Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Кадоб’янська

3.8.3 Вірші «А ви змогли б?..», «Послухайте!»

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

У вірші «А ви змогли б?..» вирізняється лексика двох видів: слова, що змальовують світ буденності, позбавлений будь-якої мети (фарба, склянка, жерстяна риба, будень); слова, які символізують існування іншого світу — прекрасного й духовного (ноктюрн, флейта, океан, поклики). Тому у творі основним є конфлікт двох світів — бездуховного і духовного.

Головний мотив вірша — прагнення до перетворення світу, пошуки духовного ідеалу в житті. Але героєві не досить того, що він сам бунтує проти застарілого й недосконалого, йому треба, щоб усе людство розпочало боротьбу з бездуховністю, міщанством, вульгарністю. Питання, що його поет виносить у назву і фінал твору: «А ви змогли б?»

Це питання не потребує відповіді — воно риторичне, але вимагає дії. Основні тропи у вірші — метафори та епітети («змазав карту будня», «вилиці океану»). Часто вживаються займенники «я» та «ви», що пов’язані між собою за принципом контрасту і символізують антитезу «поет — юрба», традиційну для ранньої поезії Маяковського.

ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ

Якщо маєте змогу, ознайомтеся з оригіналом поезії. Прочитайте переклад вірша. Поясніть, чи вдалося перекладачеві відтворити настрій оригіналу.

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,

Плеснувши краску из стакана;

Я показал на блюде студня

Косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

Прочёл я зовы новых губ.

А вы ноктюрн сыграть могли бы

На флейте водосточных труб?

А ВИ ЗМОГЛИ Б?

Я вмить закреслив карту буднів,

хлюпнувши фарбами зі склянок.

Відкрив я в холодці на блюді

вилицюватість океану.

З рибин на вивісках строкатих

читав я губ нових порив.

А ви ноктюрн змогли б заграти

на флейті заржавілих ринв?

Переклад Платона Воронька

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

У вірші «Послухайте!» Володимир Маяковський звертається до теми призначення людини, сенсу її земного існування і стверджує, що особистість не проживе без краси, яку створюють диваки-поети.

Ліричний герой вірша — саме такий поет, для якого немає часових і просторових меж, він вривається до Бога, він причетний до засвічування зірок. Водночас відчуваються його самотність, беззахисність, «беззоряна мука» непорозуміння, гостра потреба у мрії, красі, зірках.

ДІАЛОГ ІЗ ТЕКСТОМ

ПОСЛУХАЙТЕ!

Якщо зірки засвічують —

виходить — це комусь треба?

Виходить — хтось хоче, щоб вони бyли?

Виходить — хтось називає ці плювочки

перлинами неба?

І, надриваючись,

у заметілях полуденного пилу,

ввірвається до Бога,

спізниться боїться,

плаче гірко,

цілує йому жилясту руку,

просить —

щоб неодмінно була зірка! —

присягається —

не витрима цю беззоряну муку!

А потім

ходить ззовні спокійний,

та весь тривожний.

Говорить комусь:

«Адже тепер тобі нічого?

Не страшно?

Без ліхтаря?!»

Послухайте!

Адже, якщо зірки

засвічують —

виходить — без них комусь не можна?

Виходить — це необхідно,

щоб кожного вечора

понад дахами

загорялась хоча б одна зоря?!

Переклад Кіри Шахової

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Визначте головну тему ранньої творчості Маяковського. Проаналізуйте, у яких рядках поезій вона виражена.
  • 2. Простежте, як у віршах розгортається протиставлення поетичної чутливості та естетичної глухоти.
  • 3. Дослідіть, якого символічного значення набувають у поезії «А ви змогли б?» образи «холодцю», «ринв», «ноктюрна», «флейти».
  • 4. З’ясуйте, якими художніми засобами виражена у творах жага прекрасного.
  • 5. Проаналізуйте з погляду футуристичних пошуків поета вірші «А ви змогли б?..» та «Послухайте!».
  • 6. Розкрийте, яким постає у вашій уяві ліричний герой. Якою є основна тональність творів?