Українська література. 8 клас. Коваленко

Я — читач, або Перевіряємо себе

Повернімося до завдань, визначених у навчальному маршруті розділу. Підбийте підсумки своєї роботи й визначте, як ви досягали засвоєння матеріалу розділу.

Усно дайте відповіді на запитання.

1. Чи задоволені ви результатом своєї навчальної діяльності? Що сприяло вашому успіху?

2. Чого саме із запланованого не вдалося досягнути? У чому ви вбачаєте причини своїх невдач і як плануєте надолужувати прогалини в навчанні?

3. Який вплив на вас справили художні твори, що ви прочитали в цьому розділі?

Виконайте завдання. За ключами, наданими вчителем, перевірте правильність відповідей. У разі помилки в завданні повторіть додатково цю тему розділу.

Усно дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Які причини виникнення історичних пісень і дум?

2. У який історичний період почали створювати історичні пісні та думи?

3. Дайте визначення жанру «історична пісня».

4. Назвіть, на які тематичні групи поділяють історичні пісні.

5. Наведіть по одному прикладу історичних пісень кожної тематичної групи.

6. Які особливості будови історичних пісень?

7. Назвіть історичні пісні, присвячені зображенню подій Визвольної боротьби 1648-1654 рр.

8. Розкажіть, що ви знаєте про Марусю Чурай.

9. Які твори приписують Марусі Чурай?

10. Які твори називають думами?

11. Які особливості думи як жанру?

12. Яка ідея думи «Маруся Богуславка»?

У завданнях 13-17 оберіть одну правильну відповідь і запишіть її в робочий зошит.

13. Образ України, що страждає від турецько-татарських набігів, відтворено в пісні

 • А «Зажурилась Україна»
 • Б «Максим, козак Залізняк»
 • В «Ой Морозе, Морозенку»
 • Г «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»

14. Загибель козацького ватажка зображено у творі

 • А «Зажурилась Україна»
 • Б «Максим, козак Залізняк»
 • В «Ой Морозе, Морозенку»
 • Г «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»

15. Змалюванню подій Коліївщини присвячено твір

 • А «Чи не той то хміль»
 • Б «Зажурилась Україна»
 • В «Ой Морозе, Морозенку»
 • Г «Максим, козак Залізняк»

16. У формі сповіді ліричного героя побудовано твір

 • А «Чи не той то хміль»
 • Б «Максим, козак Залізняк»
 • В «За Сибіром сонце сходить»
 • Г «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»

17. Перемозі козаків над польською шляхтою під Жовтими Водами присвячено твір

 • А «Ой Морозе, Морозенку»
 • Б «Максим, козак Залізняк»
 • В «Зажурилась Україна»
 • Г «Чи не той то хміль»

18. Установіть відповідність.

Історична пісня

 • А «Ой Морозе, Морозенку»
 • Б «Максим, козак Залізняк»
 • В «Чи не той то хміль»
 • Г «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»

Тема

 • 1 оспівування перемоги козацького війська під Жовтими Водами
 • 2 сповідь ватажка селянського повстання про своє життя
 • 3 зображення героїчної смерті козака в бою проти татар
 • 4 зображення повстання українського народу 1768 р. проти національного та соціального поневолення
 • 5 виступ козацького війська в похід проти кримського хана

19. Установіть відповідність.

Історична пісня

 • А «Ой Морозе, Морозенку»
 • Б «Зажурилась Україна»
 • В «Чи не той то хміль»
 • Г «За Сибіром сонце сходить»

Ідея

 • 1 прославлення ватажка селянського повстання, для якого народні інтереси є вищими за особисті
 • 2 уславлення гетьмана як захисника народних інтересів
 • 3 заклик до примирення та порозуміння, засудження братовбивчої війни
 • 4 заклик до народу об’єднати зусилля в боротьбі проти турецько-татарських завойовників
 • 5 уславлення подвигу козаків, що віддали життя за визволення народу

20. Установіть відповідність.

Твір

 • А «Засвіт встали козаченьки»
 • Б «Ой не ходи, Грицю»
 • В «Віють вітри, віють буйні»
 • Г «Маруся Богуславка»

Уривок

1 Де ти, милий, чорнобривий?

Де ти? Озовися!

Як я, бідна, тут горюю,

Прийди, подивися!

2 Зовуть мене розбійником,

що людей вбиваю, —

Я багатих убиваю, бідних награждаю.

3 То буду я до темниці приходжати,

Темницю відмикати,

Вас всіх, бідних невольників,

на волю випускати.

4 У неділю рано зіллячко копала,

А у понеділок пополоскала.

5 «Іди, іди, мій синочку,

Та не забаряйся,

За чотири неділеньки

Додому вертайся!»

21. Запишіть у правій колонці історичний період, про який розповідається у творі.

«Зажурилась Україна»

«За Сибіром сонце сходить»

«Максим, козак Залізняк»

«Ой Морозе, Морозенку»

Доповніть речення.

22. Збирали та досліджували історичні пісні та думи ...

23. Видатними кобзарями були ...