Хімія. 9 клас. Лашевська

Завдання-оповідання до тем «Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу» і «Розчини»

1. Уважно прочитайте й проаналізуйте текст: «Складником меморіального комплексу на території Національного музею історії України в Другій світовій війні є чаша “Вогонь Слави”. Урочиста подія відкривання Меморіалу, що відбулася 9 травня 1981 року, мала бути увічнена - сфотографована та знята на кіноплівку. Однак виникли технічні складнощі. Полум’я газового пальника світло-блакитне, майже непомітне, а для знімання потрібне ефектне полум’я яскраво-червоного кольору. Допомогли хіміки, які запропонували “підфарбувати” полум’я сіллю одного з лужних елементів. Упродовж церемонії відкриття Меморіалу директор Інституту органічної хімії НАН України Л. М. Марковський і старший науковий співробітник В. Ю. Пашинник щокілька хвилин усипали порцію реагенту в суміш природного газу і повітря, унаслідок чого полум’я набувало кармінового (яскраво-червоного) кольору».

2. Зробіть висновки за результатами аналізу прочитаного й виконайте завдання.

Відомо, що використана хіміками речовина X реагує з хлоридною кислотою. Одним з продуктів реакції є безбарвний газуватий оксид Y, який не підтримує горіння. Його відносна густина за воднем становить 22. Два інші продукти реакції - вода і бінарна сполука Z.

1) Визначте й запишіть формули речовин X, Y та Z. 2) Схарактеризуйте будову атомів хімічних елементів, простого і складного йонів, які входять до складу речовини X. 3) Визначте ступені окиснення хімічних елементів у ній. 4) Обчисліть: молярну масу цієї речовини, масу цієї речовини кількістю 2,5 моль; об’єм газу (н. у.) та масу речовини Z, які утворяться внаслідок реакції такої порції речовини з хлоридною кислотою, взятою в надлишку. 5) Укажіть клас неорганічних сполук, до яких належать речовини X і Z. 6) Складіть якомога більше рівнянь реакцій, у яких ці речовини є реагентами або продуктами, зазначте типи реакцій. 7) Обчисліть масову частку води в кристалогідраті Z · 2Н2О. *8) Обчисліть масову частку і масу речовини Z в розчині, виготовленому із цього кристалогідрату масою 780 г. *9) Обчисліть масу кристалогідрату Z · 2Н2О і масу води, потрібні для виготовлення розчину масою 500 г з масовою часткою речовини Z 0,1.