Хімія. 8 клас. Лашевська

Практична робота 2

Розв’язування експериментальних задач

Під час виконання цієї роботи ви застосуєте набуті знання про властивості класів неорганічних сполук та взаємозв’язки між ними, удосконалите вміння складати план експерименту й проводити його, робити висновки, розв’язувати експериментальні задачі.

За потреби використайте таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді.

Увага! Для ліпшого спостереження використовуйте контрастний екран. Якщо досліди виконуєте у пробірках, беріть по 5 крапель розчинів реагентів.

Якщо дослід виконуєте у заглибинах пластини, то досить узяти по 2—3 краплі розчинів реагуючих речовин.

Будьте особливо обережні під час роботи з їдкими й отруйними речовинами, нагрівальними приладами та скляним хімічним посудом!

Вам видано штатив з пробірками або пластину для крапельного аналізу, скляні палички, піпетки, чорно-білий екран; розчини лугів, кислот, солей, нагрівальний прилад, тримач для пробірок тощо.

Виконайте досліди за порадою вчителя, використовуючи наявні реактиви. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідні хімічні рівняння. Зіставте мету роботи з одержаними результатами, сформулюйте й запишіть висновок.

1. Дослідним шляхом визначте, у якій з пронумерованих склянок містяться:

 • а) хлоридна кислота, розчин натрій гідроксиду, розчин натрій хлориду;
 • б) сульфатна кислота, розчин натрій хлориду, розчин натрій сульфату;
 • в) розчин купрум(ІІ) сульфату, розчин купрум(ІІ) нітрату;
 • г) розчин магній сульфату, розчин магній хлориду;
 • д) кристалічні кальцій карбонат і магній оксид;
 • е) кристалічні натрій карбонат і натрій нітрат;
 • ж) розчин алюміній сульфату та розчин натрій сульфату.

2. Експериментально здійсніть такі перетворення:

 • а) цинк → цинк сульфат → цинк гідроксид;
 • б) натрій карбонат → натрій сульфат → натрій хлорид;
 • в) купрум(ІІ) сульфат → купрум(ІІ) гідроксид → купрум(ІІ) хлорид;
 • г) магній → магній хлорид → магній гідроксид → магній сульфат;
 • д) калій карбонат → кальцій карбонат → карбон(ІV) оксид;
 • е) натрій гідроксид → натрій сульфат → натрій хлорид → натрій нітрат;
 • ж) алюміній хлорид → алюміній гідроксид → Na[Al(OH)4] → алюміній гідроксид → алюміній сульфат.

3. Добудьте із заліза ферум(ІІ) сульфат.

4. З магній карбонату добудьте магній гідроксид.

5. З розчину сульфатної кислоти, купрум(ІІ) оксиду та заліза добудьте мідь.

6. Доведіть, що до складу мінералу кальциту входить сіль карбонатної кислоти.

7. Здійсніть перетворення: натрій силікат → силікатна кислота.

8. З калій карбонату добудьте калій гідроксид.

9. Доведіть, що рідкий засіб для видалення накипу містить кислоту.

10*. Визначте, у якій з двох пронумерованих склянок міститься розчин засобу для чищення сантехніки, а в якій - розчин засобу для очищення поверхні плити від жиру.

11. Доведіть за допомогою характерних реакцій, що до складу розпушувача для печива входить сіль карбонатної кислоти. Поясніть, яка властивість цієї солі зумовлює її застосування.

12. Доведіть, що виданий зразок солі «Барбара» містить розчинні сульфати.

13*. З наявних реактивів - купрум(ІІ) оксиду, води, купрум(ІІ) хлориду, розчину засобу для прочищення каналізаційних труб і хлоридної кислоти - добудьте двома способами купрум(ІІ) гідроксид. Укажіть у кожному випадку умови перебігу реакцій.

14. Доведіть, що рідкий засіб для прочищення засмічених каналізаційних труб містить луг.

15. Доведіть, що засіб для прочищення засмічених каналізаційних труб містить сіль карбонатної кислоти.