Хімія. 8 клас. Лашевська

Вітаємо вас, УЧНІ!

Ми знову зустрілися на сторінках підручника, щоб продовжити захопливу мандрівку світом хімії. Минулого навчального року ви мали нагоду пересвідчитися в тому, що опанування основ цієї науки допомагає підвищити загальну ерудицію, ліпше пізнати себе і навколишній світ.

Цього навчального року ви відкриєте для себе нові обрії хімії. Дізнаєтеся, якому фундаментальному закону природи підпорядковані властивості хімічних елементів та їхніх сполук, як і чому виникають хімічні зв’язки, які є види кристалів, як класифікують неорганічні сполуки та які властивості - загальні й особливі - притаманні представникам класів неорганічних сполук.

Нагадуємо, що цю навчальну книгу недостатньо прочитати - з нею потрібно наполегливо працювати.

У рубриці Цікаво і пізнавально наведено стислу інформацію для допитливих учнів, яка стимулюватиме їх до подальшого пізнання.

У тексті вам траплятимуться нові слова, зокрема іншомовного походження. Запам’ятовувати їх необов’язково. Натомість важливо навчитися знаходити їхнє пояснення у тлумачному словничку підручника та інших джерелах інформації. Також у підручнику є покажчики - іменний і предметний.

У Додатку наведено довідкові таблиці. Усе це допоможе вам оперативно відшукати потрібну інформацію.

Навчальна робота з підручником зорієнтована на формування вашої компетентності (пояснення цього слова є в тлумачному словничку) й розвиток ініціативи. Ви здобуватимете знання, аналізуючи різні джерела: текст, табличні дані, діаграми, рисунки.

Ілюстрації, наведені в підручнику, відбивають історичне минуле, реалії повсякденного життя та мистецтва. Аналіз їхнього змісту допоможе осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу. Не оминайте увагою портрети науковців і біографічні довідки про них. Адже доробок кожного із цих учених став цеглиною в грандіозній будівлі сучасної науки, сприяв закладенню фундаменту для розвитку високих технологій. Таблиці та схеми використовуйте для систематизації й узагальнення знань. Будьте терплячими, наполегливими в досягненні мети, ретельно плануйте свою діяльність.

Чи всі завдання виконувати? Ви маєте самі визначити обсяг роботи. Кількість завдань і їхня різноманітність достатні, щоб кожен обрав собі ті, які йому до снаги. Ваш найперший порадник у цьому - учитель хімії. Хто, як не він, знає рівень навчальних можливостей, схильності та вподобання своїх вихованців й охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання. Завдання та запитання, позначені *, не є обов’язковими. Вони адресовані охочим до навчання, допитливим восьмикласникам, які не шкодують часу й зусиль на самоосвіту та розвиток ерудиції.

Під час роботи над завданнями рубрики Творча майстерня зважте на те, що виконати їх усі навряд чи можливо та й недоцільно. Обирайте з-поміж них ті, що вам до душі та снаги. Залучайте до співпраці однокласників, друзів, молодших школярів, членів родини, радьтеся з учителями. Цей вид роботи відкриє вам обрії для самовираження як унікальної творчої особистості й подарує радість спільної праці. Не залишайте поза увагою навчальні проекти, перелік яких наведено наприкінці кожної теми.

У підручнику після кожної теми наведено тестові завдання. Виконання їх сприятиме не лише закріпленню вивченого, самоконтролю, засвоєнню навчального матеріалу, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння згодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Хімія приваблива ще й тим, що її положення і висновки часто можна перевірити, виконуючи хімічні досліди. У підручнику є докладні інструкції до домашніх, лабораторних дослідів і практичних робіт. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки! Це важливо не лише під час виконання навчальних дослідів, а й у повсякденному житті.

Жоден підручник не може задовольнити потребу допитливого учня в пізнанні. Використовуйте для самоосвіти найрізноманітніші джерела інформації (додаткову літературу, Інтернет, повідомлення інших засобів масової інформації). Продовжуйте вчитися критично сприймати інформацію, осмислювати її й перевіряти, виробляйте власне ставлення до неї, аргументуйте свою позицію.

Пам’ятайте, що гармонійний розвиток інтелекту неможливий без знань основ хімії. Тож не шкодуйте зусиль на їхнє вивчення - це допоможе вам стати конкурентоспроможними та успішними особистостями, справжніми громадянами і патріотами України.

Ми віримо у вас, УЧНІ, і зичимо успіху!

Автори

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

Repetitio est mater studiorum (лат.).

Науки корені - у повторенні.

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. Реакції розкладу, сполучення

Dimidiumfacti, quicoepit, habet (лат.).

Початок - половина справи.

Пригадаймо:

  • що таке хімічні елементи і як їх називають за сучасною науковою українською номенклатурою, записують і вимовляють їхні символи;
  • як класифікують речовини за якісним складом.

Хімічний елемент - одне з найважливіших понять хімії. Ви вже знаєте з попередніх курсів природознавства й хімії, що хімічні елементи - це види атомів. Атоми одного виду відрізняються від атомів іншого виду за розміром, масою та іншими характеристиками. Найважливіша з них - число протонів у ядрі атома. Значення протонного числа елемента збігається з його номером Z у періодичній системі хімічних елементів. Наприклад, порядковий номер Гідрогену в періодичній системі хімічних елементів - 1. Це означає, що в ядрі атома цього хімічного елемента один протон, навколо ядра - один електрон (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Модель атома Гідрогену відображає його склад.

Завдання. Пригадайте заряди протона та електрона, співвідношення між їхніми кількостями в атомі й поясніть, чому атом - електронейтральна частинка

Хімічний елемент — вид атомів з певним зарядом ядра. В атомах одного й того самого елемента однакове число протонів у ядрі.

У кожного виду атомів є власна назва, її пишуть з великої літери. Наприклад: Гідроген (символ Н, вимовляємо аш), Оксиген (символ О, вимовляємо о), Карбон (символ С, вимовляємо це), Силіцій (символ Si, вимовляємо силіцій), Сульфур (символ S, вимовляємо ес), Купрум (символ Сu, вимовляємо купрум), Ферум (символ Fe, вимовляємо ферум), Аурум (символ Au, вимовляємо аурум), Алюміній (символ Аl, вимовляємо алюміній) тощо.

• Пригадайте й запишіть хімічні символи Нітрогену, Фосфору, Натрію, Калію, Магнію та ще (на ваш розсуд) кількох хімічних елементів. Як вимовляють ці символи? За потреби використайте періодичну систему хімічних елементів (див. перший форзац підручника).

Цікаво і пізнавально

Перші спроби створення української хімічної термінології розпочалися ще в 60-х роках XIX ст. журналом «Основа». Головні положення номенклатури в неорганічній хімії були затверджені Науковим товариством ім. Тараса Шевченка лише в 1903 р. Вони відображали особливості української мови і разом з тим ураховували елементи західноєвропейської термінології.

У 30-х роках XX ст. розвиток української наукової термінології у всіх галузях науки, зокрема й у хімії, зазнав нищівного удару. Лише в 50-70-ті роки українську хімічну систематику і термінологію відродив і розвинув професор Київського університету імені Тараса Шевченка А. М. Голуб (рис. 1.2). Зокрема, він запропонував замінити назви деяких хімічних елементів: кремній, миш’як, сурма, вісмут, марганець - на Силіцій, Арсен, Стибій, Вісмут, Манган.

Рис. 1.2. Голуб Андрій Матвійович (1918-1977), нащадок сподвижника Петра Сагайдачного, основоположник сучасної української термінології і номенклатури. Доктор хімічних наук, професор. Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки. Лабораторію неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка названо його ім’ям

Прості й складні речовини розрізняють за якісним складом. Ви вже вмієте, проаналізувавши хімічну формулу, визначати природу речовини - простою чи складною вона є. Прості речовини утворені одним хімічним елементом. Наприклад, кисень О2 і озон О3 складаються з атомів Оксигену (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Масштабні моделі молекул кисню (1) й озону (2).

Завдання. Порівняйте якісний і кількісний склад цих двох важливих компонентів земної атмосфери

Кисень, озон, водень Н2, сірка S, фосфор Р, вуглець С, азот N2 - неметали. Залізо Fe, мідь Сu, алюміній Аl, золото Au, срібло Ag, ртуть Hg - це приклади металів.

Складні речовини утворені кількома хімічними елементами. Вода Н2О і гідроген пероксид Н2О2 - складні речовини. Їхні молекули складаються з атомів Гідрогену й Оксигену (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Якісний і кількісний склад води (1) та гідроген пероксиду (2).

Завдання. Порівняйте якісний і кількісний склад цих речовин

Ви, звісно, пам’ятаєте, що кисень реагує з багатьма простими речовинами. Продукти цих реакцій - оксиди - складні речовини:

С + О2 → СО2; С + О2 → CO; S + О2 SO2; Fe + О2 → Fe3O4;

Mg + О2 → MgO; Cu + O2 → CuO; H2 + O2 → H2O.

• Перетворіть схеми реакцій горіння простих речовин на хімічні рівняння, назвіть продукти реакцій. Пам’ятайте: число атомів хімічного елемента в лівій і правій частинах рівняння має бути однаковим.

У кожну із цих реакцій вступає дві речовини, унаслідок їхньої взаємодії утворюється одна речовина. Тож це - реакції сполучення. У реакції сполучення вступають не лише прості, а й складні речовини. Вода, наприклад, реагує з основними й кислотними оксидами. Продукти цих реакцій - луги та кислоти:

СаО + Н2О → Са(ОН)2;

Р2О5 + Н2О → Н3РО4;

Na2O + Н2О → NaOH;

СО2 + Н2О → Н2СО3.

• Перетворіть схеми реакцій води з основними і кислотними оксидами на хімічні рівняння, назвіть продукти реакцій і класифікуйте їх на луги та кислоти. Як виявляють луги й кислоти? Як називають речовини, які змінюють забарвлення залежно від природи середовища?

Реакції розкладу є протилежністю реакцій сполучення. Це хімічні реакції за участю одного реагенту з утворенням кількох продуктів. Прикладами таких реакцій є розкладання гідроген пероксиду та води:

ПРО ГОЛОВНЕ

• Хімічний елемент - вид атомів з певним зарядом ядра.

• Значення протонного числа елемента збігається з його номером у періодичній системі хімічних елементів.

• Прості речовини утворені одним хімічним елементом, складні - кількома.

• Прості речовини поділяють на метали й неметали.

• Оксиди, основи, кислоти - складні речовини.

• У реакцію сполучення вступає кілька речовин. Унаслідок їхньої взаємодії утворюється одна складна речовина.

• Реакція розкладу - протилежність реакції сполучення.

Перевірте себе

1. Що таке хімічний елемент? 2. Яка інформація про хімічний елемент є у клітинках періодичної системи Д.І. Менделєєва? 3. У якій послідовності розташовані хімічні елементи в періодичній системі? 4. Як за положенням хімічного елемента в періодичній системі визначити число протонів у ядрі його атома? 5. Як визначити заряд ядра атома хімічного елемента? 6. Які речовини називають простими? Складними? 7. Які хімічні реакції називають реакціями сполучення? Розкладу? 8. Зі скількох хімічних елементів складається будь-який оксид? 9. Як називають продукти взаємодії основних оксидів з водою? 10. Які речовини є продуктами реакцій кислотних оксидів з водою?

Застосуйте свої знання й уміння

1. Поясніть, чому ядро атома заряджене позитивно.

2. Класифікуйте речовини, формули яких: Na2O, Zn, Si, I2, SO2, Са(ОН)2, H2SO4, Р2О5, Н2СО3, KOH, - на прості та складні, метали і неметали, оксиди, основи, кислоти. Результати оформіть у вигляді схеми.

3. Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції метиловий оранжевий набуває рожевого забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою.

4. Оксид хімічного елемента реагує з водою. У водному розчині продукту реакції фіолетовий лакмус набуває синього забарвлення. Класифікуйте оксид і продукт його взаємодії з водою.

5. Перетворіть схеми реакцій на хімічні рівняння; класифікуйте їх на реакції сполучення і розкладу:

  • ВаО + Н2О → Ва(ОН)2;
  • KNO3 → KNO2 + O2↑;
  • HNO3 → Н2О + NO2 + О2;
  • Al + О2 → Αl2Ο3.

Творча майстерня

Складіть кросворд із термінами та назвами, які ви повторили під час опрацювання параграфа.

Дізнайтеся більше про:

  • А.М. Голуба. О. Перепелиця. Слово про вчителя. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8255;
  • хімічну символіку. И.А. Леенсон. Химические иероглифы: от Дальтона до эндоэдральных фуллеренов. http://elementy.ru/lib/432081
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст