Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Ісаєва - Нова програма

Дo таємниць мистецтва слова

ПРО ВЕРЛІБР

Поетичну форму, до якої найчастіше вдавався Волт Вітмен, називають верлібром.

Верлібр (від фр. vers libre — вільний вірш), або вільний вірш, — це вірш, який не має рими та поетичного розміру, а ритм у ньому досягається лише наспівною інтонацією.

Як бачимо за визначенням, верлібр немов перебуває на межі між віршем і прозою, оскільки в ньому не зберігаються ознаки, характерні для традиційної віршованої мови: рима та розмір. Однак вірш ділиться на окремі рядки, наприкінці кожного з них відчутна пауза, а головне — такий поетичний твір виявляє певну ритміку. Цікаво, що вільний вірш був відомий ще до Вітмена — він бере свій початок у фольклорі (замовляння та інші форми неримованої чи зрідка римованої народної поезії). У художній літературі верлібр набуває розвитку в епоху Середньовіччя (насамперед у літургійній поезії), у творчості німецьких передромантиків і французьких символістів. Однак не можна сказати, що верлібр у XIX столітті вже був традиційною формою поезії. Саме Волта Вітмена вважають першим видатним творцем шедеврів верлібру.

В українській літературі до верлібру зверталися Іван Франко, Михайль Семенко, Іван Драч, Василь Стус, Василь Голобородько й багато інших поетів.

1. Поясніть, що таке верлібр. Чому говорять, що він немов перебуває на межі між віршами і прозою?

2. Яке зображення ви запропонували б як символ верлібру?

3. Доведіть, що «Листя трави» написано верлібром.

4. Хто з українських письменників писав верлібром?

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Осягаючи Вітмена, американці осягають себе.

Айвен Маркі, американський літературознавець

Він відкриває значні теми. Він — передвісник нової ери. Як особистість він є предтечею всього нетрадиційного. Він — стимул для героїчної та духовної еволюції людини, і, якщо він залишиться не поміченим Поезією, його гідно оцінить Філософія...

Оскар Уайльд, англійський письменник

Поети стверджують народи своїм словом і складають для них бойові гімни та колискові пісні. Вітмен був не тільки речником Америки. Він був її дзеркалом, у якому відбилися всі складні й суперечливі шляхи його країни. Це був поет справді національний.

Віталій Коротич, український поет і перекладач

В історії світової поезії є декілька книжок, які змінили весь напрям її розвитку, відкрили абсолютно нові виражальні засоби, навчили людей говорити про речі, які доти лишалися поза обговоренням. До таких книжок належить і «Листя трави».

Максим Стріха, український фізик, письменник і перекладач

Світ можливостей,

або До уваги особистості цифрової епохи

Найбагатшим Інтернет-ресурсом, який запрошує нас помандрувати світом Волта Вітмена, є веб-сайт університету штату Айова з назвою «WhitmanWeb» (https://iwp.uiowa.edu/whitmanweb/en/the-walt-whitman-archive). Особливий інтерес становить розміщений на сайті архів Волта Вітмена (http://whitmanarchive.org) — це електронний інструмент дослідження та навчання, легко доступний для всіх, хто цікавиться особистістю й творчістю поета. Архів спирається на бібліотечні ресурси не лише США, а й інших країн. У ньому представлено велику колекцію творів і листів Вітмена, біографічних матеріалів, аудіозаписів, портретів та літературно-критичних праць. Це найповніше зібрання творів Вітмена та про Вітмена. Ідея проекту полягає в тому, щоб читачі різних країн, спілкуючись один з одним, відшукували численні смисли творів американського барда.

Підсумовуємо вивчене

1. Уявіть себе журналістом, який пише нарис про Вітмена. Яку назву й чому саме таку ви обрали б для своєї публікації?

2. Як ви думаєте, що мав на увазі Вітмен, говорячи про збірку «Листя трави»: «Ця книга належить не мені лише, але також і тобі, — вона належить кожному, хто захоче назвати її своєю»?

3. Яким ви уявляєте ліричного героя творів Вітмена?

4. Проаналізуйте повноту і правильність такого запису: «Новаторство Вітмена полягає в розвитку верлібру, безсюжетності поем, використанні прийому каталогізації».

5. Пригадайте, хто ще з поетів і з якою метою використовував прийом каталогізації.

6. Продовжте речення: «Верлібр — це...».

7. Перекладачами творів Вітмена є

А Лесь Герасимчук і Максим Стріха

Б Василь Мисик, Віталій Коротич, Лесь Герасимчук, Максим Стріха

В Лесь Герасимчук, Василь Мисик і Максим Стріха

8. У світовій літературі існують різні переклади назви збірки В. Вітмена: «Листя трави», «Стебла трави», «Пагінці трави». Який із перекладів найкраще відповідає художній концепції поета? Обґрунтуйте свою думку.

9. Знайдіть і прочитайте вірш І. Драча «Що таке трава?». Порівняйте з ним шосту частину поеми «Пісня про себе». Завдяки чому в цій поезії, на вашу думку, відчутний вплив твору Вітмена?

10. Чи можна вірш «О капітане!» назвати художньою сторінкою з велично-трагічної історії США? Обґрунтуйте свою думку.

11. Поясніть, чому Вітмена називають дзеркалом Америки, а його збірку «Листя трави» — революційною книгою.

12. Підготуйте повідомлення на тему «Вплив Вітмена на українську літературу».

13. Як ви думаєте, які факти з української історії заслуговують на те, аби увійти до українського варіанта «Пісні про себе»? Який флористичний символ ви поклали б в основу такого твору? Чому?

14. Якщо у вас виникне таке бажання, спробуйте написати «Пісню про себе» (віршами або прозою).

15. Розглянувши інформаційний плакат, поданий на наступній сторінці, пригадайте найцікавіші факти з життєпису поета. Який зв’язок існує між статуєю Свободи і творчістю Вітмена? Які асоціації у вас викликає французьке «vers libre»? Обкладинки яких книжок і чому розміщено на плакаті? Поясніть, чому одна з них займає центральне місце. Про що нагадує зображення каталогу? Яке значення для розуміння задуму автора «Листя трави» має запитання, наведене мовою оригіналу? Чому воно подано тим самим кольором, що і слово трансценденталізм?

16. Якби у вас була можливість зустрітися з Вітменом, що хотіли б сказати йому? Можливо, про щось би спитали?

17. Яка із цитат письменника припала вам до душі? Чим саме?

18. Зробіть на вибір дудл, буктрейлер, мотиватор або постер, присвячений Волту Вітмену, головне завдання якого — зацікавити творчістю поета.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Обґрунтуйте, чому цей розділ має таку назву.

2. Розкрийте гуманістичні цінності доби романтизму.

3. Зробіть узагальнення про шляхи розвитку романтизму в літературі Європи і США.

4. Розкажіть про особливості романтизму Німеччини.

5. Поясніть, чому Гофмана називають найяскравішим представником гротескної течії в романтизмі.

6. Розкрийте особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес...».

7. Чи могли б ви назвати повість-казку «Крихітка Цахес...» яскравим зразком романтичного твору? Обґрунтуйте своє твердження.

8. Що нового про Миколу Гоголя ви дізналися зі сторінок цього розділу?

9. Розкрийте особливості жанру «Мертвих душ» М. Гоголя.

10. Доведіть або спростуйте думку про актуальність твору «Мертві душі» у сучасному світі.

11. Підготуйте повідомлення на тему «Ф. І. Тютчев — поет-філософ і тонкий лірик».

12. Прокоментуйте думку літературного критика і мистецтвознавця Якима Волинського про те, що «Тютчев — поет нічних одкровень, небесних і душевних безодень. Він ніби шепочеться з тінями ночі, ловить їх невиразне життя і передає їх без усяких символів, без усякої романтики, тихими, тендітними словами».

13. Доведіть, що лірика А. Фета — це поезія «чистого мистецтва».

14. Порівняйте лірику Ф. Тютчева та А. Фета за такою схемою:

15. Об’єднайтеся у групи та виконайте одне із завдань: укладіть збірку віршів Ф. Тютчева та А. Фета, прокоментуйте свій вибір; виконайте ілюстрації до віршів Ф. Тютчева та А. Фета; підготуйте мультимедійну презентацію (відеоряд) із музичним супроводом за одним із віршів Ф. Тютчева або А. Фета.

16. Разом із учителем підготуйте сценарій літературно-музичного вечора, присвяченого поезії Тютчева та Фета. Проведіть цей захід у класі.

17. Виразно прочитайте рядки з творів Ф. Тютчева, які вам найбільше подобаються.

18. Розкрийте особливості розвитку романтизму в США.

19. Поясніть, у чому полягає новаторство Волта Вітмена.

20. Складіть асоціативне гроно до словосполучення «Листя трави».

21. Усно доповніть таке речення: «Твір Вітмена ... називають реквіємом, тому що...».

22. Підготуйте повідомлення про одного із перекладачів (на ваш вибір), завдяки праці якого ви читали твори із цього розділу.

23. Прокоментуйте епіграфи до цього розділу.

24. Який із наведених у цьому розділі творів справив на вас особливе враження і чому?