Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Кадоб’янська

5.1.2 Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика

Драматург Бертольт Брехт бажав створити театр, який би спонукав глядача до роздумів та розмірковувань, а не до співпереживання. У своїй праці «Сучасний театр — театр епічний» драматург сформулював його основні принципи, які були повного протилежністю традиційним. У п’єсах Брехта дія вільно переноситься в різні часи, місця, ситуації; переривається відомими брехтівськими піснями-зонгами, що часто не пов’язані з розвитком сюжету; він не ділить п’єсу на акти, вона складається з епізодів, які мають назви, що визначають зміст певної сцени. Автор, актор і музикант у спектаклях Брехта часто звертаються до глядача, руйнуючи межу, що відокремлює зал від сцени. Для розкриття філософії своїх п’єс Брехт використовував принцип параболи (оповідання віддаляється від сучасного автору світу, іноді взагалі від конкретного часу, конкретної обстановки, а потім ніби повертається до залишеного і дає його філософсько-етичне осмислення й оцінку).

Драматург Брехт активно втручався в режисуру і, якщо з'являлася можливість, ставив сам, займаючись з акторами, яким радив ставитися до образу з позиції свідка на суді, пристрасно зацікавленого в з'ясуванні істини.

Концепція «епічного театру» Брехта ґрунтувалася на ідеї створити між глядачем і сценою дистанцію, необхідну для того, щоб глядач міг спостерігати і робити висновок, тобто — аби він далі бачив і більше розумів, ніж сценічні персонажі, аби його позиція стосовно дії була позицією духовної переваги та активних рішень («ефект відчуження»). Таке завдання, згідно з теорією епічного театру, повинні спільно вирішувати драматург, режисер і актор.

Першими творами, у яких втілилися принципи епічного театру, стали комедія «Що той солдат, що цей» (1924—1926) і «Тригрошова опера» (1928).

Брехт розробив схему, яка демонструвала б особливості його театру порівняно з драматичним театром, яку пізніше уточнив.

ДРАМАТИЧНА ФОРМА ТЕАТРУ

ЕПІЧНА ФОРМА ТЕАТРУ

Дія

Розповідь про неї

Залучає глядача до дії

Глядач має статус спостерігача

Виснажує активність глядача

Пробуджує активність

Збуджує емоції глядача

Змушує глядача приймати рішення

Передає хвилювання глядача

Дає глядачеві знання

Глядач — учасник подій

Глядач протиставляється подіям

Навіювання

Аргументування

Людина як відоме

Людина як предмет дослідження

Зацікавленість у розв'язці дії

Зацікавленість ходом дії

Попередня сцена зумовлює наступну

Кожна сцена незалежна

Розвиток

Монтаж

Події розвиваються лінійно

Події розвиваються зигзагами

Мислення визначає буття

Суспільне буття визначає мислення

У центрі уваги — відчуття

У центрі уваги — розум

У виставі можна поєднувати епічні засоби викладу із традиційно драматичними, що Брехт часто робив. Чудову особливість творів драматурга складає поєднання узагальнювальної умовності з безпосередньою життєвістю характерів.

Теорія літератури

Епічна драма (або «відкрита») — драматичний твір, в основу якого покладено синтетичне художнє мислення, внаслідок чого до драматичного роду активно проникають епічні елементи. Це характерно як для драматургії минулого (театр Кабукі і Но в Японії, музична драма в Китаї, «Обітниця Яугандхараяти» в Індії, «Перси» Есхіла у Греції), так і для сучасної драматичної творчості (Б. Брехт, М. Куліш, Е. Йонеско, Ю. Яновський, Є. Шварц). Притаманними такій драмі елементами є умовність, інтелектуалізація змісту, активне втручання автора в дію.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Назвіть принципи епічного театру Брехта.
  • 2. Розкрийте особливості епічного театру. У чому, на думку письменника, полягало призначення театру такого типу?
  • 3. Сформулюйте, що таке ефект відчуження. Якими засобами ефект відчуження реалізується у драмах Бертольта Брехта?
  • 4. Проаналізуйте, як у творах драматурга поєднувалося прагнення якнайповніше відобразити реальність із його власними поглядами на життя і літературу.
  • 5. Обґрунтуйте, чому Брехта можна назвати реформатором драми.
  • 6. Поміркуйте, чи був для глядачів епічний театр цікавішим за звичайний драматичний.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся у групи й підготуйте повідомлення або презентацію на теми:

  • Театр Леся Курбаса і театр Бертольта Брехта: спільне і відмінне;
  • Драматичні твори Миколи Куліша і Бертольта Брехта: що спільного та відмінного в долях драматургів-новаторів?

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

  • Перегляньте фільм «Бертольт Брехт і європейська драма XX ст.». Поділіться враженнями з однокласниками/однокласницями.