Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Крижановський - Нова програма

ПОРІВНЯЛЬНА ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ

Європа—Схід

Українські землі

IV—VII ст.

Велике переселення народів

V—VII ст.

Розселення східних слов'ян

395

Поділ Римської імперії на Західну і Східну

451

Бій на Каталунських полях, поразка гунів

476

Падіння Західної Римської імперії

486

Заснування Королівства франків у Галлії

527—565

Правління імператора Юстиніана І

VI—VII ст.

Поява міст у східних слов’ян — Києва, Любеча, Чернігова, Коростеня, Луцька

VII—VIII ст.

Арабські завоювання

756

Заснування Папської держави в Італії

800

Коронація Карла Великого в Римі, утворення імперії

843

Верденська угода, поділ імперії Карла Великого

862—885

Діяльність св. Кирила і Мефодія щодо поширення християнства

IX—XIII ст.

Виникнення та розквіт Київської Русі

879—912

Княжіння Олега

912—945

Княжіння Ігоря

969—972

Княжіння Святослава

962

Створення Священної Римської імперії

980—1015

Княжіння Володимира

988

Прийняття християнства як державної релігії. Заснування першої школи на Русі

1054

Поділ християнської церкви на західну (католицьку) та східну (православну)

1019—1054

Княжіння Ярослава Мудрого

сер. ХI ст.

Збірник законів «Руська правда»

1096—1270

Хрестові походи

1097

Любецький з’їзд князів. Спроба припинити чвари між князями

1113—1125

Княжіння Володимира Мономаха. «Повчання дітям»

1147

Перша літописна згадка про Москву

1147—1149

Боротьба за київський престол між Ізяславом II Мстиславичем і Юрієм Долгоруким

1169

Зруйнування Києва суздальським князем Андрієм Боголюбським

1187

Перша згадка у літописі назви «Україна»

1206

Виникнення Монгольської імперії

1228—1264

Княжіння Данила Романовича у Галицько-Волинській державі

1215

«Велика хартія вольностей»

1240

Невська битва

1240

Взяття Києва монголо-татарами. Початок монголо-татарського іга

1242

Льодове побоїще

1250

Заснування міста Львова

1236—1242

Батиєво нашестя

1265

Виникнення англійського парламенту

1302

Початок Генеральних штатів у Франції

1309—1377

Авіньйонський полон пап

1337—1453

Столітня війна

1347—1349

Епідемія чуми «Чорна смерть»

1358

Жакерія. Повстання у Парижі

1363

Розгром литовським князем Ольгердом татар на р. Сині Води

1380

Куликовська битва

1385

Кревська унія про об'єднання Польщі і Литви

1381

Повстання Уота Тайлера

1389

Битва на Косовому полі

1410

Грюнвальдська битва

1419—1434

Гуситські війни

1413

Городельська унія

1445

Винайдення Гутенбергом книгодрукування

1430—1440

Правління Великого князя литовсько-українського Свкдриглйла

1453

Взяття турками Константинополя

1471

Остаточна ліквідація Київського князівства

1455—1485

Війна Червоної та Білої троянд в Англії

1479

Утворення Іспанського королівства

1479

Крим визнав Туреччину. Чорноморське узбережжя України під контролем татар і турок