Природознавство. 4 клас. Жаркова

Корисні копалини України

Що таке корисні копалини? Наведи приклади різних видів корисних копалин. Для чого люди видобувають корисні копалини?

Україна багата на різні корисні копалини. У нашій країні добувають майже 100 видів корисних копалин. Завдяки наявності корисних копалин в Україні розвинута промисловість.

На карті родовища корисних копалин позначають умовними знаками. Кожна корисна копалина має свій умовний знак.

1. Користуючись фізичною картою України, визначте, які корисні копалини є на території нашої країни. 2. На які види, залежно від їх використання, розподіляють корисні копалини?

Корисні копалини розподіляють на такі види: горючі (паливні), рудні та будівельні.

В Україні добувають такі горючі (паливні) корисні копалини: кам’яне та буре вугілля, торф, нафту і природний газ (мал. 143). їх використовують як паливо і сировину для промисловості.

Буре вугілля

Кам’яне вугілля

Нафта

Мал. 143. Горючі корисні копалини

З нафти виробляють бензин, гас, мастила. З речовин, отриманих із горючих корисних копалин, виготовляють пластмаси, синтетичне волокно, фарби, лаки.

Серед покладів природного палива в нашій країні основне місце займають кам’яне та буре вугілля. За запасами вугілля Україна посідає перше місце в Європі та восьме у світі.

В Україні є невеликі запаси нафти й природного газу.

До яких джерел енергії належать горючі корисні копалини? Чим можна замінити природне паливо?

Природне паливо — це невідновлюване джерело енергії, запаси якого з часом вичерпуються. Тому його потрібно використовувати економно, замінюючи відновлюваними джерелами енергії — енергією Сонця, вітру, води.

Рудні корисні копалини України — це насамперед залізна та марганцева руди (мал. 144). Вони є сировиною для виплавки чавуну і сталі, з яких виготовляють труби, машини, інструменти, верстати, посуд тощо.

Залізна руда

Марганцева руда

Мал. 144. Рудні корисні копалини

Із будівельних корисних копалин в Україні найважливішими є вапняк, пісок, граніт, мармур, глина, гіпс (мал. 145).

Будівельні корисні копалини використовують для виготовлення цегли, цементу та бетону, необхідних для спорудження будинків, доріг.

Вапняк

Граніт

Гіпс

Мал. 145. Будівельні корисні копалини

Корисні копалини — це багатство країни. На території України зосереджено великі запаси марганцевих і залізних руд, кам’яного вугілля, кухонної солі, глини, піску, вапняків. За кількістю та якістю цих корисних копалин Україна посідає помітне місце серед країн світу.

Проте запаси корисних копалин у нашій країні не безмежні. З кожним роком вони зменшуються, оскільки потреби людей постійно зростають. Тому корисні копалини слід використовувати економно.

На території України є всі види корисних копалин: горючі (буре і кам’яне вугілля, нафта, природний газ), рудні (залізна та марганцева руди), будівельні (пісок, вапняк, граніт, мармур, глина, гіпс).

1. Які корисні копалини є на території України? 2. Розподіли корисні копалини України на види за їх використанням. 3. Як використовують корисні копалини різних видів? 4. Запропонуй шляхи збереження корисних копалин в Україні.

В Україні зосереджено найбільші у світі поклади марганцевих руд, які становлять майже половину всіх світових запасів цієї корисної копалини.

Марганцеві руди залягають поблизу великих родовищ залізної руди та коксівного вугілля. Завдяки такому поєднанню в нашій країні працюють великі металургійні комбінати з виплавки чавуну та сталі.