Хімія. 8 клас. Лашевська

Тестовий контроль знань

1. Укажіть дату (за старим стилем) відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону.

 • А 27 січня 1834 р.
 • Б 16 грудня 1860 р.
 • В 17 лютого 1869 р.
 • Г 20 січня 1907 р.

2. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук перебувають у періодичній залежності від числа

 • А енергетичних рівнів в атомі
 • Б нейтронів у ядрі атома
 • В протонів у ядрі атома
 • Г електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома

3. Фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента в періодичній системі полягає в тому, що він показує число

 • А енергетичних рівнів в атомі
 • Б нейтронів у ядрі атома
 • В протонів у ядрі атома
 • Г електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома

4. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням радіусів їхніх атомів.

 • A Na
 • Б Mg
 • В К
 • Г Аl

5. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів їхніх атомів.

 • A S
 • Б Si
 • В F
 • Г Сl

6. Хімічний елемент головної підгрупи утворює хлорид складу ЕСl3. Яка формула його вищого оксиду?

 • А ЕО
 • Б Е2О3
 • В Е3О4
 • Г ЕО3

7. На скількох енергетичних рівнях розташовані електрони в атомі Сульфуру?

 • А на двох
 • Б на трьох
 • В на п’яти
 • Г на шести

8. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі Кальцію?

 • А 1
 • Б 2
 • В 3
 • Г 4

9. Який елемент утворює амфотерний вищий оксид?

 • A Na
 • Б Аl
 • В S
 • Г Сl

10. Укажіть максимальне число електронів на р-підрівні.

 • А 2
 • Б 3
 • В 5
 • Г 6

11. Укажіть максимальне число електронів на другому енергетичному рівні.

 • А 3
 • Б 4
 • В 7
 • Г 8

12. Прикладами ізотопів є

 • A 126C і 136С
 • Б 4019K і 4019Ar
 • В Н2О і Н2О2
 • Г О2 i О3

13. В атома якого елемента електронна формула [Ne]3s2?

 • А Не
 • Б Mg
 • В Аr
 • Г Са

14. У якій частині періодичної таблиці розташовані неметалічні елементи?

 • А у лівій нижній
 • Б у правій верхній
 • В у лівій верхній
 • Г у правій нижній

15. Скільки електронів в атомі Силіцію?

 • А 2
 • Б 4
 • В 14
 • Г 18

16. Скільки нейтронів у ядрі нукліда 4420Са?

 • А 20
 • Б 24
 • В 44
 • Г 64

17. Укажіть хімічний елемент, що утворює летку сполуку з Гідрогеном, формула якої RH4.

 • А О
 • Б N
 • В С
 • Г Р

18. Укажіть хімічний елемент, що утворює вищий оксид, формула якого RO3.

 • A S
 • Б N
 • В С
 • Г Р

19. Розташуйте орбіталі за зростанням їхньої енергії.

 • A 4s
 • Б 3р
 • В 2р
 • Г 3d

20. Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі Фосфору?

 • А 2
 • Б 3
 • В 5
 • Г 8

21. Яка вища валентність Хлору?

 • А 1
 • Б 3
 • В 5
 • Г 7

22. Скільки неспарених електронів в атомі Флуору?

 • А 1
 • Б 2
 • В 7
 • Г 9

23. Яка загальна формула вищих оксидів елементів VIA підгрупи періодичної системи?

 • A R2O
 • Б R2O3
 • В RO3
 • Г RO4

24. Укажіть протонне число хімічного елемента, вищий оксид якого - основний.

 • А 6
 • Б 9
 • В 11
 • Г 13