Природознавство. 4 клас. Жаркова

ФІЗИЧНА КАРТА ПІВКУЛЬ

ДОРОГИЙ ДРУЖЕ!

Підручник «Природознавство» в 4 класі продовжить твоє знайомство з дивовижним і цікавим світом природи. Він допоможе тобі зазирнути в глибини Всесвіту, довідатися багато цікавого про різноманітну природу материків, океанів та своєї країни, розкрити таємниці тіл і речовин.

Працюючи з підручником, ти навчишся користуватися планом місцевості та географічною картою, орієнтуватися на місцевості, проводити спостереження за природою.

Призначення підручника — виховати в тебе бажання пізнавати навколишній світ, любити природу, берегти й примножувати її багатства та застосовувати здобуті знання в повсякденному житті.

Вступ

Взаємозв’язки у природі

Що таке природа? Що належить до природи? Як поділяють знання про природу?

Усе довкола, крім того, що зроблено людиною, належить до природи. Природа — це повітря, вода, рослини, тварини, люди, хмари, гірські породи, ґрунт, Місяць, Сонце, зорі.

У природі все взаємопов’язане. Тісні зв’язки існують між тілами неживої природи, між неживою і живою природою, між тілами живої природи.

Назви відомі тобі приклади взаємозв’язків у природі.

Під впливом сонячного тепла з поверхні океанів випаровується вода. З водяної пари високо над земною поверхнею утворюються хмари, з яких випадають опади. Опади, що випадають над суходолом, поповнюють річки та озера. Якби не було Сонця, не було б хмар. Не було б опадів — не було б річок та озер.

Живим організмам для життя потрібні сонячне світло й тепло, повітря, вода. Природа — домівка для рослин, тварин і людини.

Розгляньте мал. 1 і розкажіть, де живуть зображені тварини.

Білка

Акула

Кріт

Мал. 1. Тварини різних середовищ існування

Організми впливають на неживу природу. Рослини в процесі живлення поглинають з повітря вуглекислий газ і виділяють кисень. Рослини й тварини беруть участь в утворенні ґрунту і гірських порід. Рослини є кормом для тварин, а тварини запилюють квітки і поширюють насіння.

Людині, як і всім організмам, потрібні сонячне світло й тепло, повітря, яким вона дихає, вода, яку вона п’є, рослини і тварини, які дають їй продукти харчування. Проте людина бере від природи значно більше, ніж інші організми. Вона видобуває корисні копалини, вирощує культурні рослини, розводить свійських тварин. Природа є джерелом енергії для людини. Людина не лише використовує природу, а й змінює її, часто завдаючи шкоди.

Якої шкоди завдає природі людина? Наведи приклади.

Сміттєві звалища, шкідливі гази в повітрі, забруднені водойми та ґрунти, вирубані ліси, збіднілий рослинний і тваринний світ — це те, що отримує природа внаслідок діяльності людини.

Яким має бути ставлення людини до природи?

Людина — це лише частинка природи. Пам’ятай: піклуючись про природу, ми дбаємо про себе!

У природі всі тіла взаємопов’язані і впливають одне на одне. Живі організми не зможуть існувати без неживої природи та одне без одного. Берегти природу — головний обов’язок кожної людини.

1. Що таке природа? 2. Які взаємозв’язки існують у неживій природі? 3. Які взаємозв’язки існують у живій природі? 4. Як живі організми впливають на неживу природу? 5. Як людина змінює природу? 6. Як люди повинні ставитися до природи? 7. Яким може бути твій внесок у збереження природи?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст