Зарубіжна література. Рівень стандарту. 11 клас. Ісаєва

До таємниць мистецтва слова

ПОНЯТТЯ ПРО ТОНІЧНЕ ВІРШУВАННЯ

Чимало творів Маяковського написані тонічним віршем.

Тонічне віршування (від грец. tonos — наголос) — це система віршування, за якої ритмічність досягається впорядкованим розташуванням наголошених складів серед ненаголошених.

Загальна кількість складів у рядку і ненаголошених складів тут довільна.

Ця система віршування відома з глибокої давнини. Вона утворилась із варязького, давньонімецького й давньоруського фольклору (билин). Однак слід зазначити, що, як і до Маяковського, так і після нього тонічний вірш використовували вельми рідко. Ним написані деякі вірші Г. Гейне й Т. Шевченка. Яскравий приклад у ліриці Маяковського — вірш «Послухайте!».

 • 1. Продовжте речення: «Тонічне віршування — це ...».
 • 2. Доведіть, що вірш «Послухайте!» написано тонічним віршем.

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Маяковського, крім походження, ще багато чого пов'язує з Україною. З виступами він побував у Києві, Одесі, Полтаві, Дніпрі, Житомирі, Донецьку, Харкові, Миколаєві, Ялті, Севастополі, Сімферополі, Керчі, Євпаторії та Бахчисараї. Твори Маяковського перекладали Михайль Семенко, Микола Вороний, Микола Бажан, Платон Воронько, Леонід Первомайський, Дмитро Павличко, Микола Лукаш та багато інших. У своїй творчості великий поет неодноразово звертався до української тематики. Зі щирою ніжністю і любов'ю в 1924 р. він писав про нашу столицю (вірш «Київ»). Найяскравіший подарунок нашій Батьківщині — вірш «Борг Україні» (1926).

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

 • 1. Яке враження справив на вас вірш «Борг Україні»1?
 • 2. Чи відчувається в ньому ставлення самого автора до України, української мови? Якщо так, то як би ви характеризували його?
 • 3. Відлуння творів якого відомого класика звучить у вірші? Завдяки чому читач згадує ці твори?
 • 4. Поясніть, як ви розумієте назву цієї поезії.
 • 5. Прочитайте матеріали рубрики «У творчій майстерні письменника». Які особливості лірики Маяковського відображені в поезії «Борг Україні»?

1 Текст вірша ви можете прочитати в електронній хрестоматії, що розміщена на сайті УОВЦ «Оріон».

У творчій майстерні письменника

ПРО ДЕЯКІ ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ МАЯКОВСЬКОГО

Улюблений прийом поета — метафора, особливо гіперболічна, тобто така, що ґрунтується на перебільшенні. Маяковський використовує і футуристичну метафору, що встановлює зв'язки між речами та предметами, які здавалося б, не можна якось пов'язати. Так, у вірші «А ви змогли б?» читача вражає метафоричний образ «флейти заржавілих ринв».

Ліриці Маяковського притаманний і футуристичний епатаж — уживання грубих, підкреслено не естетських слів або висловів, що шокували публіку, звиклу до класичної поезії, у якій не було місця такій лексиці. Таким, наприклад, є слово плювочки щодо зірок («Послухайте!»).

Загалом лексичний склад поезії Маяковського є дуже своєрідним. Його твори насичені розмовною лексикою (вжитий у вірші «Борг Україні» вислів «жартів не скаль» походить від простонародного скалити зуби). Поет часто використовує неологізми (наприклад, хмарочос, автомобіль1), він і сам любив вигадувати нові слова.

1 Хоча нині ці слова є цілком звичними для нас, за часів Маяковського вони були неологізмами.

Маяковський — майстер екзотичних рим, тобто таких, які не знайомі читачеві і які навіть не завжди впізнають як риму. Так, у вірші «Послухайте!» не одразу видно достатньо послідовне перехресне римування, оскільки цей немаленький вірш складається всього із чотирьох чотиривіршів, кожний рядок розбитий на сегменти завдяки написанню їх «драбинкою».

«Драбинка» — це новаторство Маяковського. Воно полягало в тому, що поет розбивав віршовані рядки, кожне окреме слово ставилось немовби сходинкою (звідси й назва — «драбинка»), яка підказує читачеві зупинку, немов паузу для виділення сенсу слова. «Драбинка» — це ще й своєрідна підказка читцю про темп читання, характер інтонації, місце пауз.

Підсумовуємо вивчене

 • 1. Яке враження справили на вас вірші Маяковського? Що зацікавило в його особистості?
 • 2. Які думки поета не втратили актуальності й у наш час?
 • 3. Як ви думаєте, чому стаття про Маяковського називається саме так? А ви змогли б запропонувати свою назву? Якщо так, то аргументуйте її.
 • 4. Як ви розумієте слова Марини Цвєтаєвої, винесені в епіграф до теми?
 • 5. Перевірте правильність такого запису: «Тонічне віршування — це система віршування, за якої ритмічність досягається впорядкованим розташуванням ненаголошених складів серед наголошених».
 • 6. Які з прочитаних вами віршів написані тонічним віршем?
 • 7. Підготуйте повідомлення на тему «Маяковський і Україна», використовуючи матеріали з рубрики «Українські стежини зарубіжної літератури» та додаткові джерела. Особливу увагу зверніть на зв'язки поета з вашим рідним краєм.
 • 8. Виконайте одне завдання на вибір:
 1. підготуйте виразне читання напам'ять вірша, який вам сподобався;
 2. напишіть есе «Мої роздуми над прочитаними віршами Маяковського».
 • 9. За бажанням спробуйте написати вірш, який би починався словом «Послухайте!».
 • 10. Уважно розгляньте підсумковий плакат до теми. Про що він нагадує нам?

ПІДСУМОВУСМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

 • 1. Дайте своє розуміння поняття «авангардизм». Назвіть яскравих представників авангардизму в різних видах мистецтва.
 • 2. Заповніть таблицю «Авангардизм та його течії».

Назва течії

Основні ознаки

Представники

футуризм

кубізм

дадаїзм

експресіонізм

сюрреалізм

 • 3. Поясніть, чому стаття про Ґ. Аполлінера має таку назву: «Руйнівник мистецтва чи поет-новатор?».
 • 4. Каліграмами називають:

А вірші, які супроводжують малюнками

Б вірші-підписи до малюнків

В вірші, записані у формі малюнків

 • 5. Хто з поетів-модерністів і чому відмовився від уживання розділових знаків?
 • 6. Поясніть, чому Р.-М. Рільке називають «Орфеєм ХХ століття».
 • 7. Поміркуйте, що спільного в ліриці Р.-М. Рільке і Ф. Ґарсіа Лорки.
 • 8. Роздивіться інформаційний плакат, присвячений срібній добі російської поезії. Поясніть взаємозв'язок течій. Прокоментуйте їх стильові особливості на прикладі прочитаних вами творів.

 • 9. Складіть асоціативний кущ до образу Олександра Блока — поета й особистості .
 • 10. Знайдіть і прокоментуйте у вірші О. Блока «Незнайома» ознаки, які підтверджують його належність до символізму.
 • 11. Чи вважаєте ви долю і вдачу Анни Ахматової героїчною? Підтвердіть свою думку конкретними фактами із творчого та життєвого шляху поетеси. Які риси характеру допомогли їй вижити у трагічні моменти життя?
 • 12. Підготуйте рекламний проєкт/буктрейлер/постер, присвячений творчості Анни Ахматової.
 • 13. Продовжте речення: «Тонічне віршування — це...»
 • 14. Прокоментуйте такий вислів: «До поетичного новаторства В. Маяковського можна віднести написання віршів "драбинкою"». Наскільки правильно і повно він відображає новаторські тенденції у творчості поета?
 • 15. Установіть відповідність між двома колонками.

А Маяковський

Б Лорка

В Аполлінер

Г Рільке

1 «Минають дні години і хвилини...»

2 «Я вмить закреслив карту буднів...»

3 «Як заридала моя гітара...»

4 «Була це душ копальня дивовижна...»

 • 16. Що, на ваш погляд, об'єднує таких різних поетів, як В. Маяковський і Ґ. Аполлінер?
 • 17. Створіть (на ваш вибір) плакат, буклет або асоціативний кущ на тему «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ століття».