Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Ісаєва - Нова програма

До вивчення повісті-казки «КРИХІТКА ЦАХЕС НА ПРІЗВИСЬКО ЦИНОБЕР»

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1. Яким уперше перед читачем постає крихітка Цахес? За допомогою яких художніх засобів його зображає автор? Підтвердьте відповідь текстом.

2. Розкажіть, які зміни і через що відбуваються із цим персонажем.

Схему створено на основі ілюстрацій Дениса Гордєєва

3. Схарактеризуйте князівство, яким править Пафнутій. Дайте оцінку його правлінню.

4. Яке враження справили на вас заходи щодо запровадження освіти, запропоновані міністром Андресом? Як вони характеризують самого міністра, а також князя Пафнутія, який прийняв його пропозиції?

5. Чи можна вже за першим розділом твору зрозуміти, що події відбуваються у двох світах — реальному та фантастичному? Доведіть свою думку.

6. Знайдіть опис Бальтазара (розділ другий). Чим він виділявся з-поміж інших студентів? Чи можна стверджувати, що в портреті юнака відчувається авторське ставлення до нього? Аргументуючи відповідь, використовуйте цитати з твору.

7. Чому Бальтазар, на відміну від усіх, не захоплювався лекціями професора Моша Терпіна? А яке враження Мош Терпін справив на вас? Чи хотіли б ви навчатися в такого професора?

8. Розкажіть про першу зустріч Бальтазара та його друга Фабіана із Цинобером. Яке враження на них справив карлик?

9. Як Цинобера сприйняли мешканці Керепеса? Наведіть приклади з тексту.

10. Схарактеризуйте Цинобера (за розділами 2-5). Завдяки чому читач пізнає його характер?

11. Хто з персонажів виявився жертвою підступності потворного карлика?

12. Яку роль у творі виконує епізод про стрічку ордена Зелено-плямистого тигра? Чи можна сказати, що ця історія є яскравим зразком гофманівської іронії? Доведіть свою думку.

13. Завдяки чому і Бальтазар з Фабіаном, і читачі переконуються в тому, що Проспер Альпанус — таки не звичайнісінький лікар, а чарівник?

14. Як і за що Проспер Альпанус покарав Фабіана? Чи вважаєте ви його покарання справедливим?

15. Яку роль у розвитку подій казки мала зустріч Проспера Альпануса з панною Рожою-Гожою?

16. Чи погоджуєтесь ви з тим, що медичний висновок про смерть Цинобера є гротескним (див. статтю про гротеск у рубриці «До таємниць мистецтва слова»)?

17. Які інші ситуації, описані в казці, ви могли б назвати гротескними? У зображенні яких персонажів автор вдається до гротеску?

18. Розкажіть, у чому полягала таємниця Цинобера і як вдалося його позбавити чар.

19. Поміркуйте, чому саме Бальтазар із самого початку бачив фізичну й духовну потворність Цинобера. Чому саме йому вдалося врятувати князівство від зловісного карлика?

20. Заповніть у зошиті таку таблицю.

ДВОСВІТТЯ КАЗКИ-ПОВІСТІ «КРИХІТКА ЦАХЕС»

Два плани розгортання дії твору

реальний

фантастичний

Дві групи персонажів

філістери

ентузіасти

21. Що, на ваш погляд, символізують три вогнисто-червоні волоски на голові Цахеса?

22. Розгляньте схему «Основні персонажі твору», подану на попередній сторінці. Чому в центрі розміщені фігури Цахеса та Бальтазара? Визначте, яку роль у сюжеті твору відіграв кожен із названих персонажів.

23. Зверніть увагу, як завершення казки тлумачать літературознавці (див. уривок зі статті Кіри Шахової в рубриці «У творчій майстерні письменника» на с. 100). А як ви сприймаєте фінал історії про крихітку Цахеса?

24. Розгляньте ілюстрацію Дениса Гордєєва до твору. Кого з персонажів ви впізнали? Що, на ваш погляд, прагнув увиразнити художник у цьому малюнку?

Ілюстрація Дениса Гордєєва до «Крихітки Цахеса...»

ДІЗНАЄМОСЯ ПРО ВИДАТНУ ОСОБИСТІСТЬ

Повість-казку «Крихітка Цахес...» ми маємо можливість прочитати українською мовою завдяки Сидору САКИДОНУ (1896-1974) — відомому перекладачу, у творчому арсеналі якого переклади з польської, чеської, сербської, німецької, словацької, македонської, болгарської та французької мов. Узагалі ж є відомості, що він досконало володів тринадцятьма мовами. Сидір Сакидон перекладав твори братів Ґрімм, Карела Чапека, Браніслава Нушича, Йоганна Вольфґанґа Ґете, Альберта Шаміссо, Ромена Роллана та інших авторів. Народився він 26 травня 1896 року в селі Перевали Володимир-Волинського повіту Волинської губернії в хліборобській родині. Пройшов горнило Першої світової війни, згодом вступив до Київського інституту народної освіти, потім учителював. Про його життєвий і творчий шлях відомо дуже мало — видно, далося взнаки те, що письменнику, як і багатьом українським патріотам, навісили образ ворога народу. Однак достеменно відомо, що його вважають визнаним майстром прозового перекладу. Отже, життєвий і творчий шлях Сидора Сакидона — одна з незвіданих ще сторінок української перекладацької школи, яка чекає на копітких дослідників.