Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Ісаєва - Нова програма

Дo таємниць мистецтва слова

ПОНЯТТЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПИСЬМЕННИКА

Безумовно, що сучасній людині добре знайоме слово «стиль». Адже бути стильним, мати власний стиль сьогодні є однією із ознак успішності особистості.

Але це поняття у різні часи тлумачилося неоднаково.

Так, за часів Давньої Греції стилем називали гостру паличку для письма на восковій табличці. Поступово це слово набуло переносного значення, позначаючи почерк, особливості письма людини. До середини XVII століття поняття «стиль» використовувалося для увиразнення особливостей мови. Наприкінці XVIII - початку XIX століть стиль розглядався як властивість не тільки літератури, а й інших видів мистецтв. У XIX столітті письменники вживали цей термін для позначення індивідуальної мовленнєвої манери митця.

Як зазначає Дмитро Наливайко, стиль — це «формотворче начало, певний внутрішній закон художньої творчості, що визначає ритм і композицію, характер образотворчості й інтонацію, всю складність “художньої мови” творів».

У літературознавстві розрізняють широке і вузьке розуміння поняття стилю. У широкому сенсі стиль — це загальні особливості літературних напрямів. Наприклад, стилі романтизму, реалізму.

Вузьке розуміння поняття стилю — це індивідуальний стиль письменника чи стиль окремого твору.

Отже, кожний письменник виробляє свій, притаманний тільки йому, індивідуальний стиль.

Стиль письменника — сукупність усіх художніх особливостей творчості митця (ідейно-тематичних, жанрових, мовних), що вирізняють його серед інших.

В індивідуальному стилі письменника відображаються його світогляд, освіченість, життєвий досвід, особливості культури і національної традиції, а також ті соціальні умови, в яких розвивається його творчість.

Індивідуальний стиль став характерною особливістю письменників-романістів XIX століття.

1. Поясніть, що таке «індивідуальний стиль письменника».

2. Прокоментуйте слова французького ученого XVIII століття Жоржа-Луї Бюффона: «Стиль — це сама людина».