Хімія. 8 клас. Лашевська

Практична робота 1

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Під час виконання цієї роботи ви застосуєте набуті знання про властивості класів неорганічних сполук та взаємозв’язки між ними, удосконалите вміння складати план експерименту й проводити його, робити висновки, працювати за інструкцією й розв’язувати експериментальні задачі.

За потреби використайте таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді.

Увага! Для кращого спостереження використовуйте контрастний екран. Якщо досліди виконуєте у пробірках, беріть по 5 крапель розчинів реагентів.

Якщо дослід виконуєте в заглибинах пластини, то досить узяти по 2—3 краплі розчинів реагуючих речовин.

Будьте особливо обережні під час роботи з їдкими й отруйними речовинами, нагрівальними приладами та скляним хімічним посудом!

Вам видано штатив з пробірками або пластину для крапельного аналізу, скляні палички, піпетки, чорно-білий екран; розчини лугів, кислот, солей, нагрівальний прилад, тримач для пробірок тощо.

Виконайте досліди за порадою вчителя, використовуючи наявні реактиви.

Варіант 1.1

Реактиви: хлоридна кислота; залізо (сталевий виріб); розчини натрій гідроксиду, барій хлориду, купрум(ІІ) сульфату, лакмусу.

1. У три пробірки (або заглибини пластини для крапельного аналізу) помістіть хлоридну кислоту, розчини натрій гідроксиду, барій хлориду. До кожної з відібраних проб речовин добавте розчин лакмусу. Опишіть спостереження й поясніть їх.

2. До проби розчину натрій гідроксиду, підфарбованого лакмусом (див. дослід 1) піпеткою по краплях добавляйте хлоридну кислоту, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

3. У розчин купрум(ІІ) сульфату обережно занурте сталевий виріб. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

4. До розчину купрум(ІІ) сульфату добавте розчин барій хлориду. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

5. До розчину купрум(ІІ) сульфату добавте розчин натрій гідроксиду. Трохи осаду, що утворився, помістіть на скельце й, використовуючи пробіркотримач, обережно нагрійте. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідні хімічні рівняння.

Варіант 1.2

Реактиви: залізо (сталевий виріб); розчини сульфатної кислоти, калій гідроксиду, калій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, барій нітрату, метилового оранжевого.

1. У три пробірки (або заглибини пластини для крапельного аналізу) помістіть розчини сульфатної кислоти, калій гідроксиду та калій сульфату. До кожної з відібраних проб речовин добавте розчин метилового оранжевого. Опишіть спостереження й поясніть їх.

2. До проби розчину сульфатної кислоти, підфарбованого метиловим оранжевим (див. дослід 1) піпеткою по краплях добавляйте розчин калій гідроксиду, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

3. У розчин сульфатної кислоти обережно занурте сталевий виріб. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

4. До розчину калій сульфату добавте розчин барій нітрату. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

5. До розчину купрум(ІІ) хлориду добавте розчин калій гідроксиду. До осаду, що утворився, добавте розчин сульфатної кислоти, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідні хімічні рівняння.

Варіант 1.3

Реактиви: хлоридна кислота; розчини калій гідроксиду, аргентум(І) нітрату, калій хлориду, натрій карбонату, цинк сульфату; універсальний індикаторний папір.

1. На смужки універсального індикаторного паперу нанесіть за допомогою піпеток або скляних паличок хлоридну кислоту й розчини калій гідроксиду та калій хлориду. Опишіть спостереження й поясніть їх.

2. Помістіть поруч на смужку універсального індикаторного паперу по одній краплі хлоридної кислоти й розчину калій гідроксиду так, щоб, просочивши папір, реагенти змішалися. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

3. До розчину натрій карбонату добавте хлоридну кислоту. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

4. До розчину калій хлориду добавте розчин аргентум(І) нітрату. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

5. До розчину цинк сульфату обережно по краплях добавте розчин калій гідроксиду. До осаду, що утворився, добавте хлоридну кислоту, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідні хімічні рівняння.

Варіант 1.4

Реактиви: розчини сульфатної кислоти, барій нітрату, калій гідроксиду, цинк хлориду; магній карбонат, універсальний індикаторний папір.

1. У три пробірки (або заглибини пластини для крапельного аналізу) помістіть розчини сульфатної кислоти, калій гідроксиду та барій нітрату. До кожної з відібраних проб речовин добавте розчин фенолфталеїну. Опишіть спостереження й поясніть їх.

2. До проби розчину калій гідроксиду, підфарбованого фенолфталеїном (див. дослід 1), піпеткою по краплях добавляйте розчин сульфатної кислоти, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

3. До розчину сульфатної кислоти добавте розчин барій нітрату. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

4. До магній карбонату добавте розчин сульфатної кислоти. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідне хімічне рівняння.

5. До розчину цинк хлориду обережно по краплях добавте розчин калій гідроксиду. До осаду, що утворився, добавте розчин сульфатної кислоти, перемішуючи реакційну суміш скляною паличкою. Опишіть спостереження й поясніть їх. Складіть відповідні хімічні рівняння.

Варіант 2.1

Реактиви: хлоридна кислота; розчини калій гідроксиду, аргентум(І) нітрату, калій хлориду, натрій карбонату, цинк сульфату; універсальний індикаторний папір.

1. Дослідіть дію хлоридної кислоти, розчинів калій гідроксиду та калій хлориду на універсальний індикаторний папір.

2. Здійсніть реакцію нейтралізації.

3. Добудьте карбон(ІV) оксид.

4. Добудьте унаслідок одного перетворення нерозчинний хлорид та розчинний нітрат.

5. Добудьте амфотерний гідроксид, а з нього - розчинний хлорид.

Варіант 2.2

Реактиви: розчини сульфатної кислоти, барій нітрату, калій гідроксиду, калій нітрату, цинк хлориду; магній карбонат, універсальний індикаторний папір.

1. Дослідіть дію на фенолфталеїн розчинів сульфатної кислоти, калій гідроксиду, калій нітрату.

2. Здійсніть реакцію нейтралізації.

3. Добудьте нерозчинний сульфат.

4. Добудьте внаслідок одного перетворення розчинний сульфат і газуватий оксид.

5. Добудьте амфотерний гідроксид, а з нього - розчинний сульфат.

Варіант 2.3

Реактиви: хлоридна кислота; залізо; розчини натрій гідроксиду, барій хлориду, купрум(ІІ) сульфату, лакмусу.

1. Дослідіть дію хлоридної кислоти, натрій гідроксиду та барій хлориду на лакмус у розчині.

2. Здійсніть реакцію нейтралізації.

3. Добудьте мідь.

4. Добудьте внаслідок одного перетворення нерозчинний сульфат та розчинний хлорид.

5. Добудьте нерозчинний гідроксид, а з нього - оксид.

Варіант 2.4

Реактиви: залізо (сталевий виріб); розчини сульфатної кислоти, калій гідроксиду, калій сульфату, купрум(ІІ) хлориду, барій нітрату, метилового оранжевого.

1. Дослідіть дію розчинів сульфатної кислоти, калій гідроксиду, калій сульфату на метиловий оранжевий.

2. Здійсніть реакцію нейтралізації.

3. Добудьте водень.

4. Добудьте внаслідок одного перетворення нерозчинний сульфат та розчинний нітрат.

5. Добудьте нерозчинний гідроксид, а з нього - розчинний сульфат.