Природознавство. 4 клас. Жаркова

Будова і властивості рідин

У яких станах можуть перебувати речовини? Наведи приклади рідких речовин. Як розташовані частинки в рідких речовинах?

1. Розгляньте і назвіть тіла, зображені на мал. 215. 2. Порівняйте їх. Визначте, якими ознаками вони відрізняються одне від одного та що між ними спільного.

Мал. 215. Тіла

Олія, молоко, вода відрізняються одне від одного кольором, формою посуду, у якому вони перебувають. Спільним є те, що вони — рідкі тіла, тобто рідини.

Вивчення властивостей рідин

1. Налий в мірну склянку води. Зафіксуй її кількість. Перелий воду зі склянки в мірний циліндр. Зроби висновки про те, як змінилася форма води.

2. Наповни до самого верху водою пластикову пляшку і добре її закоркуй. Спробуй стиснути пляшку, заповнену водою. Зроби висновок про те, чи стискається вода і чи змінює свій об’єм.

Рідини легко змінюють форму й набувають форми посуду, в якому містяться. Рідини майже неможливо стиснути, тому не можна змінити їх об’єм.

Усі рідини мають такі властивості: вони здатні зберігати об’єм, але не зберігають форму.

Здатність рідин зберігати об’єм і не зберігати форму залежить від розташування в них частинок.

У рідких тілах частинки розташовані близько одна до одної, але вони можуть переміщатись одна відносно одної, тому рідинам властива плинність (мал. 216).

У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої — у твердий.

Наприклад, вода перебуває в рідкому стані за температур, вищих за 0 °С і нижчих за 100 °С. За температури нижче 0 °С вода перебуває у твердому стані, тобто перетворюється на лід. За температури вище 100 °С вода перетворюється на водяну пару.

Мал. 216. Розташування частинок у рідині

Рідини зберігають об’єм, але не зберігають форму. Рідинам властива плинність. У рідкому стані речовина перебуває лише за певних температур. За вищої температури вона переходить у газуватий стан, а за нижчої — у твердий.

1. Які властивості мають рідини? 2. Від чого залежать властивості рідких тіл? 3. За яких умов вода може перебувати в рідкому стані? Наведи приклади. 4. Порівняй властивості твердих тіл та рідин.