Хімія. 8 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань

1. Установіть відповідність між числом протонів у атомних ядрах і будовою електронних оболонок атомів.

 1. +
 2. +
 3. +
 4. +
 • A 1s22s2
 • Б 1s22s22p1
 • B 1s22s22p2
 • Г 1s22s22p3
 • Д 1s22s22p4
 • Е 1s22s22p5

2. Розташуйте хімічні елементи за зростанням електронегативності.

 • A Si
 • Б Р
 • B N
 • Г F

3. Електронегативність хімічних елементів зростає в рядку

 • A C, Si, S
 • Б Р, Cl, I
 • B Br, Cl, S
 • Г Se, S, Сl

4. Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв’язку.

 • А РН3
 • Б CaF2
 • В НІ
 • Г Вr2

5. Немолекулярну будову має речовина, хімічна формула якої

 • А I2
 • Б F2
 • В S8
 • Г B

6. У вузлах кристалічних ґраток ментолу містяться

 • А молекули
 • Б атоми
 • В атоми та йони
 • Г молекули та йони

7. У летких сполуках хімічних елементів з Гідрогеном, загальна формула яких НЕ, кількість спільних електронних пар дорівнює

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

8. Сталий ступінь окиснення в

 • A Li
 • Б С
 • В Сl
 • Г Сu

9. Ступінь окиснення Брому в сполуці, формула якої НВrО3, дорівнює

 • А +1
 • Б -1
 • В +5
 • Г -5

10. Формула сполуки Алюмінію з Хлором -

 • А АlСl
 • Б АlСl3
 • В Аl3Сl
 • Г АlСl2

11. Ступінь окиснення Сульфуру у вищому оксиді дорівнює

 • А -2
 • Б 0
 • В +4
 • Г +6

12. Немолекулярну будову має речовина, хімічна формула якої

 • A SO3
 • Б H2O
 • B NaCl
 • Г СО2