Природознавство. 4 клас. Жаркова

Будова і властивості газів

У яких станах можуть перебувати речовини? Наведи приклади газуватих речовин. Як розташовані частинки в газуватих речовинах?

Наша Земля оточена повітряною оболонкою, яка називається атмосферою. Повітря — тіло в газуватому стані, яке складається з газів: азоту, кисню, вуглекислого газу, водяної пари тощо. На прикладі повітря розглянемо властивості газів.

Вивчення властивостей газів

1. Розглянь тіла, наповнені повітрям (мал. 217).

Мал. 217. Тіла, наповнені повітрям

2. Зроби висновок про те, чи зберігають гази форму.

3. Закоркуй порожню пластикову пляшку. Усередині пляшки міститься повітря. Стисни пляшку.

4. Зроби висновок про те, чи стискаються гази і чи змінюються їх об’єм та форма.

Гази не зберігають форму. Вони займають увесь вільний простір і набувають форми тіл, які вони наповнюють. Гази легко стискаються, тим самим змінюють форму та об’єм.

Усі тіла в газуватому стані мають такі властивості: вони не здатні зберігати форми і займають увесь наданий їм об’єм.

Чому гази можна легко стиснути? Чому вони не здатні зберігати форму та об’єм?

Гази, як і тіла в твердому чи рідкому станах, складаються з невидимих для ока малесеньких частинок (атомів і молекул). Але у газах ці частинки розташовані на дуже великих відстанях одна від одної, тому вони майже не взаємодіють і їх легко стиснути.

Частинки в газах легко переміщуються з місця на місце, займаючи весь наданий їм об’єм і набуваючи форми тіла, яке вони наповнюють (мал. 218).

Мал. 218. Модель розташування та руху частинок у газах

Гази не зберігають форми і займають увесь наданий їм об’єм.

1. Які властивості мають гази? 2. Від чого залежать властивості газів? 3. Порівняй властивості твердих тіл та газів. 4. Порівняй властивості рідин та газів. 5. Чи можна повітрям наповнити половину м’яча? Чому?