Природознавство. 4 клас. Жаркова

Заповідні території та охорона природи в зоні мішаних лісів

Що таке заповідник? З якою метою створюють заповідники? Які заповідники є в Україні?

Природа зони мішаних лісів багата й різноманітна. Ліси — це не лише джерело деревини, а й чудове місце відпочинку з чистим і свіжим повітрям. Проте природа зони мішаних лісів зазнає значних змін під впливом господарської діяльності людини.

Якої шкоди завдає господарська діяльність людини природі зони мішаних лісів?

Вирубування лісів, осушення боліт, будівництво промислових підприємств, видобування корисних копалин, надмірне збирання ягід та лікарських рослин, полювання на диких тварин спричинює забруднення водойм і повітря, призводить до зменшення кількості багатьох представників рослинного і тваринного світу Полісся.

Природні багатства зони мішаних лісів потребують дбайливого ставлення та охорони.

У нашій країні докладають багато зусиль для збереження й примноження природних багатств. Прийнято закони, спрямовані на бережне господарювання та запобігання забруднення довкілля, створено заповідні території: заповідники, національні парки, заказники, ботанічні сади.

1. Знайдіть на карті природних зон України (мал. 160) заповідники. 2. Прочитайте назви заповідників, які є в зоні мішаних лісів.

У зоні мішаних лісів з метою охорони і збереження в природному стані унікальних лісових масивів, боліт, рослинного і тваринного світу створено 4 природні заповідники: Поліський, Древлянський, Рівненський та Черемський.

Першим заповідником, створеним у зоні мішаних лісів, був Поліський заповідник. Територія заповідника вкрита сосновими лісами, яких немає більше ніде в Україні (мал. 169).

Мал. 169. Поліський заповідник

У заповідниках Полісся є багато різноманітних рослин і тварин, серед яких чимало рідкісних, занесених до Червоної книги України.

З якою метою була створена Червона книга України?

Розгляньте рідкісні рослини, які охороняють у зоні мішаних лісів, прочитайте їхні назви (мал. 170).

Лілія лісова

Любка дволиста

Зозульки травневі

Мал. 170. Рослини, занесені до Червоної книги України

Розгляньте рідкісних тварин, які охороняють у зоні мішаних лісів, прочитайте їхні назви (мал. 171).

Рись

Жук-олень

Лелека чорний

Мал. 171. Тварини, занесені до Червоної книги України

На території зони мішаних лісів створено 4 природні заповідники: Поліський, Древлянський, Рівненський, Черемський. У них охороняють ліси, болота, водойми, рослинний і тваринний світ. Багато рослин і тварин є рідкісними, занесеними до Червоної книги України.

1. Якої шкоди природі зони мішаних лісів завдає діяльність людей? 2. Яких заходів уживають для збереження природних багатств зони? 3. Скільки заповідників створено в цій зоні? З якою метою? 4. Які рідкісні рослини і яких рідкісних тварин охороняють у заповідниках?

Чому ліси називають «легенями планети»?

Яке значення мають ліси в природі та житті людини? Якої шкоди завдає лісам господарська діяльність людини? Яких заходів уживають люди для збільшення кількості лісових насаджень? Як потрібно поводитися в лісі, щоб не завдати йому шкоди? Склади про це коротку розповідь та презентуй її в класі.