Хімія. 9 клас. Лашевська

§ 41. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Після опрацювання параграфа ви зможете висловлювати судження щодо захисту довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) - це отруйні хімічні речовини, що негативно впливають на здоров’я людей і довкілля. Вони поширюються повітрям і водою, тож можуть впливати на людей і живу природу на значній відстані від того місця, де їх використовували і звідки вони потрапили в навколишнє середовище. Стійкі органічні забруднювачі довго не розкладаються і можуть накопичуватися та передаватися харчовим ланцюгом.

Навіть за припинення виробництва СОЗ у країні її жителі можуть зазнавати впливу цих речовин, оскільки в атмосфері трапляються ненавмисно вироблені СОЗ або вони перенесені вітром чи водою з іншої місцевості. Ситуація по країнах різниться: у той час як більшість розвинених країн строго контролюють СОЗ, багато які лише почали обмежувати їхнє виробництво, використання й викидання в довкілля.

Стійкі органічні забруднювачі широко використовували під час підйому промисловості після Другої світової війни, коли з комерційною метою почали виробляти тисячі видів синтетичних хімічних речовин. Деякі з них виявилися ефективними в боротьбі зі шкідниками та хворобами, у рослинництві та промисловості. Однак їхній уплив на здоров’я людей і навколишнє середовище виявився несприятливим. Дуже небезпечними СОЗ є ПХБ (поліхлоробіфеніли), що використовували, зокрема, в електричних трансформаторах і великих конденсаторах як гідравлічні рідини, теплоносії, добавки до барвників і мастил тощо. ДДТ (дихлоридифенілотрихлороетан, або дуст) - один з найбільш відомих пестицидів, які коли-небудь виробляли. За оцінками фахівців з 1940 р. в усьому світі вироблено й використано понад 1,8 млрд тонн цього недорогого й ефективного засобу (рис. 41.1). Його дотепер використовують у деяких країнах для боротьби з комарами - переносниками малярії.

Рис. 41.1. Дезінфікування будинків розчином ДДТ у Південній Африці

Діоксини виділяються під час низки виробничих процесів і згорянні комунально-побутових і медичних відходів. Вони досить стабільні й починають розкладатися лише за температури близько 700 °С, у природі руйнуються протягом багатьох років.

Як виявилось пізніше, речовини, що входили до складу цієї суміші, спричиняли мутації та необоротні зміни в організмі людей, які контактували з хімікатами. 2012 р. вперше після закінчення війни у В’єтнамі в 1975 р. США почали реалізовувати проект допомоги в ліквідації наслідків дії токсичного хімікату Agent Orange.

Цікаво і пізнавально

«Агент Оранж» (англ. Agent Orange) - назва суміші синтетично синтезованих дефоліантів та гербіцидів1. Широко використовувалась американськими військами під час війни у В’єтнамі для опадання листя у непролазних джунглях цієї країни (рис. 41.2).

1 Гербіциди - хімічні препарати (або їхні композиції), які використовують для боротьби з небажаною рослинністю. Дефоліанти (від лат. de- - від, повернення та folium - листок) - хімічні сполуки, які спричиняють опадання листя з рослин. На відміну від гербіцидів дефоліанти не знищують рослину, а пригнічують її через утрату листків, у яких відбувається фотосинтез.

Рис. 41.2. Розпилювання гербіцидів американським військовим гелікоптером під час війни у В’єтнамі

Для розв’язання проблеми стійких органічних забруднювачів у травні 2001 р. в Стокгольмі підписано Стокгольмську конвенцію про СОЗ. Це договір про скорочення або припинення виробництва, використання та викидання в атмосферу дванадцятьох основних стійких органічних забруднювачів. До того ж конвенція визначила метод наукового аналізу, що дав змогу віднести інші СОЗ до небезпечних речовин.

Головною причиною появи Стокгольмської конвенції було виявлення стійких органічних забруднювачів у практично незайманих людиною арктичних областях - за тисячі кілометрів від будь-яких джерел забруднень. Відстежити переміщення СОЗ у навколишньому середовищі складно, оскільки вони можуть існувати в різних формах і переходити з одного компонента довкілля в інший. Так, деякі стійкі органічні забруднювачі переміщаються на значні відстані, коли випаровуються з поверхні води або ґрунту, поглинаються частинками пилу. Потім вони повертаються на земну поверхню з пилом, снігом, дощем або туманом. Стійкі органічні забруднювачі можуть переноситися навіть тваринами, які мігрують.

Вплив СОЗ на людей і живу природу вкрай небезпечний. Він зумовлює скорочення популяцій, поширення захворювань і аномалій у багатьох видів тварин. Стійкі органічні забруднювачі небезпечні для репродуктивної, нервової, ендокринної та імунної систем людини, її розвитку та поведінки.

Особливу небезпеку стійкі органічні забруднювачі становлять для народів, до чийого раціону харчування входить велика кількість риби, молюсків або диких рослин і тварин з високим умістом жирової тканини. Адже СОЗ передаються ланцюгом живлення внаслідок накопичення в жировій тканині живих організмів і підвищення концентрації в кожній новій ланці. Це означає, що навіть невеликий обсяг викидів стійких органічних забруднювачів може мати прикрі наслідки.

Десятиліття наукових досліджень стійких органічних забруднювачів суттєво підвищили поінформованість про їхній негативний уплив на людей і живу природу. Подальше вивчення СОЗ дасть змогу більше розповісти про загрози, пов’язані з ними, та вберегтися від них.

ПРО ГОЛОВНЕ

• Різні СОЗ мають різний ступінь небезпечності.

• Усі СОЗ високотоксичні, стійкі до розкладання й не втрачають токсичності протягом десятиліть, здатні мігрувати в довкіллі на великі відстані, передаються через їжу як дорослим, так і дітям.

• У кінці ланцюга живлення концентрація СОЗ у багато тисяч разів перевищує фоновий рівень і вражає людей майже так, як хімічна зброя.

Перевірте себе

1. Що таке стійкі органічні забруднювачі? Чим вони небезпечні? 2. Які заходи захисту довкілля від впливу стійких органічних забруднювачів?

Застосуйте свої знання й уміння

3. Складіть інструкцію з безпечного використання отрутохімікатів у побуті.

4. Дізнайтеся з додаткових джерел інформації, чи є нагальною для України, зокрема для місцевості, де ви мешкаєте, проблема стійких органічних забруднювачів. Розробіть з однодумцями план привертання громадської уваги та місцевої влади до розв'язання цієї проблеми та втільте його в життя.

Творча майстерня

5. Складіть сенкан «Стійкі органічні забруднювачі» або нарисуйте агітаційний плакат, який пояснює небезпеку СОЗ і закликає захищати довкілля від їхнього впливу.

Дізнайтеся більше

  • http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_a07
  • https://www.youtube.com/watch?v=dZGQxBwSiZA
  • http://vidpovidalni.org/2016/04/04/vidpovidalnist-vyklyk-vid-vego-mama-86/
  • https://www.youtube.com/watch?v=Fp2Sd_dbhhM
  • https://www.youtube.com/watch?v=-OjtH2DOvsk
  • http://ntn.ua/uk/video/news/2012/07/05/7449
  • https://www.youtube.com/watch?v=1y5uB00zHrI