Природознавство. 4 клас. Жаркова

Водойми

Де на Землі міститься вода? Які бувають водойми? Яким кольором їх позначають на карті?

Основна маса води на Землі зосереджена у Світовому океані. Лише незначна частина води перебуває на суходолі. Водойми суходолу — це озера, річки, болота, ставки, джерела, канали й водосховища.

Джерело, річка, озеро, болото та море — це природні водойми, вони виникли в природі.

Штучні водойми — ставки, водосховища і канали — люди створюють зазвичай на річках для накопичення, зберігання та транспортування води.

Місце, де на поверхню витікає підземна вода, називають джерелом. Дощова й тала вода просочується крізь ґрунт та пісок і проникає під землю. Вода рухається вниз доти, доки не зустріне на своєму шляху глину чи іншу гірську породу, яка не пропускає її далі.

Тоді вода починає рухатися вбік. У місці, де глина чи інша гірська порода підходить до земної поверхні, виникає джерело (мал. 146).

Мал. 146. Утворення джерела

Джерела утворюються на схилах ярів, балок, горбів, на крутих берегах річок.

Річка — це природний потік води, який тече по сформованому руслу в той бік, у який нахилено земну поверхню.

Річка має витік, річище, гирло, притоки (мал. 147).

Мал. 147. Будова річки

Витік — це місце, де починається річка. Витоком може бути джерело, озеро, болото, льодовик у горах.

Річище — це заглиблення, яким тече річка. Гирло — це місце, де річка впадає в іншу водойму. Притока — це інша річка, яка впадає в головну річку.

Кожна річка має лівий і правий береги. Щоб їх визначити, потрібно стати обличчям у напрямку течії. Праворуч буде правий берег, а ліворуч — лівий.

Залежно від форм земної поверхні місцевості, якою протікають річки, вони бувають рівнинними та гірськими.

Рівнинні річки мають повільну течію, звивисте річище, пологі береги. Вони беруть початок з боліт і джерел (мал. 148).

Гірські річки неглибокі, мають швидку течію і кам’янисте річище. Вони беруть початок у горах (мал. 149).

Мал. 148. Рівнинна річка

Мал. 149. Гірська річка

Озеро — це природне заглиблення на поверхні Землі, заповнене водою. Озера дуже різноманітні. Вони бувають великі й малі, глибокі й мілкі. Є озера проточні, з яких витікають річки, та безстічні, з яких річки не витікають. Вода в озерах може бути прісною і солоною.

Поповнюються озера водою річок, підземними водами, дощовою і талою водою. З часом озера замулюються, заростають і перетворюються на болота.

Болото — це надмірно зволожена ділянка земної поверхні, на якій ростуть вологолюбні рослини, з яких після відмирання утворюється торф. На болото можуть перетворюватися низинні території, де застоюється вода, озера.

Море — це частина океану, яка врізається в сушу. Моря з’єднані з океаном. Вода в них солона.

Вода на Землі зосереджена у водоймах. Море, річка, джерело, озеро, болото — це природні водойми. Ставок, водосховище і канал — це штучні водойми.

1. Які водойми називають природними, а які — штучними? Наведи приклади. 2. Що таке джерело? Як воно утворюється? 3. Що таке річка? Яку вона має будову? 4. Що таке озеро? Які бувають озера? 5. Що таке болото? Як воно утворюється? 6. Що таке море?