Українська література. 8 клас. Коваленко

Свято українського гумору

Навчальний маршрут розілу:

У цьому розділі ви:

знайдете самостійно та прочитаєте твір

  • Валентина ЧЕМЕРИСА «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»

переказуватимете й коментуватимете комічні епізоди твору;

удосконалите навички аналізу композиційних особливостей твору, образів героїв;

розвиватимете вміння аналізувати вчинки героїв;

визначатимете та пояснюватимете прийоми гумористичного зображення у творі;

отримаєте задоволення від читання веселого й дотепного твору та переконаєтесь, що за справжні почуття треба боротися

Після опрацювання розділу ви краще навчитеся розуміти тонкощі творення комічного в літературному творі.

Визначте, які завдання із запропонованих вище ви вважаєте найважливішими. Додайте до них інші, що є значущими саме для вас. Подумайте, як досягатимете запланованого.

Останній розділ підручника розпочнемо з висловлювань двох авторитетних давньогрецьких мислителів — Плутарха1 й Аристотеля2. Перший із них у свій час писав, що «часто... слово чи жарт краще розкривають вдачу людини, ніж битви...». Аристотель — навпаки, вважав, що смішне — це «помилка й неподобство; нікому не заподіює страждання і ні для кого не згубне».

1 Плутарх (бл. 46-120/125 рр. н.е.) — давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст.

2 Аристотель (384-322 рр. до н.е.) — давньогрецький учений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.

• Прокоментуйте ці тези. Хто з мислителів, на вашу думку, мав рацію? Чому ви так думаєте? На підтвердження власних слів наводьте аргументи.

Сміх як зброю в розвінчанні людських недоліків використовували ще наші предки. Спочатку він служив для висміювання ворогів, супротивників і чужинців. Пригадайте, наприклад, епізод із легенди про князя Ігоря, який збирав у древлян данину. Коли нічого було віддавати, люди почали просто сміятися — і князь відступив.

Потім наш народ використовував сміх, щоб зрозуміти самого себе. Особливо дієвим він ставав у періоди, коли потрібно було зламати усталені традиції й розчистити дорогу новому. Дошкульний, сатиричний сміх зривав покривало з потворних явищ, розвінчував негатив у суспільстві чи поведінці окремих людей. Сатиричними можуть бути твори будь-яких жанрів: роман або повість, комедія чи байка, памфлет й анекдот.

Карикатура Володимира Казаневського

Інший вид сміху — гумор. Він лагідний і без зла в серці. Предмет його висміювання переважно позитивний, а недоліки не є загрозливими для суспільства. Герої, зображені гумористично, викликають у читача симпатію, їм часто хочеться поспівчувати й допомогти.

Зазвичай там, де суворістю нічого не досягнеш, на допомогу приходить сміх. Наявність його як в окремої особи, так і в усього суспільства є показником здоров'я нації. Тож сміймося на здоров'я!

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Назвіть відомі вам гумористичні та сатиричні твори. Яким темам вони присвячені?
  • 2. Опишіть карикатуру Володимира Казаневського. Доберіть до неї назву.
  • 3. У мережі Інтернет знайдіть карикатури та шаржі українських художників Володимира Казаневського та Юрка Журавля. Доведіть, що їхня творча муза завжди сучасна й стоїть на захисті національних інтересів.