Підручник з Економіки. 10 клас. Крупська - Нова програма

§ 66. Ринкова інфраструктура сучасної України

Головне завдання ринкової інфраструктури полягає в забезпеченні ефективного функціонування ринкових механізмів шляхом безперебійного здійснення господарських взаємозв’язків та взаємодії суб’єктів господарювання, регулювання грошових, товарних, інформаційних потоків із метою подальшого зростання національного виробництва та підтримання соціально-економічної стабільності в країні.

Рівень розвитку інфраструктури є однією зі складових індексу глобальної конкурентоспроможності. Цей індекс було запропоновано Всесвітнім економічним форумом. Обчислюють його один раз на два роки. У 2016 р. наша країна в рейтингу посіла 95-те місце з-поміж 136 країн світу, опустившись за два роки на дев’ять позицій.

Оцінка якості доріг забезпечила Україні одне з найгірших місць за цим показником — 132. За своєчасністю постачання вантажів вона має 54-те місце, за взаємодією різних видів транспорту — 78-ме. За доступність і якість транспортної інфраструктури в цілому Україні відведено 72-ге місце; доступність і якість залізничної інфраструктури — 34-те; доступність і якість дорожньої інфраструктури — 89-те; доступність і якість транспортного сервісу — 69-те; наявність та використання інформаційно-комунікаційних технологій — 73-те. За ступенем використання інформаційно-комунікаційних технологій під час бізнес-операцій Україна опинилася на 103-му місці; ступенем використання компаніями Інтернету для продажу своїх товарів і послуг споживачу — на 35-му; показником захисту майнових прав — на 127-му; захистом інтелектуальних прав — на 112-му.

Без розвиненої ринкової інфраструктури не може існувати ефективної соціально орієнтованої ринкової економіки. Лише увага до кожної складової ринкової інфраструктури, постійне їх удосконалення і взаємодія зможуть забезпечити реалізацію ринкових механізмів у всій економіці. Без ефективного державного регулювання елементів ринкової інфраструктури організація та функціонування сучасної ринкової економіки неможливі.

Важливим завданням держави щодо подальшого розвитку інфраструктури мають стати пошук нових фінансових джерел для активізації інвестування та одночасне створення привабливих умов для активізації інвестицій в інфраструктуру. Створення привабливих умов для інвестування в інфраструктуру мас відбуватися за рахунок застосування як адміністративних, так і економічних методів.

До адміністративних методів стимулювання інвестицій можна віднести:

• встановлення державних норм та стандартів інвестування інфраструктури;

• забезпечення захисту інвестицій;

• визначення умов користування надрами, землею, водою та іншими ресурсами.

До економічних методів, спрямованих на створення привабливих умов інвестування, слід віднести:

• надання фінансової допомоги у вигляді субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток інфраструктури;

• пільгове кредитування пріоритетних проектів розвитку інфраструктури;

• кредитування комерційними банками та іншими фінансово-кредитними установами інфраструктурних проектів;

• зниження податкового тиску на інвесторів, які вкладають кошти в інфраструктуру.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте місце та значення ринкової інфраструктури для розвитку різних економічних суб'єктів.

2. Якою є ваша думка щодо ролі держави у створенні ефективної ринкової інфраструктури?

3. Зберіть і проаналізуйте інформацію про діяльність одного з українських банків, страхових компаній, служб зайнятості й працевлаштування. Обговоріть її з однокласниками.