Українська література. 8 клас. Коваленко

Залишитися особистістю

Володимир Дрозд

(1939—2003)

Лише через сто років буде відомо, чи я письменник», — міркував у своїй повісті «Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок» Володимир Григорович Дрозд. Час давно вже розставив наголоси у його творчості, і нині ми впевнено можемо сказати: «В. Дрозд — талановитий і своєрідний сучасний український письменник».

Народився він 25 серпня 1939 р. в с. Петрушин на Чернігівщині в сім'ї колгоспників. Душевною травмою на все життя стала рання смерть матері. «Сама мати була і добра, і віруюча, і працювала тяжко весь свій вік, не знаючи продиху, — згадував про неї письменник. — Мати навчала: Бог карає злих і любить добрих».

І хоч її син не був злим, але щастя усміхалося йому не часто. «Дитинство моє, якби йшлося про фільм, можна знімати лише на чорно-білу плівку», — розповідав письменник. Володимир Дрозд пригадував голодне напівсирітське дитинство, середню школу за вісім кілометрів від села, шлях до якої доводилося часто долати в дощ і сніг. Підтримки чекати не було звідки. За навчання потрібно платити, грошей в сім'ї завжди не вистачало, тому шлях до інституту талановитому хлопцеві був закритий. Треба було заробляти важкою працею на шматок хліба. Навіть надрукований у районній газеті вірш «Берізка» не переконав батька, що синові треба допомогти здобути вищу освіту.

Підтримка прийшла несподівано від чужих добрих людей. У 1956 р. на засіданні літературного об'єднання В. Дрозд познайомився з журналістами районної газети. Вони допомогли хлопцеві після школи влаштуватися коректором в Олишівську районну газету «Голос колгоспника». Уже через рік у Володимира почалося напружене журналістське життя з відрядженнями по району, статтями про проблеми в господарствах і... невдоволенням посадовців за гостру критику.

Але на порозі стояли шістдесяті роки, коли в суспільстві на короткий час замаячила ілюзія свободи. Вітер змін увірвався в журналістський колектив з появою в редакції письменника Івана Куштенка. Він привіз до зрусифікованої чернігівської провінції столичні ідеї й гарячі дебати, розбудив національні почуття багатьох колег. Поетичні вечори Володимира Підпалого й Петра Засенка, знайомство з Євгеном Гуцалом і Миколою Сомом утверджували в юнака думки, що настав час змін і письменникові потрібно бути на кілька кроків попереду суспільства. «...Ми після кількох десятиріч тоталітарної пітьми були перші, хто зважився хай на не сміливий ще, але протест», — так оцінював В. Дрозд той період свого життя. У цей час він пише невеликі прозові твори, зібрані потім у збірку новел та оповідань «Люблю сині зорі». Рідко буває так, щоб у двадцять три роки молодий автор став членом Спілки письменників України. Цієї честі В. Дрозд був удостоєний за свою першу друковану книжечку.

Після переїзду до Києва письменник працював у редакціях столичних газет й одночасно навчався в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Непросто складалося життя: часто редакції відмовлялися друкувати його твори, були доноси одногрупників за «буржуазний націоналізм», довелося, уже сімейному, служити в армії, бо в такий спосіб влада вирішила ізолювати його від суспільного життя.

Треба сказати, що, прагнучи змін, В. Дрозд не боровся проти всієї радянської системи. Він тільки прагнув, як і багато інших радянських митців, її вдосконалити. «Ось чи не найбільша трагедія мого покоління: ми були щирі у своїх мріях про суспільство соціальної справедливості...» — згадував письменник вже після розпаду Радянського Союзу. Але і такі його погляди були розцінені як радикальні та небезпечні.

На відміну від багатьох інших своїх колег по цеху, В. Дрозд не писав «у шухляду». Він наполегливо прокладав своїм творам шлях до читача. Почавши як автор новел й оповідань, він прийшов до великих епічних полотен. Відомими є його романи «Злий дух. Із житієм», «Пришестя», «Острів у Вічності», «Убивство за сто тисяч американських доларів», «Сто літ любові», «Спектакль», «Катастрофа» та інші.

У 1992 р. В. Дрозд був удостоєний Державної премії України імені Т. Г. Шевченка за роман-епопею «Листя землі».

На Київській кіностудії імені О. Довженка режисер Микола Рашеєв екранізував роман В. Дрозда «Самотній вовк» (назва фільму — «Оберіг»).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Прокоментуйте тезу, що біографія В. Дрозда — віддзеркалення епохи, у яку він жив.
 • 2. Поясніть, хто і що впливало на становлення художнього таланту письменника.

Історичні координати

Оповідання «Білий кінь Шептало» вперше було надруковано в 1965 р. у львівському журналі «Жовтень». Це один із ранніх творів письменника, який він написав у період так званої «хрущовської відлиги». Після виходу оповідання було піддано нищівній критиці за ідеологічно неправильний зміст.

Яка подія дала поштовх В. Дрозду до написання твору? Швидше за все, автор узагальнив багато конкретних життєвих спостережень про життя радянської людини в тоталітарному суспільстві. Як приклад може бути випадок, який письменник наводив у творі «Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок»: «У моєї мачухи був брат, який постраждав на початку тридцятих років, потрапив до Сибіру, але якось виборсався і незадовго до війни приїхав на гостини у рідне село. Зібравши за столом братів своїх і сестер, почав: “Врем'я таке, дорога рідня, настало: кажуть на біле чорне, і ви кажіть чорне, а на чорне кажуть, що се біле, і ви повторюйте біле, хоч очі ваші інше бачать. Якщо хочете вижити і приліпитися до жисті нової”». І далі автор коментує: «Нові покоління народжувалися із вродженим моральним дальтонізмом1, ішов природний вибір... У декого саме життя здирало з очей більма2, дехто у результаті тяжкої роботи душі прозрівав сам. А більшість аж до наших днів жила з більмами на очах. Так було ситніше і спокійніше».

Щоб говорити про проблеми втрати індивідуальності людини в тогочасному суспільстві, треба було мати велику сміливість. Оминути цензурні перепони й донести свої думки до читачів автор зміг, створивши алегоричний твір про білого коня Шептала.

В. Дрозд не випадково зробив головним персонажем коня. Традиційно в українській літературі ця тварина символізує гордість, вільнолюбство і красу. Автор майстерно досліджує, як крок за кроком відбувається переродження цієї благородної істоти і втрата нею своєї індивідуальності.

1 Дальтонізм — ненормальність зору, що виявляється в нездатності ока відрізняти кольори; перен. — невміння правильно бачити світ.

2 Більмо — білувата пляма на роговій оболонці ока, яка призводить до сліпоти.

БІЛИЙ КІНЬ ШЕПТАЛО

Скорочено

...Сутеніє; раптом

на галявині — кінь — самотній.

Райнер Марія Рільке

Босий підпасок тягнув через бригадне дворище батіг — зимно блискало дротяне охвістя3. Шепталові зсудомило спину: якось повесні він задрімав у приводі4, підпасок дошкульно хльоснув, дротинки порвали шкіру, ранка, вподобана ґедзями, досі не гоїлася. Хлопчик наблизився до огорожі і хвацько стрельнув батогом, аж луна прокотилась од клуні5, що на краю села, та сивою гадючкою повисла курява. Коні, гризучи й штовхаючи одне одного, сахнулись од пострілу в куток. Тією живою, наполоханою хвилею Шептала зім'яло, притисло до жердин; гостро тхнуло потом, він гидливо підібрав губи та весь зіщулився — змалку ненавидів він табун, гурт, і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам. Спершу бригадні коні глузували з того, далі звикли й самі почали обминати Шептала. Хлопчик наблизився до конюшні, зазирнув у темну ополонку дверей:

— Дядьку Степане! Казав завфермою, щоб ви до привода конячину прислали. Бо на завтра свиням зелені нема.

3 Охвістя — кінці, краї чого-небудь, що нагадують хвіст.

4 Привід — тут: пристрій для нарізання трави.

5 Клуня — будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, віяння тощо.

Шептало нашорошив вуха. Неприємна, знайома млявість — провісниця всіляких прикростей — закрадалася в груди. Сьогодні суботній вечір, роботу скінчили раніше, і він насолоджувався спокоєм та тішив себе надією на завтрашній відпочинок. Звісно, якщо вранці не поженуть до міста. Але він сподівається на Степанову добрість. З конюхом у нього особливі стосунки. Інші коні це відчувають, тому й недолюблюють Шептала. Степан ніколи не б'є його, хіба ненароком у гурті зачепить пугою1 чи про стороннє око стьобне. Ніколи не посилає на важку роботу, якщо є кого іншого послати. Бо він, Шептало, кінь особливий, кінь білий, а коли й попав у це бригадне стовпище, то завдяки злому випадку, химерам долі. Справжнє місце йому не тут, хто зна, де він може опинитися завтра. І Степан це розуміє. Степан що: маленький чоловічок, навіть не білий, а якийсь землисто-сірий, з брудними, корявими ручиськами. Але навіть він своїм приземленим розумом тямкує тимчасовість своєї влади над Шепталом.

1 Пуга — прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин; батіг.

Коні заспокоїлися, розбрелися по загороді. Шептало знову лишився сам. У дверях з'явився Степан, спинився на порозі, пильно дивився на коней; від того погляду млявість обняла груди і покотилася до колін, що зрадливо тремтіли. Шептало вперше пошкодував, що опинився на видноті. Хотілося проштовхнутися в середину табуна, загубитися між ребристих кінських тіл. Він удав, що не помічає конюха, схилив голову до прив'ялої трави.

«На мене вкаже, обов'язково на мене», — думав полохливо, про всяк випадок, щоб прикрість не була несподіваною, хоч певно знав, що Степан його не потривожить.

— Шептала візьмеш, — сказав конюх хлопчикові. — Тільки зачекай, напою.

Білий кінь підвів голову і жалібно глянув на Степана великими водянистими очима. Привабливість теплого надвечір'я мертвіла, опадала, як зжовклий лист під буйним поривом осіннього вітру. [...]

Шептало старанно, щоб не виказати засмучення Степановим рішенням, жував скошену вранці траву, між якою хоч і траплялись його улюблені конюшинки, але зараз здавалися прісними. [...] Йому кортіло будь-що виправдати Степана, довести, що той не мав кого послати у привід і лише через безвихідь потривожив Шептала. Так було легше — через гірку безнадію перекидався місточок. А може, конюх боїться, що ніхто з коней, окрім нього, не встигне до ночі порізати зелень і свині лишаться завтра голодні? Мабуть, саме так. Вони, люди, знають: на Шептала можна покластися. Такий покірний і роботящий, тільки віжок торкнись, уже чує, вже розуміє, підганяти не доводиться. Він свого досяг, зумів прикинутися; вони повірили — хіба не має пишатися своїм розумом і витримкою? Ще коли його, молодого й гордого, вперше осідлали, ганяли по царині до сьомого поту, хльоскали до кривавих рубців на боках і привели в загін геть вимочаленого, знесиленого, інстинкт білого коня підказав йому, що рано чи пізно люди зломлять його. Супроти вітру довго не пробіжиш, і розумніше до часу прикинутися скореним, лишившись у душі вільним, аніж бути скореним насправжки. Перші роки упряжного життя він побоювавсь, аби люди не розгадали, що він тільки прикидається покірним, і рвав голоблі з останніх сил. До того ж краще тягти, не очікуючи на батіг, ніж ковтати принизливе підстьобування. В тій добровільній напрузі було щось від самостійності, від волі. Але тепер ніхто не сумнівався в його ретельності, і він іноді дозволяв собі стишувати крок, тягтися за червоними китицями конюшини на узбіччі дороги. Помітивши на дорожнім піску нетерпеливу тінь людини, докірливо косив оком, мовляв, ви ж мене знаєте, це я так, піджартовую, і спішно переходив на чвал1.

1 Чвал — швидкий біг навскач; галоп.

Степан вийшов з конюшні, поцьвохкуючи довгим, наче гони спечного дня, батогом, відчинив ворота загорожі. Коні, боязко косячись на батіг, почовгали дворищем до бригадних воріт. Шептало, як завжди, перечекав, коли скінчиться тіснява в проході, і вийшов останній. З усього нинішнього життя чи не найважче гнітила його оця табунна, тричі на день, подорож до колодязного корита. Вже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто не питав Шептала, хоче він пити чи ні, а тільки відчиняли огорожу, хльоскали батогом і гнали вузенькими провулками, де од густої куряви було так само тісно та задушно, як і од пітних, гарячих кінських боків. З часом спрага почала нагадувати про себе перед загальним водопоєм. Води в кориті часто не вистачало; щоб не цідити крізь зуби іржаву каламуть, Шептало й собі змушений був штовхатись і лізти наперед, у тісняву, ніби звичайний кінь.

Хтось зачепив Шептала копитом — дві молоді кобилки затіяли посеред вулиці, за кілька кроків од Степана, жартівливу штовханину. «Мало вас сьогодні ганяли, — злісно подумав білий кінь, відходячи вбік. — І як цей Степан терпить? Я навів би порядок. Водопій — то водопій, нічого витанцьовувати, ніби в цирку».

Взагалі він ніколи не розумів обмеженості деяких коней, котрі прагнуть на кожнім кроці суперечити, огризатися, показувати свій характер. Ніби цим чогось досягнеш, окрім батога. З сумовитою зверхністю спостерігав Шептало, як Степанів батіг розганяв у різні боки молодих кобилок; у цих вороних, сивих, гнідих, перістих так мало розуму, що просто дивуєшся. Особливо коли бачиш усе трохи збоку, як зараз. Скільки потрібно було днів тихої, непомітної боротьби, поки Степан змирився, що Шептало бреде на водопій трохи збоку, трохи позаду, ніби він зовсім не бригадний, а сам по собі! Ні, він не бунтував, не ліз під батіг, а тільки відставав щодня на півголови, на півкроку і озирався на конюха, вкладаючи в той погляд увесь розум білого коня: мовляв, ти ж знаєш, я не підведу, я інакший, ніж вони, нас із тобою таких тільки двоє...

Червоне сонце опускається в роз'юджену куряву, з-за лісу — краєчок грозово-синього хмаристого холоду. В глибині банькатих Шепталових очей — рожеве тремтіння, наче без підків ступає по кризі. Зате скільки незалежності в крутім вигині шиї, в густій гриві, у розміреному переступі струнких ніг! [...] Він усе забував, крім одного: тремтливої ілюзії волі та влади. Попереду клубком куряви котить табун, за табуном — Степан, а за кіньми і Степаном — він, Шептало. І можна досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою і сірих, і вороних, і гнідих, і перістих. І Степана разом з ними, всесильного, милостивого й злого Степана, а сам ні від кого не залежить і нікому не кориться. [...] Страх провалюється все глибше, виколисана в стійлі довгими ночами ненависть розвіюється, і Шептало поглядає на конюха поблажливо: він не мститиметься Степанові за ті випадкові удари, без цього не можна, без цього ніякого порядку не було б серед коней. Солодке почуття прощення й солідарності з конюхом охоплює Шептала. Він піднімає голову і ласкаво, заклично ірже. Степан озирається і, ніби вперше помітив Шепталову сваволю, люто блимає з-під рудих брів:

— Ах ти ж, ледаче зілля!

Батіг злітає в червонясте небо, довгий та в'юнкий, тонким дротяним охвістям безжально обвиває Шепталові спину й гостро впивається в тіло. Білий кінь з несподіванки високо піднімає задні ноги, спотикається на рівному місці і, полонений страхом, що виринає з глибини тіла, вганяє в холодний піт, забуває всі недавні думки, кидається в юрму, між гарячих кінських тіл — гнідих, вороних, перистих. А батіг наздоганяє білу спину, січе, жалить...

Образа була така несподівана, приголомшлива, глибока, що білий кінь не пам'ятав, як проминули довгу вулицю й розсипалися по піщаному косогору, нижче якого стримів колодязний журавель, а ще далі, за вищипаною гусьми цариною, аж до самого лісу стелилися луки. Він тільки переставляв ноги, опустивши голову до самої землі, поки свавільний кінський потік кудись, — тепер було зовсім байдуже куди, — ніс його. Шептало ще ніколи не почувався так зле — несподівано все йому відкрилося, побачилося без попон, без прикрас, ніби відкраяний щойно пласт чорнозему. Його повільно засмоктував глибокий, як прірва, відчай. [...]

І він побіг, збуджено форкаючи та загрібаючи копитами пісок, схожий на короткогривого стригунця. Матір упрягали в лісникову двоколку, а він біг збоку зеленими розорами доріг, зазирав у зелені сутінки хащ, заходив по коліна в жовтогарячі лісові ромашки і, наполоханий птахом, що пурхав з-під копит, мчав лісовою дорогою навздогін білій ставній кобилиці. То було дитинство, і пахло воно молоком та конюшиною. Потім вони до самого вечора паслись удвох на лісових галявинах та просіках, і мати розповідала про гордих білих коней — його дідів та прадідів, що гарцювали на залитім різноколірними вогнями помості, і милуватись їхньою красою щовечора сходилися людські натовпи. Все життя цирк для нього манливо, запоморочливо пахнув святковістю міських ранкових вулиць. А в цих владних пахощах далечі ховався п'янкий дух забутої волі, що просочився крізь сотні поколінь білих коней та несподівано сколихнув Шептала.

Він так і не підійшов до корита, хоч дуже хотів пити; штовхатися зараз між пітних тіл було понад його силу. Стояв трохи осторонь, спрагло нюхаючи вологий пісок, і прислухався до своїх марень, схожих на полохкі досвітні сни. А в тих народжених запахом снах красиві білі коні бродили у виляглій сріблястими хвилями траві, купали дужі тіла в чистих річках і виходили з води на піщані коси, неначе на залиті вогнями циркові арени. Побіля вільних коней теж жив страх, але інший, не Шепталів страх перед Степаном, а будоражливий, живлющий страх, що кликав до відважної боротьби, до змагання.

— Бач, не п'є, бісова худобина, — почувся хриплий Степанів голос, проганяючи видіння. — Надівай недогнуздок та й веди, бо не встигнете. Коли б на дощ не зібралося, диви, як суне...

Почувся шерхіт босих хлопчачих ніг, чіпкі руки пригнули голову білого коня, спритно накинули недогнуздок1 і владно сіпнули до себе, Шептало бездумно, із звичною покірністю ступив кілька кроків за хлопчиком і раптом з болісною ясністю, як ніколи досі, відчув свою неволю. Перед очима попливла витоптана власними копитами одноманітна суха земля, диркотів привід, торохкотіло колесо по бруківці, свистів батіг і вибухав лайкою Степанів голос. Шептало задер голову — ніздрі дражнило гострим запахом волі.

1 Недоуздок — вуздечка без вудил.

— Но-но! — суворо гукнув хлопчак, пробуючи пужалном стегно коня. — Не балуй!

І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого Шептала. Од того поблажливо-зверхнього дотику його бридливо пересмикнуло і підняло. Білий кінь з нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними кривавими очима. Цієї хвилини він був справжнім білим конем, відважним та одчайдушним, як його далекі предки. Хлопчак відсахнувся, у грізнім подиві занімів Степан, а Шептало легко опустився на передні ноги, збив копитами сипкий пісок, перестрибнув рів і помчав через гусину царину в лугову синь.

Незабаром форкання коней, Степанова лайка, тягуче рипіння журавля і плескіт води в кориті розтанули, згинули у вечоровій безвісті, ніби їх ніколи і не було. Навколо Шептала росла, ширилась аж до трав'яних, утаємничених обріїв воля; воля пахла живою вільгістю, міцним настоєм лугових трав і молодого сіна. Йому ще ніколи в житті не бігалося так легко. Втрапив на вкочену колесами лугівку, копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисно прискорював біг, наздоганяючи самого себе та розсипаючи по крутій шиї густу білу гриву. Не було ні хомута, ні голобель, і ніхто не сіпав за віжки, вказуючи шлях.

Дорога впала у зарослий верболозом рукавчик, перестрибнула коріння та сухий хмиз і різко завернула вбік, уздовж пересохлого русла. Під ноги білому коневі стелилася висока, що не знала коси, зовсім як у його недавніх нидіннях, трава. Злегка світилися в сутінках пригладжені лігвища вітрів, темніли стрілки щавлю та смачно вабила конюшина. Шептало пірнув у запахи. Мокрі мітлиці лоскотали черево та груди, він нагнув шию, занурив голову у трави. Темно-зеленим хвилям не було кінця-краю: тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, лоскотали ноги.

Шептало спинився, нашорошив вуха і сторожко скосив очі. Він був сам-самісінький на всю луку. Мовчала трава, мовчало віддалік громаддя копиць, схожих на вершників, що поснули з піднятими забралами — нерухомими контурами лелек, усе потонуло в безобрійній, німій тиші. Білий кінь сп'яніло заіржав, не в силі стримувати буйної радості. На іржання білого коня коротким клекотом обізвався лелека — клекіт захлинувся в урочистій задумі, і знову все стихло, здавалося, навіки. Шептало упав на спину, покотивсь по лугу, з насолодою підминаючи траву та сміючись, як уміють сміятися тільки коні — голосисто й заклично. Над ним висіли зігнуті в колінах ноги, а над ногами — половина неба, волохатого, темного, половина густо-синього, з яскравими блискітками зір. Шептало гордовито кресонув копитом зірку і застиг, ніби чекав на іскру.

Зненацька по волохатій хмарності цьвохнуло болюче білим, наче із сириці плетеним, сяйвом. Шептала різко, поза його волею, крутнуло та звело на ноги. Ще довго не міг отямитися, принюхуючись до вим'ятої трави, — сьогодні уперше наполохався блискавки. Неприємний спомин засмоктав у грудях: спека, вигоріле небо, шелест соломи на стерні, щем спини, скусаної ґедзями, косарі при обіді. Шептало забродить у овес і відчайно котиться по хрускотливій сухій хвилі, батіг гострий, наче коса, — з чіпкої білої сириці, він біжить по стерні, а батіг жалить, жалить...

Нічна волога стала незатишною, мулькою, ніби стійло повесні, коли немає підстилки. З-за копиць, од річки, віяло теплом. Білий кінь радо попрямував на тепло, полощучи боки об шерхаті долоні копиць і розгойдуючи одноногих, потривожених лелек. Копиці пахли ситою зимовою ніччю, коли завірюха безсило б'ється в стіни, шелестить по дверях сипучим снігом, а в стайні парко й дрімотно.

Але з кожним кроком до річки сінний дух відступав перед п'янкою повінню ще денного тепла і тривожної водяної вільгості, од якої глибше дихалось і кортіло бігти, брикатись, іржати. Коли ж берег упав, оголивши бронзову спину нерухомої, сонної води, Шептало не стримавсь і побіг, перечіплюючись об кореневища верболозів, грузнучи в піску та задихаючись од не знаної досі, нестерпної, та все ж солодкої спраги, яку вільно було вгамувати живою, а не іржавою водою. І він рвонув понад берегом, по мілині.

Молотив копитами теплуваті хвилі, бризки смачно дражнили губи. Шептало шурхнув у глибінь і поплив, оглушений плескотом, пінистим виром, що зчинився навколо нього. По небу прокотився невидимий грім і впав десь поблизу, за лісом... Це були найкращі хвилини Шепталового життя. Ніколи досі і вже ніколи опісля білий кінь не почувався таким наповненим живлющою силою природи — од трав'яних хвиль до білих громів у вишині. Вийшов на сизу піщану косу і, струсивши воду, знову заіржав грізно та бойовито, перегукуючись із громами. Тепер йому захотілося спокійно напитись, і він пішов по сизій косі до затоки. Пив скупими ковтками, цідячи воду крізь зуби і шкодуючи, що уже втолив спрагу.

Раптом небо над Шепталом напнулося, наче віжки, коли віз на косогорі, тріснуло навпіл, у тріщину хлюпнуло яскравим світлом, і Шептало побачив у водянім дзеркалі себе — незвично білого, аж до щему в очах. Здивований, він перечекав, не рухаючись з місця, щоб не скаламутити води, поки знову засвітилося, і знову побачив свою чисту, прекрасну білизну.

Перші краплі крихітними копитцями пробігли по затоці — починався дощ. Шептало побрів до ліска — гірка правда, несподівано відкрита, засмутила його. Протягом усього життя в стайні обманював себе: він уже давно не був білим конем. Він був бруднувато-сірим, попелястим і тільки тепер, викупавшись у річці, знову став сліпучо-білим красенем, схожим на древніх предків. Недаремно Степан хльоскав його батогом, як і все інше бригадне бидло.

Узлісся, наскрізь промите дощем та прочесане вітром, гривисто розгойдувалося, ніби голови коней у степу. В шепелявих заростях було темно, мокро і сиротливо. Білий кінь полохливо сахнувся — сосни глухо гупали об землю молодими шишками.

«Степан справді буває дуже злий. Немов щось находить на нього, але з ким цього не трапляється, та ще на такій роботі. Скільки нас на одні плечі, а хіба ці гніді, сірі, перисті, вороні, сиві щось розуміють?» Шепталові неждано закортіло почути Степанів голос, ласкаво ткнутися мордою в його замахорочені долоні, хай навіть ударить, вищирить. Білому коневі бувало завжди по-справжньому гірко, коли його зневажали та били, але незабаром невідомо звідкіля з'являлася винувата довірливість до кривдника. Раніше він дорікав собі за відсутність гордості, але тепер, серед пустинного темного лугу, ця довірливість була бажана й приємна. Вона єднала його із селом, із Степаном, як і недогнуздок, що час від часу потеленькував.

Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір — і коли біг, вирвавшись із хлопчачих рук, і коли вигулювався серед високих трав та в річці — він повсякчас відчував на собі владний Степанів погляд. Так застоялий жеребець змагається з вітром у прудкім бігу по колу, напнувши довгі віжки, кінець яких тримають сильні руки конюха. Але ця гірка правда вже не сколихнула Шептала, він тільки прищулив вуха і прискорив біг. Дощ ущух, тільки небо все ще спалахувало холодним білим полум'ям, вихоплюючи з темряви білого коня, що поспішав до села розмоклим путівцем. На вулицях, між тинів, стояли широкі калюжі, і, коли спалахнула блискавка, Шептало знову бачив у них своє відображення. Він заклопотано зупинився, думаючи, як то здивується Степан. І коні здивуються, бо ніколи не бачили його таким білим, гарним. Степан вважатиме, що він хоче виділитися, показати норов. А справді, кому й що доведеш? Тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким та покірненьким. Сьогоднішнє перешумить. Хай завтра у привід відправить чи до міста, а згодом вони з конюхом порозуміються. Недаремно ж білим коням даровано розум. Головне, щоб він, Шептало, знав про свою білизну, а для чужих очей краще лишитися колишнім.

Шептало ступив кілька кроків, ліг у грязюку і покотився по дорожній хлюпавиці. Коли звівся на ноги, вже не був білим конем; до ранку грязь підсохне і він стане таким же сірим, як був досі. Колишній спокій та розсудливість повернулися до Шептала. Звичайно, бригадний двір замкнено, але перелаз між конюшнею і клунею — з одної низької жердини.

Двір знайомо пахнув перепрілою травою та вівсянкою. У стайні не світилося, Степан спав. Коні дрімали у загорожі, під навісом. Біля комор сонно бив у рейку сторож. Шептало обійшов загорожу — ворота щільно причинені і взяті на ошийник. Білий кінь, скільки зміг, просунув голову між двох жердин загорожі та й собі задрімав, притомлений нерозумного блуканиною...

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПРОЧИТАНИМ

 • 1. Обміняйтеся думками від прочитаного твору із сусідом (сусідкою) по парті. Що вас в ньому найбільше вразило?
 • 2. Розкажіть, що вам стало відомо про героя: його предків, дитинство, симпатії та антипатії, погляди.
 • 3. Шептало каже, що «з конюхом у нього особливі стосунки». Чи однакове його ставлення до Степана протягом усього твору? Відповідь підтверджуйте цитатами.
 • 4. Автор каже, що Шепталові «кортіло будь-що виправдати Степана». Коли в нього виникає таке бажання та як воно характеризує героя?
 • 5. Проаналізуйте, як автор зображує поступове переродження гордого коня в покірну худобу. Що означають його слова, що він «свого досяг, зумів прикинутися»? Навіщо йому це було потрібно? Відповідь підтверджуйте цитатами.
 • 6. Прочитайте епізод, у якому Шептало спостерігає за тим, як бавилися молоді кобилки. Назвіть у ньому ключові слова, які розкривають характер героя.
 • 7. Прокоментуйте міркування коня: «можна досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою і сірих, і вороних, і гнідих, і перістих. І Степана разом з ними, всесильного, милостивого й злого Степана, а сам ні від кого не залежить і нікому не кориться».
 • 8. Автор пише: «Не було ні хомута, ні голобель, і ніхто не сіпав за віжки, вказуючи шлях». Чому ж тоді Шептало добровільно повернувся до стайні? Чому він викачався в багнюці, приховуючи свою білизну?
 • 9. Автор однієї з критичних статей про оповідання «Білий кінь Шептало» так оцінює його вчинки: «...у своїй боротьбі за свободу та незалежність ця особистість зазнає поразки». Чи згодні ви з такою тезою? Наведіть два-три аргументи на її підтвердження чи спростування.
 • 10. Поясніть, чому конюх Степан почав порушувати «особливі стосунки» із Шепталом і ставитися до нього так само, як до всіх інших коней.
 • 11. Поясніть, чому автор назвав героя Шепталом. Узагальніть, як герой перероджується із гордого коня в залежного від волі людини.
 • 12. У чому полягає алегоричність образів оповідання?
 • 13. Поясніть значення епіграфа у творі.
 • 14. Чи можна сказати, що оповідання було актуальним тільки в період радянського тоталітарного режиму? У чому його сучасність?
 • 15. Розгляньте репродукції картин Степана Химочки та Веніаміна Кушніра. Які епізоди в оповіданні вони можуть проілюструвати? Опишіть одну з них на вибір.

Веніамін Кушнір. Пута

Степан Химочка. Сон

Подискутуйте з однокласниками

Шептало міркує: «Супроти вітру довго не пробіжиш, і розумніше до часу прикинутися скореним, лишившись у душі вільним, аніж бути скореним насправжки».

Що, на вашу думку, краще: кидати виклик несприятливим життєвим обставинам чи змиритися з ними заради самозбереження?

Коли прочитано твір...

Композиція, тема та ідея оповідання

Оповідання «Білий кінь Шептало» охоплює кілька годин життя героя — від надвечір'я після завершення робочого дня до ночі, коли Шептало повертається до стайні. Але автор розширює часові рамки зображуваного. З цією метою він використовує прийом повернення героя в минуле через спогади. Це і розповідь про те, як непокірного Шептала вперше об'їжджали, і згадка про його вільнолюбних предків, їх виступи в цирку тощо. Такий прийом допоміг автору не тільки зобразити головного героя, а й психологічно умотивувати переродження гордого коня на покірного пристосуванця.

Події у творі подано з точки зору оповідача, але читач частину з них бачить через призму сприйняття самого коня. У такий спосіб авторові вдається глибше зобразити внутрішній світ героя, його думки, переживання, ставлення до життєвих обставин тощо.

Оповідання має напружений сюжет. Його елементи: експозиція — розповідь про коня Шептала, епізод, коли пастушок переказав дядькові Степану, що потрібно прислати коня до приводу; зав'язка — Степан посилає до приводу Шептала; кульмінація — втеча Шептала зі стайні; розв'язка — повернення в загін.

Твір пронизано алегоричністю й символікою. Це не тільки образ коня Шептала як уособлення людини, якій не вдається в несприятливих умовах вижити та зберегти гідність. Це і зображення табуна коней як символ знеосібнення людини в радянському суспільстві, і стайня — алегоричний образ тогочасної системи, батіг як символ системи управління суспільством тощо. Але В. Дрозд, як талановитий письменник, вийшов далеко за рамки зображення радянського життя. Проблеми, порушені у творі, будуть актуальними завжди в будь-якому тоталітарному суспільстві, тому можемо говорити про універсальність авторських художніх узагальнень.

Тема оповідання — зображення компромісу непересічної' особистості з обставинами та власною совістю, що призводить до втрати нею самої себе. Ідея — засудження системи, що нівелює особистості, і пристосуванства, яке неминуче призводить до краху.

• Напишіть власне висловлення на тему «Що означає — подолати в собі раба?».

Читаємо із задоволенням

Тим із вас, хто захоче більше дізнатися про В. Дрозда, радимо прочитати його автобіографічні твори «Як я народився. З веселої автобіографії», «Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок», «Пришестя», «Острів у вічності».

Кого не залишила байдужою доля коня Шептала, прочитайте її продовження — твір В. Дрозда під назвою «Кінь Шептало на молочарні».

ТИ — ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

Створіть у соціальних мережах сторінку й вивчіть ставлення учасників групи щодо того, наскільки сучасне українське суспільство позбавилося комплексу рабів — спадку тоталітарної радянської системи. Узагальніть результати. Проведіть у школі флешмоб з метою привернути увагу старшокласників до актуальних проблем.

ТВОЇ ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЕКТИ

Об'єднайтеся з однокласниками у творчі групи й розробіть проект «Молодь творить майбутнє». З цією метою підготуйте сценарій документального фільму, проведіть інтерв'ю та зафільмуйте їх. Організуйте в класі (школі) його перегляд й обговорення.