Природознавство. 4 клас. Жаркова

Зображення місцевості на плані

Невелику територію земної поверхні можна сфотографувати або намалювати. Тоді одержимо зображення місцевості, на якому предмети зображено такими, якими їх побачив фотограф (мал. 50) або художник (мал. 51).

Мал. 50. Фотознімок місцевості

Мал. 51. Малюнок місцевості (Г. Слободянок. «Українське село»)

Чи можна за малюнком або фотознімком визначити розміри предметів і відстані між ними, довідатися, як розташовані предмети відносно сторін горизонту?

За малюнком або фотознімком важко ознайомлюватися з місцевістю. Відстані між предметами та їх розміри можна визначити лише приблизно. Неможливо визначити розміщення в просторі предметів відносно сторін горизонту. На фотознімку чи малюнку не всі предмети можна побачити, деякі з них загороджені іншими. Значно краще ознайомлюватися з територією за допомогою плану місцевості (мал. 52).

Мал. 52. План місцевості

План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні.

Для зображення предметів на плані місцевості використовують умовні знаки (мал. 53). Кожний предмет має свій умовний знак. Завдяки умовним знакам на плані місцевості легко розпізнати об’єкти, дізнатися про їх розташування.

Мал. 53. Умовні знаки плану місцевості

Що потрібно зробити, щоб на невеликому аркуші паперу помістити план місцевості?

Щоб накреслити план місцевості, потрібно зменшити розміри зображень предметів та відстані між ними. Щоб зменшити зображення на плані, використовують масштаб.

Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предметів і відстані між ними.

Наприклад, масштаб «в 1 см — 100 м» означає, що 1 см на плані відповідає 100 м на місцевості. На плані масштаб записують внизу у вигляді лінійки з написом.

Масштаб може бути різним. Знаючи масштаб плану, можна обчислити розміри предметів та відстані між ними.

Усі предмети на плані місцевості розміщують відповідно до сторін горизонту. Це дає змогу орієнтуватися на місцевості та визначати розташування предметів.

1. Які є чотири основні сторони горизонту? 2. Як скорочено позначають сторони горизонту?

Напрям Пн.-Пд. на плані вказує стрілка. Якщо її немає, то вгорі на плані буде північ, унизу — південь, справа — схід, зліва — захід.

Плани місцевості потрібні будівельникам, геологам, працівникам сільського господарства та людям інших професій.

План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні. Для зображення предметів на плані місцевості використовують умовні знаки. Масштаб — це число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предметів і відстані між ними.

1. Що таке план місцевості? 2. Порівняй малюнок і план місцевості. 3. Що називають масштабом? 4. За допомогою чого зображають на плані місцевості предмети? 5. Як визначити сторони горизонту на плані? 6. Кому й для чого потрібні плани?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Читання плану з використанням умовних знаків і масштабу

Обладнання: план місцевості, умовні знаки до плану.

Хід роботи

Завдання 1. Визнач масштаб плану (мал. 52 ст. 43).

Завдання 2. Розглянь умовні знаки до плану місцевості (мал. 53 ст. 43) і знайди на плані місцевості мішаний ліс, річки, шосе, луки, плодовий сад, озеро, стежку, будівлі.

Завдання 3. За умовними знаками визнач на плані місцевості, що розміщено з північної, південної, західної та східної сторін.