Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Кадоб’янська

3.3.3 Своєрідність поглядів і поетики Райнера Марія Рільке

Поезія Р. М. Рільке є високим взірцем модерністської філософської лірики XX століття.

Твори поета вирізняються ліризмом і символічністю, глибиною філософського сприйняття внутрішнього життя і довколишньої дійсності та художньою довершеністю.

За Рільке, причина дисгармонії у світі — порушення єдності між моральним і матеріальним началами. Відновити гармонію земного і небесного — покликання мистецтва, зокрема поезії. Стихії руйнування Рільке протиставляє уславлення Творця, природи й земного існування людини.

Рільке розробив жанр «вірша-речі», у якому поєднувалися скульптурно-пластичне зображення реалій земного життя та філософські спостереження за законами всесвітнього буття, що є істотною рисою модерністської літератури.

На думку Рільке, людина здатна пізнати світове буття через себе, а для цього потрібна духовна робота, самозаглиблення, самовдосконалення. Важливою умовою духовного зростання, за Рільке, є страждання, бо біль розширює обрії духовного досвіду людини.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Складіть кроссенс для розповіді про Райнера Марію Рільке.
  • 2. Схарактеризуйте творчі пошуки поета.
  • 3. Поміркуйте, які авторські роздуми про сутність мистецтва та його покликання розкрито в «Сонетах до Орфея».
  • 4. Проаналізуйте, якими ідеями, мотивами та художніми відкриттями збагатив Рільке європейську поезію.
  • 5. Обґрунтуйте, чи можна назвати Рільке «Орфеєм XX століття».

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

  • 1. Об’єднайтеся в пари й дослідіть, що об’єднувало Рільке з російськими поетами Мариною Цвєтаєвою та Борисом Пастернаком.
  • 2. Об’єднайтеся у групи й підготуйте доповідь із презентацією «Рільке та Україна».