Українська література. 8 клас. Коваленко

Сила української прози

Навчальний маршрут розділу:

У цьому розділі ви:

прочитаєте твори:

  • Михайла КОЦЮБИНСЬКОГО «Дорогою ціною»;
  • Олександра ДОВЖЕНКА «Ніч перед боєм»;
  • Ніни БІЧУЇ «Шпага Славка Беркути»;
  • Володимира ДРОЗДА «Білий кінь Шептало»;
  • Юрія ВИННИЧУКА «Місце для дракона»

простежите на прикладах творів українських письменників, як розвивалася художня проза в ХІХ—ХХ ст.;

переказуватимете й коментуватимете найвагоміші епізоди прозових творів;

удосконалите навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей художніх творів, образів героїв;

пригадаєте, у чому відмінність між сюжетом і композицією;

розвиватимете вміння визначати тему й ідею твору, робитимете висновки, аналізуючи вчинки героїв;

зрозумієте символічні образи, підтекст твору, алегоричність образів, роль і сенс кольорів, звуків у творі тощо

Після опрацювання розділу ви розширите уявлення про особливості класичної і сучасної прози.

Визначте, які завдання із запропонованих вище ви вважаєте найважливішими. Додайте до них інші, що є значущими саме для вас. Подумайте, як досягатимете запланованого.

Попрацюйте в парі

Поясніть, як ви розумієте, що таке проза. Поміркуйте, у чому полягає відмінність між прозою та поезією. Обміняйтесь думками із сусідом (сусідкою) по парті.

У двох попередніх розділах ішлося про лірику та драму як роди літератури. Ви вже знаєте, що лірика народжується з переживань автора, а в драмі світ представлений через дії та розмови героїв. Один із родів літератури — епос1 — виникає з бажання письменника розповісти про певну подію самому або устами одного з героїв.

1 Синонімом до терміну «епос» є «проза».

Епос — це рід художньої літератури, у якому зовнішній світ представлено у формі розповіді.

Епічні твори пишуть переважно прозою. Що таке проза? Визначимо її особливості на прикладі двох уривків із художніх творів.

Порівняйте:

Поетичне мовлення (поезія)

Вже сонечко в море сіда;

У тихому морі темніє;

Прозора, глибока вода,

Немов оксамит, зеленіє.

На хвилях зелених тремтять

Червонії іскри блискучі

І ясним огнем миготять,

Мов блискавка з темної тучі.

Леся Українка, «Вже сонечко в море сіда...»

Прозове мовлення (проза)

З одинокої на ціле татарське село кав'ярні дуже добре видно було і море, й сірі піски берега. В одчинені вікна й двері на довгу з колонками веранду так і перлась ясна блакить моря, в нескінченність продовжена блакитним небом. Навіть душне повітря літньої днини приймало м'які синяві тони, в яких танули й розпливались контури далеких прибережних гір.

Михайло Коцюбинський, «На камені»

Як бачимо, з мовного погляду прозове мовлення нічим не відрізняється від поетичного. В обох прикладах автори використовують слова української мови й будують фрази за її граматичними законами. Але в поезії мовлення організовано ритмом, у прозі — ні. Запам'ятайте, що терміном «епос» позначають літературний твір або сукупність творів, написаних невіршованою, неритмічною мовою. Поезія і проза в літературі — як два крила у птаха, два полюси магніту. Вони — це два способи, якими автор оформлює свої думки, ідеї, почуття. Але варто пам'ятати, що межі між ними в сучасній літературі частково стираються. Прикладом такого взаємопроникнення є поезія в прозі.

В епічних творах зазвичай розповідається про якусь подію чи систему подій, що відбулися в житті героїв твору. Вони визначають поведінку літературних персонажів і спрямовують розвиток їхніх характерів. Епічні твори зазвичай мають складну композицію (побудову).

Складовими композиції в епічному творі є сюжет (система подій, пов'язаних причиново-наслідковими зв'язками) і позасюжетні елементи (описи: портрет, пейзаж, інтер'єр; ліричні відступи, вставні новели, сни, мрії, обрамлення тощо).

Найпоширенішими жанрами епосу є роман, повість, оповідання, новела.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Поясніть, чим епос як рід літератури відрізняється від лірики та драми. Наведіть по одному прикладу творів кожного роду.
  • 2. У робочому зошиті накресліть таблицю. Спираючись на пояснення до другого і четвертого розділів підручника, запишіть особливості лірики та епосу.

Особливості

Лірика

Епос

  • 3. Роздивіться репродукцію художньої роботи Зої Пасічної. Який твір — поетичний чи прозаїчний — можна, на вашу думку, нею проілюструвати?

Зоя Пасічна. Алегорія протиборства