Природознавство. 4 клас. Жаркова

Розташування природних зон в Україні. Карта природних зон

Які теплові пояси виділяють на поверхні Землі? Чим вони зумовлені?

Оскільки Земля має форму кулі, її поверхня нагрівається неоднаково. Кількість сонячного тепла, яку отримує земна поверхня, від екватора до полюсів поступово зменшується. На основі цього на Землі виділяють теплові пояси.

У якому тепловому поясі розташована Україна?

Територія України розташована в помірному поясі. Якщо рухатися помірним поясом з півночі на південь, то на території нашої країни будуть змінюватися природні умови.

Ділянки Землі з однаковими природними умовами називають природними зонами.

Для кожної природної зони характерні певні погодні умови (температура повітря, кількість опадів, вітри), ґрунти, рослинний і тваринний світ. Від природних умов у зонах залежить діяльність людини.

Погодні умови кожної зони мають свої відмінності, що залежать від кількості сонячного тепла, яку отримує земна поверхня, та кількості опадів на території природної зони.

Кількість опадів залежить від напряму вітрів та віддаленості від океану.

Від кількості тепла та опадів, які отримує природна зона, залежить різноманітність і багатство рослинного світу в ній. Від багатства рослинного світу залежить різноманітність тваринного світу та родючість ґрунту, який утворився в природній зоні.

Що таке географічна карта? З якими географічними картами тобі доводилося працювати?

Крім фізичної карти півкуль та фізичної карти України, існують карти природних зон. Природні зони нашої країни тобі допоможе вивчати карта природних зон України.

1. Розгляньте на мал. 160 карту природних зон України. 2. Як позначають на карті природні зони? 3. Визначте, які природні зони є на території України.

З півночі на південь в нашій країні змінюються такі природні зони: мішані ліси, лісостеп і степ.

Природні зони України ти вивчатимеш за певним планом. За цим же планом ти даватимеш характеристику природних зон.

План вивчення природної зони

  • 1. Розташування природної зони.
  • 2. Форми земної поверхні.
  • 3. Водойми.
  • 4. Погода в різні пори року.
  • 5. Ґрунти.
  • 6. Рослинний світ і тваринний світ.
  • 7. Корисні копалини.
  • 8. Залежність діяльності людини від природних умов.
  • 9. Заповідні території та охорона природи. Червона книга України.

Природні зони — це ділянки земної поверхні з однаковими природними умовами. В Україні є такі природні зони: мішаних лісів, лісостепу й степу.

1. Що таке природна зона? 2. Що є однаковим у природній зоні? 3. Від чого залежать погодні умови природної зони? 4. Як погодні умови природної зони впливають на формування ґрунтів, на рослинний і тваринний світ? 5. Які природні зони змінюють одна одну на території України в напрямі з півночі на південь?

Мал. 160. Карта природних зон і заповідників України