Хімія. 8 клас. Лашевська

Підсумки

Цього навчального року ви розширили й поглибили знання про світ речовин, переконалися в залежності властивостей речовин від їхнього складу та будови. Набули нових умінь використовувати періодичну систему як важливе джерело інформації про хімічні елементи та їхні сполуки. Ви вдосконалили вміння сприймати й обробляти інформацію різного формату - алгоритмічні приписи, табличні дані, графіки, діаграми.

Ви можете назвати молярний об’єм газів за нормальних умов та число Авогадро, пояснити сутність фізичної величини кількість речовини, встановити взаємозв’язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, кількістю речовини).

Вам до снаги визначити число атомів (молекул) у певній кількості речовини, молярну масу, масу й кількість речовини, об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газу.

Ви умієте не лише називати оксиди, кислоти, основи, солі за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою, а й можете скласти формули цих сполук, описати їхню поширеність у природі, навести приклади основних і кислотних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, солей, індикаторів.

Розрізнити реакції заміщення, обміну, нейтралізації, основні й кислотні оксиди, розчинні й нерозчинні основи, амфотерні гідроксиди, середні солі також у вашій компетенції.

Ви можете схарактеризувати фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей і скласти відповідні рівняння реакцій. Також ви класифікуєте неорганічні речовини і встановлюєте генетичний зв’язок між ними.

Ви обґрунтовуєте залежність між складом, властивостями та застосуванням речовин і прогнозуєте перебіг хімічних реакцій солей та кислот з металами, використовуючи ряд активності.

Оцінити значення неорганічних сполук також вам до снаги.

Ви умієте обчислювати за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини одного з реагентів чи продуктів реакції, розпізнати дослідним шляхом кислоти і луги за допомогою індикаторів.

Ви удосконалили вміння складати план експерименту, проводити його, робити висновки, навчилися розв’язувати експериментальні задачі. Висловити судження про значення хімічного експерименту як джерела знань, про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини - це завдання є для вас посильним.

Ви неухильно дотримуєтеся запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами не лише в шкільній хімічній лабораторії, а й у побуті.

Ви осягнули сутність періодичного закону і формулюєте його визначення, описуєте структуру періодичної системи. Можете навести приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Важливо, що ви здатні схарактеризувати: сутність прийому класифікації та його роль у науці; закону як форми вираження наукових знань про природу; стан електронів у атомах; будову атомів (№ 1-20) і розподіл електронів у них; елемент за його положенням у періодичній системі.

Ви набули важливого вміння складати електронні та графічні електронні формули атомів, здатні обґрунтувати фізичну суть періодичного закону й пояснити закономірності періодичної системи, залежність властивостей елементів та їхніх сполук від електронної структури атомів. Ви аналізуєте інформацію, закладену в періодичній системі, та використовуєте її для характеристики хімічного елемента, оцінюєте значення періодичного закону.

Ви спроможні навести приклади сполук із ковалентним та йонним хімічним зв’язком, визначити ступені окиснення атомів елементів у сполуках за їхніми формулами та вид хімічного зв’язку в типових випадках. Ви складаєте бінарні формули речовин за ступенями окиснення атомів елементів і використовується поняття електронегативності під час складання хімічних формул.

Можете пояснити утворення йонного, ковалентного неполярного, ковалентного полярного зв’язків, схарактеризувати їхні особливості й обґрунтувати електронну природу. Ви прогнозуєте властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку й типу кристалічних ґраток.

Якщо так, щиро вітаємо, компетентні восьмикласники! Рівень вашої загальноосвітньої підготовки з хімії відповідає державним вимогам.

Не засмучуйтеся, якщо виявили у своїх знаннях і вміннях прогалини. Ліквідувати їх допоможе наполеглива робота з підручником.

Зичимо успіхів!