Природознавство. 4 клас. Жаркова

Сонячна система

Що тобі відомо про Сонце та Землю?

Однією із зір Всесвіту є Сонце. Сонце та небесні тіла, які навколо нього обертаються, утворюють Сонячну систему. Центральним і наймасивнішим тілом Сонячної системи є Сонце.

Навколо Сонця обертаються 8 великих планет, супутники планет, астероїди, комети, метеороїди.

Планети — це великі кулясті небесні тіла, що обертаються навколо Сонця на різних відстанях. Планети — холодні тіла, вони світяться відбитим сонячним світлом. Сонце освітлює і нагріває планети. Уявну лінію, якою планета рухається навколо Сонця, називають орбітою.

1. Прочитайте назви планет у порядку їх віддаленості від Сонця (мал. 7). 2. Знайдіть небесне тіло, розташоване в центрі. 3. Визначте, котрою за віддаленістю від Сонця є Земля. 4. Яку форму мають орбіти планет?

Мал. 7. Будова Сонячної системи

Яка планета має найдовшу орбіту, а яка — найкоротшу? Чому?

Вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун — рухаються навколо Сонця орбітами різної довжини, які мають вигляд витягнутих кіл. Що далі розташована від Сонця планета, то довша в неї орбіта.

У більшості планет є супутники — небесні тіла, які рухаються навколо планет. Наша планета Земля має 1 супутник — Місяць, Марс — 2, а в Юпітера їх понад 60.

Планети та їхні супутники — це найбільші, після Сонця, тіла Сонячної системи. Значно меншими за розмірами є астероїди, комети та метеороїди.

Астероїди — це значно менші за планети небесні тіла, які рухаються навколо Сонця. Відомі тисячі астероїдів. Це холодні тіла, які світяться відбитим сонячним світлом. Вони мають неправильну форму (мал. 8). Найбільші астероїди — Паллада і Веста — мають у поперечнику близько 500 км.

Мал. 8. Астероїди

Комети — це небесні тіла, які рухаються навколо Сонця дуже витягнутими орбітами. Вони складаються із замерзлих газів, льоду та дрібних уламків. Із наближенням до Сонця, під впливом його тепла, комета починає танути. Її частинки відкидаються променями Сонця, і в неї з’являється хвіст із розріджених газів.

Мал. 9. Комета Галлея

Найвідомішою і найкраще дослідженою є комета Галлея.

Повний оберт навколо Сонця комета Галлея робить за 76 років. Останній раз неозброєним оком її бачили на небі в 1986 році (мал. 9).

Коли знову люди зможуть побачити комету Галлея неозброєним оком?

Метеороіди — це небесні тіла, розміри яких менші за 1 км. Уламки метеороїдів, які впали на Землю, називають метеоритами.

Сонячна система складається із Сонця та небесних тіл (планет, супутників планет, астероїдів, комет, метеороїдів), які обертаються навколо Сонця. Центральним та наймасивнішим тілом Сонячної системи є Сонце.

1. Що називають Сонячною системою? 2. Які небесні тіла входять до її складу? 3. Яке небесне тіло є центральним тілом Сонячної системи? 4. Що таке планета? 5. Що таке орбіта? 6. Перелічи планети в порядку їх віддаленості від Сонця. 7. Що таке астероїди, комети та метеороіди? 8. Знайди інформацію і підготуй повідомлення про одне з тіл Сонячної системи та його дослідження.

Найбільший у світі метеорит було знайдено в 1920 році в Африці. Це залізний метеорит Гоба, маса якого 66 тонн. Уважають, що він упав на Землю приблизно 80 тисяч років тому.