Хімія. 8 клас. Лашевська

§ 30. Солі (середні), їхня поширеність у природі та практичне значення, склад, назви, фізичні властивості

До нас в науку! Ми навчим,

Почому хліб і сіль почім!

Тарас Шевченко

Після опрацювання параграфа ви зможете:

 • називати солі за сучасною українською хімічною номенклатурою;
 • наводити приклади середніх солей, складати формули цих сполук та розрізняти їх;
 • описувати поширеність солей у природі;
 • характеризувати фізичні властивості й оцінювати значення солей;
 • висловлювати судження про вплив солей на навколишнє середовище і здоров’я людини.

Солі навколо нас, їхній склад. Найвідомішою й найбільш широко вживаною сіллю є кухонна сіль - натрій хлорид NaCl (рис. 30.1).

Рис. 30.1. 1. Кухонна сіль. 2. Будова кристала натрій хлориду

Ви можете записати на дошці формулу кухонної солі, використовуючи іншу сіль - кальцій карбонат СаСО3 - крейду (рис. 30.2).

Рис. 30.2. Кальцій карбонат у складі крейди й мармуру. 1. Шкільна крейда. 2. Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі Києва виготовлено з білого мармуру

Кальцій карбонат - головний складник мармуру та шкаралупи курячого яйця. Він, так само як і магній карбонат MgCO3 та алюміній ортофосфат АlРО4, входить до складу антацидних (проти печії) лікарських засобів. Натрій гідрогенкарбонат NaHCO3 - питна сода - також є сіллю. І натрій карбонат Na2CO3 - пральна (кальцинована) сода, і аргентум(І) нітрат AgNO3 (ляпіс), і ферум(III) хлорид (хлорне залізо) - представники солей (рис 30.3).

Рис. 30.3. 1. Харчова сода. 2. Пральна (кальцинована) сода

Силікатний клей (розчинне скло) є водним розчином солей - натрій силікату Na2SiO3 і калій силікату K2SiO3. Натрій флуорид NaF добавляють до зубної пасти для профілактики карієсу. Калій нітрат KNO3 і натрій нітрат NaNO3 - мінеральні добрива. У харчовій промисловості натрій нітрит NaNO2 (харчову добавку Е 250) добавляють до м’ясних виробів для надання їм привабливого рожевого кольору. Проте важливо пам’ятати, що ця речовина небезпечна для здоров’я, перевищення її гранично припустимого вмісту в продуктах спричиняє отруєння організму. Магній сульфат MgSO4 (карловарська, або англійська, сіль) і натрій сульфат Na2SO4 (глауберова сіль) - послаблювальні засоби. Калій йодид КI - компонент препаратів для лікування захворювань щитовидної залози. Разом з іншою сіллю - калій йодатом КIО3 - його використовують для збагачення харчових продуктів Йодом. Калій хлорат КСlО3 (бертолетова сіль) - складник сірникових головок і піротехнічних сумішей.

Цікаво і пізнавально

Йодування солі та інших продуктів харчування є основою національних програм із ліквідації йододефіциту в 120 країнах світу, зокрема в Україні.

Солі - досить поширені у природі сполуки. Води морів і океанів, мінеральні й ґрунтові води містять солі - хлориди, карбонати, сульфати, нітрати тощо. Солі є в крові і фізіологічних рідинах живих організмів, входять до складу зубів і кісток. Мінерал флюорит - кристали солі кальцій флуориду CaF2.

Рис. 30.4. Солі в нашому житті. 1. Натрій флуорид - складник зубних паст. 2. Кальцій флуорид - головний компонент мінералу флюориту. Його використовують в оптиці, плавильній промисловості, для виготовлення ювелірних виробів

Аналізуючи хімічний склад солей, легко дійти висновку, що солі - складні речовини. Зауважимо, що всі солі - йонні сполуки. Середні солі складаються з катіонів металічних елементів й аніонів кислотних залишків.

Як назвати сіль за сучасною науковою українською хімічною номенклатурою? Алгоритм такий:

1. Записуємо назву металічного елемента (у називному відмінку однини).

2. Для хімічних елементів зі змінною валентністю зазначаємо її в дужках після назви хімічного елемента (не робимо пробілу між назвою хімічного елемента і записом у дужках).

3. Записуємо назву кислотного залишку (у називному відмінку однини).

Однак чимало солей мають тривіальні назви.

• Знайдіть поміж наведених назв солей тривіальні, дізнайтеся про їхнє походження.

Формули солей складають з урахуванням валентності металічних елементів і кислотних залишків. Сумарна валентність катіонів металічного елемента у структурній одиниці солі дорівнює сумарній валентності аніонів кислотного залишку. Наприклад, сумарна валентність катіонів Алюмінію і сульфат-аніонів у структурній одиниці алюміній сульфату дорівнює 6:

Послідовність складання хімічної формули солі, наприклад кальцій ортофосфату, така:

Фізичні властивості солей. За звичайних умов усі солі - кристалічні речовини. Про розчинність солей у воді можна дізнатися з довідкової таблиці (пригадайте, якої саме).

• Порівняйте розчинність магній нітрату, плюмбум(ІІ) сульфату і аргентум(І) хлориду. Складіть хімічні формули цих солей.

Солі забарвлені в різні кольори, тому чимало з них використовують як пігменти для виготовлення фарб (рис. 30.5).

Рис. 30.5. 1. Солі використовують як пігменти у складі фарб. 2. Кіновар притягує і манить нас, як вогонь, на який людина завжди готова жадібно дивитися. Василь Кандинський

Цікаво і пізнавально

У країнах Давнього Сходу меркурій(ІІ) сульфід HgS - кіновар - називали кров’ю дракона.

Солі мають різний смак: натрій хлорид, калій хлорид, натрій сульфат - солоний, магній сульфат - гіркий, а берилій хлорид і плюмбум(ІІ) ацетат - солодкий.

• Дізнайтеся, використовуючи різноманітні джерела інформації: а) який хімічний елемент спочатку було запропоновано назвати Гліцинієм і чому; б) де застосовують речовину, яку алхіміки називали «цукор-сатурн».

Однак пам’ятайте, що куштувати речовини на смак у хімічних лабораторіях заборонено! Це стосується й побутових хімікатів. Поміж солей є порівняно безпечні речовини, які використовують як харчосмакові добавки, розпушувачі тіста тощо. Проте існує чимало отруйних солей. Зокрема, дуже небезпечними є солі Плюмбуму(ІІ), Нікелю(ІІ), Меркурію(ІІ), Кадмію(ІІ) тощо. Тож потрібно бути особливо обережними під час роботи з ними, не допускати їхнього потрапляння в довкілля у складі промислових відходів і побутового сміття.

ПРО ГОЛОВНЕ

• Солі - досить поширені у природі сполуки. Їх широко застосовують у техніці й повсякденному житті.

• Усі солі - йонні сполуки.

• Середні солі складаються з катіонів металічних елементів й аніонів кислотних залишків.

• За стандартних умов усі солі - кристалічні речовини.

• Про розчинність солей у воді можна дізнатися з довідкової таблиці «Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді».

• Солі забарвлені в різні кольори, різні на смак.

• Поміж солей є порівняно безпечні речовини, проте існує чимало отруйних солей. Тож потрібно бути особливо обережними під час роботи з ними.

Перевірте себе

1. Які речовини називають середніми солями? 2. Які кристалічні ґратки в солей? 3. Яка послідовність складання хімічної формули солі? 4. Як назвати сіль відповідно до сучасної української хімічної номенклатури? 5. Опишіть поширеність солей у природі.

Застосуйте свої знання й уміння

 • 1. Назвіть солі за їхніми хімічними формулами: Mg(NO3)2, CuCl, CuSO4, Na2SO3, FeS, К3РО4.
 • 2. Наведіть три приклади середніх солей.
 • 3. Складіть хімічні формули солей, які можуть бути утворені катіонами металічних елементів і аніонами кислотних залишків, наведеними в таблиці «Розчинність кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей у воді». Назвіть ці солі.
 • 4. Проаналізуйте хімічні формули: LiOH, H2SO4, MgO, HI, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cr(OH)2, CaSO4, MgBr2, SO2, MgSO4, KHSO4, KOH, H3PO4, Al2O3, HBr, Cu2(OH)2CO3, Ca(OH)2, Mn(OH)2, BaS, KBr, SiO2, FeSO4. Класифікуйте ці речовини. Чи є поміж наведених хімічні формули речовин, які ви не змогли класифікувати? Про що це свідчить?
 • 5. Схарактеризуйте фізичні властивості солей. Поміркуйте й спробуйте пояснити, які властивості солей зумовили їхнє використання як пігментів для виготовлення фарб.
 • 6. Оцініть значення солей у житті людини.
 • 7. Відомо, що жовта та червона полива декоративного порцелянового та керамічного посуду містить солі Плюмбуму та Кадмію. Поясніть, чому такий посуд не можна використовувати для приготування та зберігання їжі.
 • 8. Висловіть судження про вплив солей на навколишнє середовище і здоров’я людини.
 • 9. Обчисліть масові частки хімічних елементів у солях, формули яких наведено в тексті параграфа.
 • 10*. Одна таблетка антацидного препарату «Ренні» містить кальцій карбонат масою 0,6 г і магній карбонат масою 0,125 г. Обчисліть кількості речовини (моль) цих солей в упаковці з 48 таблеток препарату. Який об’єм (л) карбон(ІV) оксиду (н. у.) утвориться, якщо таблетка засобу повністю розчиниться у шлунковому соку?
 • 11. Препарат «Регідрон» використовують для лікування проносу в дітей. В одному пакетику цього лікарського засобу, окрім інших компонентів, міститься натрій хлорид кількістю речовини 0,06 моль і калій хлорид кількістю речовини 0,03 моль. Обчисліть маси (г) цих солей у пакетику.
 • 12. У йододефіцитних регіонах використовують йодовану кухонну сіль. Її виготовляють, добавляючи до натрій хлориду масою 100 кг калій йодид масою 2,5 г. Обчисліть масові частки (%) солей у цій суміші.

Творча майстерня

1. Підготуйте презентацію «Солі-пігменти в майстерні художника».

2. Разом з однокласниками підготуйте для молодших школярів роз’яснювальний захід «Велика шкода від маленької батарейки».

Дізнайтеся більше:

https://www.youtube.com/watch?v=PJ_LnxUvPgU

https://www.youtube.com/watch?v=hRqfN8cElt0

https://www.youtube.com/watch?v=SimI7-fonP0

https://www.youtube.com/watch?v=KayGZHiXiNo