Хімія. 9 клас. Лашевська

Практична робота 1

Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

Під час виконання цієї роботи ви застосуєте набуті знання про реакції йонного обміну між електролітами в розчинах, удосконалите вміння складати повні й скорочені йонні рівняння, працювати за інструкцією, складати план експерименту та проводити його, описувати спостереження й робити висновки.

За потреби використовуйте таблицю «Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді» (Додаток 9), описи демонстраційних дослідів та інструкції з виконання лабораторних дослідів (див. §14, 15).

Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте чорно-білий екран. Якщо досліди виконуєте в пробірках, беріть по 5 крапель розчинів реагентів. Якщо дослід виконуєте в заглибинах пластини, то досить узяти по 2-3 краплі розчинів речовин.

Обладнання: штатив з пробірками або пластина із заглибинами, скляні або пластмасові палички та піпетки, чорно-білий екран.

Пригадайте й неухильно виконуйте ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ

Завдання. Проробіть досліди (які саме - варіант і номери дослідів з нього - порадить учитель або вчителька хімії). Опишіть і поясніть спостереження, складіть рівняння реакцій, запишіть їх у повній і (де це можливо) скороченій йонних формах.

Варіант 1

Реактиви: хлоридна кислота; розчини калій гідроксиду, барій хлориду, купрум(ІІ) сульфату, натрій карбонату, лакмусу.

 • 1. До розчину калій гідроксиду добавте розчин лакмусу. Піпеткою краплями добавляйте хлоридну кислоту за постійного перемішування реакційної суміші скляною паличкою.
 • 2. До розчину купрум(ІІ) сульфату добавте розчин барій хлориду.
 • 3. До розчину натрій карбонату добавте хлоридну кислоту.
 • 4. До розчину купрум(ІІ) сульфату добавте розчин калій гідроксиду.
 • 5. Проробіть хімічні реакції, яким відповідають такі скорочені йонні рівняння: а) Ва2+ + SO2-4 = BaSO4↓; б) 2Н+ + СО2-3 = СО2↑ + Н2О; в) Н+ + ОН- = Н2О.
 • 6. Виконайте досліди, які ілюструватимуть умови перебігу до кінця реакцій обміну між електролітами у водних розчинах.

Варіант 2

Реактиви: розчини сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, калій карбонату, купрум(ІІ) хлориду, барій нітрату, метилового оранжевого.

 • 1. До розчину натрій гідроксиду добавте розчин метилового оранжевого. Піпеткою краплями добавляйте розчин сульфатної кислоти за постійного перемішування реакційної суміші скляною паличкою.
 • 2. До розчину калій карбонату добавте розчин барій нітрату.
 • 3. До розчину калій карбонату добавте розчин сульфатної кислоти.
 • 4. До розчину барій нітрату добавте розчин сульфатної кислоти.
 • 5. Проробіть хімічні реакції, яким відповідають такі скорочені йонні рівняння: а) Ва2+ + СО2-3 = ВаСО3↓; б) 2Н+ + СО2-3 = СО2↑ + Н2О; в) Н+ + ОН- = Н2О.
 • 6. Виконайте досліди, які ілюструватимуть умови перебігу до кінця реакцій обміну між електролітами у водних розчинах.

Варіант 3

Реактиви: хлоридна кислота; розчини натрій гідроксиду, аргентум(І) нітрату, калій карбонату, кальцій хлориду, фенолфталеїну.

 • 1. До розчину натрій гідроксиду добавте розчин фенолфталеїну. Піпеткою краплями добавляйте хлоридну кислоту за постійного перемішування реакційної суміші скляною паличкою.
 • 2. До розчину аргентум(І) нітрату добавте хлоридну кислоту.
 • 3. До розчину калій карбонату добавте хлоридну кислоту.
 • 4. До розчину калій карбонату добавте розчин аргентум(І) нітрату.
 • 5. Проробіть хімічні реакції, яким відповідають такі скорочені йонні рівняння: a) Ag+ + Сl- = AgCl↓; б) 2Н+ + СО2-3 = СО2↑ + Н2О; в) Н+ + ОН- = Н2О.
 • 6. Виконайте досліди, які ілюструватимуть умови перебігу до кінця реакцій обміну між електролітами у водних розчинах.