Хімія. 9 клас. Лашевська

Практична робота 4

Властивості етанової кислоти

Під час виконання цієї роботи ви застосуєте набуті знання про фізичні й хімічні властивості етанової кислоти, удосконалите вміння складати повні й скорочені йонні рівняння, працювати за інструкцією, складати план проведення експерименту і виконувати його, описувати спостереження й робити висновки. За потреби скористайтеся таблицею «Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді».

Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте чорно-білий екран. Якщо досліди виконуєте в пробірках, беріть по 5 крапель розчинів реагентів. Якщо дослід виконуєте в заглибинах пластини, то досить узяти по 2-3 краплі розчинів речовин, що реагують.

Будьте особливо обережні під час роботи з їдкими й отруйними речовинами та скляним хімічним посудом!

Пригадайте й неухильно виконуйте ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ

Вам видано штатив з пробірками або пластину для крапельного аналізу, скляні палички, піпетки, чорно-білий екран, пальник; ошурки магнію; кальцій карбонат; водні розчини етанової кислоти, натрій гідроксиду, натрій карбонату; індикатори - універсальний індикаторний папір, розчини фенолфталеїну та метилового оранжевого, розбавлена хлоридна кислота.

Завдання. Проробіть досліди. Опишіть і поясніть спостереження, складіть рівняння реакцій, запишіть їх у повній і (де це можливо) скороченій йонній формах.

Інструкція

Варіант 1

1. Роздивіться водний розчин етанової кислоти. Чи має він колір? Чи прозорий? Пригадайте, як правильно ознайомлюватися із запахом речовини. Визначте (обережно!), чи має розчин етанової кислоти запах.

2. Пригадайте кольори індикаторів у кислому, лужному й нейтральному середовищах. З’ясуйте, чи діє оцтова кислота у водному розчині на універсальний індикаторний папір та метиловий оранжевий.

До розчину лугу добавте кілька крапель розчину фенолфталеїну. Чи відбулися зміни? Про що вони свідчать?

Нейтралізуйте добутий розчин етановою кислотою, добавляючи краплями її розчин. Чи відбулися зміни? Про що вони свідчать?

3. З’ясуйте, чи взаємодіє етанова кислота у водному розчині з магнієм.

4. Дослідіть дію водного розчину етанової кислоти на розчин натрій карбонату й кристалічний кальцій карбонат.

Варіант 2

Складіть план експерименту з порівняння властивостей етанової та хлоридної кислот.

Виконайте досліди.

Звіт про виконану роботу оформіть на власний розсуд.