Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Кадоб’янська

3.7.2 Ахматова та акмеїзм. Етапи творчості мисткині

У долі та творчості Анни Ахматової можна виділили три етапи.

ТРИ ЕТАПИ ТВОРЧОСТІ АННИ АХМАТОВОЇ

Перший — до жовтня 1917 року

Другий — після жовтневого перевороту 1917 р. до початку 30-х років

Третій — воєнний і повоєнний

Збірки «Вечір», «Чотки», «Біла зграя»

Книги «Подорожник» і «Anno Domini»

«Поема без героя», «Реквієм»

• акмеїзм;

• «Ахматова принесла в російську лірику всю величну складність і багатство російського роману XIX століття», — писав Осип Мандельштам

• ліричне "ми" замість "я";

• лірична героїня сильна жінка;

• інтегрування народної моралі з євангельськими заповідями

• вирок епосі;

• зв'язок долі поета з життям країни;

• цитування, відсилання читача до творів російської і зарубіжної класики

На першому етапі творчість Ахматової тісно пов’язана з акмеїзмом. У її поезіях можна знайти ту предметність обрисів, про яку писали у своїх маніфестах теоретики акмеїзму.

Другий період значно триваліший у часі. У 1930-ті роки твори Ахматової залишалися невідомими для читача. Творчий розвиток поетеси цього періоду увінчався знаменитою поемою «Реквієм». Ахматова оглядається у цій поемі на пройдений життєвий шлях, переглядає й переоцінює минуле. Тут, по суті, як у зародку, вся майбутня «Поема без героя» з її переглядом і переосмисленням пережитого.

Натан Альтман. Портрет Анни Ахматової. 1914 р.

Поезія Ахматової років війни і повоєнного періоду становить третій період її творчої біографії. її улюблена думка — про незнищенність людського життя, вперше виникла й укріпилася в роки війни. Характерною особливістю лірики цього періоду є несподіване суміщення, здавалося б, несумісних поетичних масштабів: загостреної уваги до найдрібніших проявів життя та відчуття вічності.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Схарактеризуйте зв’язки поезії Анни Ахматової із традиціями класичної літератури XIX та XX століття.
  • 2. Пригадайте, хто з російських поетів найбільше вплинув на творчість Ахматової.
  • 3. Простежте, що спільного у Анни Ахматової з іншими поетами «срібної доби» російської поезії.
  • 4. Дослідіть, як належність Анни Ахматової до акмеїзму позначилася на її творчості.
  • 5. Розкрийте, як трагізм долі поетеси позначився на її творчості.
  • 6. Поміркуйте, чому поетеса відмовилася від еміграції. Свої висновки обґрунтуйте.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся у групи та підготуйте повідомлення з презентацією на одну з тем:

  • Анна Ахматова і Микола Гумільов: історія кохання;
  • Анна Ахматова — поет високого громадянського звучання;
  • Анна Ахматова й Україна.