Хімія. 9 клас. Лашевська

Завдання-оповідання до теми «Хімічні реакції»

Уважно прочитайте й проаналізуйте уривки навчальних і науково-популярних текстів. Визначте, про які хімічні реакції йдеться в них. Складіть рівняння цих реакцій1. Класифікуйте реакції за різними ознаками. Запишіть результати класифікування та відповіді на запитання до таблиці за зразком:

№ уривка

Рівняння реакцій, відповіді на запитання

Типи реакцій

1 Якщо реакція відбувається між електролітами в розчині, запишіть повне і скорочене йонні рівняння. Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс, визначте окисник і відновник, процеси окиснення та відновлення.

1. Аргентум(І) нітрат взаємодіє з хлоридами, що містяться в секреті шкірних залоз. Одним з продуктів цих реакцій є світлочутлива нерозчинна речовина. За освітлення вона розкладається на леткий неметал і метал сірого кольору. Тому в криміналістиці успішно використовують цю властивість аргентум(І) нітрату для виявлення потожирових слідів на папері, картоні, пластику, неполірованій світлій деревині тощо. Чому цей спосіб не доцільно використовувати для дослідження поверхонь, які зазнали впливу води?

2. Фокусник і фокусниця взяли дві абсолютно однакові карафи. Наполовину наповнили одну з них прозорим безбарвним розчином натрій карбонату. До іншої карафи налили удвічі менше розбавленої хлоридної кислоти й заховали на полиці свого «магічного» стола. На стіл поставили стакан, наполовину наповнений розчином кальцій хлориду. Щоб перетворити «воду» на «молоко», вони налили рідину з першої карафи у склянку на столі й заховали карафу на полиці «магічного» стола. Щоб перетворити «молоко» на «воду», вони узяли з полиці заховану там карафу з хлоридною кислотою, добавили кислоту до «молока» і перемішали. Які ще розчини можна використати для проведення цього хімічного фокуса?

3. Ще кілька століть тому недобросовісні пекарі й пекарки підмішували в тісто мідний купорос, щоб хліб, виготовлений з низькосортного борошна, виглядав білішим. Проте підробку було досить легко виявити. Якщо встромити в такий свіжоспечений хліб ніж або інший залізний виріб і залишити їх у м’якуші, то через певний час поверхня металевого виробу вкриється шаром червоної речовини. Чому провести таке визначення значно складніше, якщо хліб зачерствів? Як можна виявити цю домішку в черствому хлібі? Чи можна її виявити, якщо ніж виготовлений з алюмінію? Срібла?

4. У давнину мідний купорос одержували шляхом послідовних перетворень. Суміш шматків міді та сірки прожарювали на повітрі й отримували білий твердий продукт - безводну сіль. Її обробляли водою, упарювали розчин і виділяли блакитні кристали мідного купоросу. Якщо ж безводну сіль прожарювали, то на повітрі вона перетворювалася на чорний оксид металічного елемента, виділялися газуваті сульфур(ІV) оксид і проста речовина, що підтримує горіння. Які зміни відбудуться, якщо розчинити мідний купорос у воді, добавити розчин лугу й нагріти продукти реакції?