Хімія. 8 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань

1. Поняття «кількість речовини» 1811 року запровадив

 • А Каніццаро
 • Б Авогадро
 • В Бірингуччо
 • Г Бернуллі

2. Число Авогадро дорівнює

 • А 6,02 · 1023
 • Б 22,4
 • В 6,02
 • Г 2,24 · 1023

3. Число молекул карбон(ІІ) оксиду кількістю речовини 0,1 моль становить

 • А 6,02 · 1023
 • Б 6,02 · 1022
 • В 6,02 · 1021
 • Г 6,02 · 1020

4. Скільки атомів Алюмінію міститься в порції алюмінію масою 54 г?

 • А 6,02 · 1023
 • Б 6,02 · 1022
 • В 1,204 · 1024
 • Г 1,204 · 1025

5. Скільки йонів Натрію міститься в порції натрій сульфату Na2SO4 масою 14,2 г?

 • А 6,02 · 1023
 • Б 6,02 · 1022
 • В 1,204 · 1023
 • Г 1,204 · 1024

6. Маса (г) води кількістю речовини 3 моль становить

 • А 6,02
 • Б 5,4
 • В 22,4
 • Г 54

7. Молярна маса чисельно дорівнює

 • А кількості речовини
 • Б масі молекули речовини
 • В об’єму речовини
 • Г відносній молекулярній масі

8. Молярна маса (г/моль) озону О3 дорівнює

 • А 3
 • Б 16
 • В 32
 • Г 48

9. Кількість речовини позначають символом

 • A N
 • Б m
 • В n
 • Γ ΝA

10. Молярна маса азоту Ν2 становить

 • А 14 г
 • Б 28 г
 • В 14 г/моль
 • Г 28 г/моль

11. Молярну масу позначають символом

 • A mr
 • Б m
 • В Μ
 • Г Мr

12. Одиницею вимірювання кількості речовини є

 • А грам-молекула
 • Б грам-моль
 • В моль-1
 • Г моль

13. Об’єм (л) кисню кількістю речовини 0,1 моль за н. у. становить

 • А 224
 • Б 22,4
 • В 2,24
 • Г 0,224

14. Молярний об’єм речовини - це об’єм

 • А речовини масою 1 г
 • Б речовини кількістю 1 моль
 • В речовини масою 1 кг
 • Г однієї молекули речовини

15. Об’єм (л) 6,02 · 1023 молекул азоту за н. у. становить

 • А 224
 • Б 22,4
 • В 2,24
 • Г 0,224

16. Кількість речовини (моль) хлору об’ємом 448 л за н. у. становить

 • А 1
 • Б 2
 • В 10
 • Г 20

17. Кількість молекул карбон(ІV) оксиду об’ємом 2,24 л за н. у. становить

 • А 6,02 · 1023
 • Б 6,02 · 1022
 • В 6,02 · 1021
 • Г 6,02 · 1020

18. Метеорологічний зонд заповнено гелієм об’ємом 200 л. Формула, за якою потрібно обчислити кількість речовини гелію, - це

19. Однакова кількість молекул міститься у

 • А воді масою 18 г і кисні масою 32 г
 • Б воді об’ємом 18 см3 і кисні об’ємом 18 см3
 • В воді масою 18 г і кисні об’ємом 32 см3
 • Г воді масою 18 г і кисні масою 18 г

20. Відносна густина метану за киснем 0,5. Його відносна густина за воднем

 • А 4
 • Б 8
 • В 16
 • Г 32