Природознавство. 4 клас. Жаркова

Всесвіт і Сонячна система

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

Які небесні тіла тобі відомі? Які прилади люди використовують для вивчення небесних тіл?

Ми живемо на планеті, яка має назву Земля. Удень ми можемо бачити на небі Сонце, а вночі — Місяць і зорі. Сонце, Земля, Місяць, зорі — це небесні тіла Всесвіту.

Всесвіт — це весь світ, що нас оточує. Всесвіт заповнений величезною кількістю зір, які розсіяні в ньому нерівномірно.

З давніх-давен люди замислювалися над тим, як влаштований величезний і різноманітний навколишній світ. Спостерігаючи за рухом Місяця, Сонця, планет та зір, люди багато чого про них дізналися. Поступово накопичувалися знання про Всесвіт і місце Землі в ньому. Так виникла наука про небесні тіла — астрономія.

Різні народи по-різному уявляли світ, який їх оточував. Наприклад, у Стародавній Індії вважали, що плоский диск Землі розташований на спинах гігантських слонів. Слони стоять на черепасі, а черепаха — на змії, яка огортає навколоземний простір (мал. 2).

Уявлення стародавніх єгиптян про Всесвіт зводилися до того, що над плоскою Землею розташований небесний купол, який спирається на чотири високі гори. На небесному куполі підвішені небесні тіла (мал. 3).

Мал. 2. Всесвіт в уявленні давніх індійців

Плоскою уявляли Землю й давні греки. У їхньому уявленні плоский диск Землі був оточений величезним морем, із-за якого в золотій колісниці щоранку піднімався бог Сонця і рухався небом. Увечері на небо виходили зорі та розміщувалися на ньому (мал. 4).

Мал. 3. Всесвіт в уявленні давніх єгиптян

Мал. 4. Всесвіт в уявленні давніх греків

З часом у людей накопичувалися докази кулястості Землі й змінювалися їхні уявлення про Всесвіт.

Давньогрецький учений Арістотель ще понад 2 тисячі років тому, спостерігаючи за затемненнями Місяця, звернув увагу на те, що тінь від Землі, яка падає на повний Місяць, завжди округла (мал. 5). Така тінь може бути лише від кулі, а отже, Земля — куля.

Давньогрецький астроном Клавдій Птолемей створив модель побудови Всесвіту. За його вченням, усі небесні тіла рухаються навколо нерухомої Землі. Тривалий час люди справді вважали, що центром Всесвіту є Земля, навколо якої обертаються Сонце, зорі та планети.

Мал. 5. Затемнення Місяця

Минуло понад 1000 років, перш ніж польському астроному Миколі Копернику вдалося довести, що Земля й усі планети обертаються навколо Сонця.

Винайдення понад 400 років тому телескопа дало людям змогу більше дізнатися про Всесвіт і небесні тіла, розташовані в ньому. Першим, хто вдосконалив телескоп (мал. 6) і спрямував його в небо, був італійський учений Галілео Галілей.

Мал. 6. Телескоп Галілео Галілея

З давніх-давен люди цікавилися світом, що їх оточував, і вивчали його. Давні люди уявляли Землю нерухомим плоским тілом, навколо якого рухаються небесні тіла. Упродовж тисячоліть поступово змінювалися уявлення людей про Землю і Всесвіт.

1. Якими були уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт? 2. Який внесок у розвиток уявлень про Землю і Всесвіт зробив давньогрецький вчений Арістотель? 3. Який внесок у розвиток уявлень про Всесвіт зробив Микола Коперник? 4. Який винахід дав змогу людям збагатити знання про Всесвіт?

Зорі у Всесвіті дуже різноманітні. Вони відрізняються розмірами, яскравістю, температурою, кольором. Є зорі-гіганти і зорі-карлики. Гіганти — це зорі, які за розмірами та яскравістю в багато разів перевищують Сонце. Сонце належить до карликів.

Колір та яскравість зорі залежить від її температури. За кольором зорі бувають блакитні, білі, жовті, червоні. Найвищу температуру та яскравість мають блакитні зорі, а найнижчу — червоні. Наприклад, блакитна зоря Денеб у 10 000 разів яскравіша за жовту зорю Сонце.