Підручник з Зарубіжної літератури (профільний рівень). 10 клас. Ісаєва - Нова програма

Дo таємниць мистецтва слова

ГАМЛЕТ — ВІЧНИЙ ОБРАЗ

Вивчаючи зарубіжну літературу в попередніх класах, ви вже неодноразово говорили про так звані вічні образи, тобто такі літературні образи, які за глибиною художнього втілення виходять за межі конкретних творів і відображеної в них епохи. Пригадайте Прометея, Дон Кіхота, Ромео і Джульєтту, які є яскравими прикладами саме вічних образів.

Зазвичай ці образи багатобарвні й багатозначні, що і дає можливість письменникам по-своєму переосмислити їх, відкрити читачу якісь, можливо, ще не розгадані ним грані характеру персонажа. Для багатьох любителів літератури Гамлет — це не просто данський принц, який жив у далекі від нас часи. Його ім’я асоціюється насамперед із притаманною людині здатністю сумніватися й шукати.

Образ Гамлета спостерігаємо в численних творах: німців Йоганна Вольфганга Ґете (роман «Учнівські роки Вільгельма Мейстера») та Бертольта Брехта (вірш «Про п’єсу Шекспіра «Гамлет»»), британця Тома Стоппарда (п’єса «Розенкранц і Гільденстерн мертві»), у поетичному доробку росіян Бориса Пастернака («Гамлет»), Володимира Висоцького («Мій Гамлет»), Олександра Блока («Я — Гамлет»), Марини Цвєтаєвої (цикл «Гамлет») і в багатьох інших шедеврах зарубіжної літератури.

Важливе місце образ Гамлета посідає і в українському письменстві. Йому, зокрема, присвячено поезії Максима Рильського «Як Гамлет, придивляюсь я до хмар...», «Принц Данський», Євгена Плужника «Ходить. Все ходить...», Леоніда Первомайського «Гамлет», Бориса Олійника «XX вік і Гамлет», Дмитра Павличка «Як Гамлет, я ходжу поміж гробами...», поему Миколи Бажана «Смерть Гамлета».

1. Продовжте речення: «Вічні образи — це ...».

2. Чому, на ваш погляд, образ Гамлета став вічним? Аргументуйте свою думку.

3. Хто з українських і зарубіжних письменників звертався у своїй творчості до образу Гамлета?

Світ можливостей,

або До уваги особистості цифрової епохи

Шекспір та його персонажі присутні в багатьох галузях нашого життя, вони живуть серед нас у найрізноманітніших, іноді навіть зовсім несподіваних проявах. Так, той, хто цікавиться манга, знає про існування зразків цього жанру за мотивами п’єс «Ромео і Джульєтта», «Гамлет».

Обкладинки до манг, розмальовка і фігурка поета з конструктора «Лего»

Ті ж, хто захоплюється ботанікою, садівництвом, безумовно, зацікавляться таким визначним явищем у світовій садово-парковій культурі, як шекспірівський сад. Це тематичний сад, у якому вирощують рослини, згадані у творах Шекспіра, а також інколи й ті, що взагалі росли в його добу. Зазвичай біля насаджень є таблички з цитатами з творів Шекспіра. Цікаво, що одну з таких рослин можна побачити і в розарії нашого Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Це скромна, але напрочуд ніжна троянда сорту Еглантерія, згадана в комедії «Сон літньої ночі».

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

На наш погляд, «Гамлет» — головне творіння Шекспіра. Жодний образ, створений поетами, не бентежить і не хвилює нас такою мірою.

Віктор Гюго, французький письменник

«Гамлет» уважається справедливо найгеніальнішим твором Шекспіра. У фігурі данського королевича можна бачити поетичний візерунок душі самого поета. Не дивно, що, як усі геніальні постаті, так і ся виявляє багато загадкового.

Іван Франко, український письменник, літературознавець, перекладач і педагог

У світовій літературі Шекспір посідає таке ж місце, що й Гамлет у колі художніх образів: це усепроникаючий дух — дух, що не знає меж.

Гарольд Блум, американський літературний критик та культуролог

У «Гамлеті» уперше в літературі зображено людину з глибоким усвідомленням суперечності між ідеалом та навколишнім світом, розумінням невідповідності власних сил поставленій меті, з усією внутрішньою багатогранністю своєї особистості, з дотепністю, далекою від веселої розваги, з жорстокістю і тонкістю почуттів, із постійним відтермінуванням дії та несамовитим терпінням.

Георг Брандес, данський літературознавець

Світ можливостей,

або До уваги особистості цифрової епохи

Надзвичайно цікавою для дослідження є тема «Шекспір і сучасний кіберпростір1». Адже особистості й творчості видатного британця присвячено чимало інтернет-сторінок, інтернет-сайтів та інтернет-порталів. Одним з найпопулярніших є англомовний сайт Mr. Shakespeare and the Internet (http://shakespeare.palomar.edu). Тут можна знайти унікальні документи шекспірівської доби, книжки, DVD, інформацію про те, як вивчають Шекспіра в різних країнах світу, комп’ютерні ігри, вікторини, онлайнові конкурси, відеоверсії шекспірівських п’єс і ще безліч усіляких цікавинок.

1 Кіберпростір (Cyberspace) — інтерактивне інформаційне середовище, яке функціонує за допомогою комп’ютерних систем.

У пошуку матеріалів про Шекспіра вам допоможе й Український шекспірівський портал (http://shakespeare.in.ua/uk/), який містить інформацію, зокрема, за такими напрямами: шекспірівська доба, шекспірознавчі студії (дослідження творчості літературознавцями та перекладознавцями), театр, Шекспір і Україна, Шекспір і світова література, інтермедіальний простір (життя творів Шекспіра в різних видах мистецтва). Тут ви можете ознайомитися і з умовами конкурсу юних шекспірознавців.

Цікаво, що у 2016 р. Google вшанував 400 років від дня смерті Вільяма Шекспіра, прикрасивши свою стартову сторінку символічним дудлом, у якому проілюстровано найвидатніші твори письменника.

• Роздивіться уважно це зображення. Кого із знайомих вам персонажів ви впізнали? Які епізоди прочитаних творів пригадали?

А британська телерадіомовна компанія ВВС пропонує вам дізнатися за допомогою цікавого електронного тесту, з яким із персонажів англійського генія у вас найбільше спільних рис. Цікаво, що тест підготували ваші ровесники — школярі католицького ліцею Святого Олбана в Уельсі. Що переважає у вашій душі: любов до життя чи любов до себе? Пристрасність чи трагізм? Отже, якщо ви хочете завдяки Шекспіровим персонажам більше зрозуміти самого себе, зазирніть на цю незвичайну сторінку: http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/04/160422_quiz_ shakespeare_character_it

Цікаві перспективи перед шанувальниками Шекспіра відкриваються й у зв’язку з тим, що в 2017 р. започатковано розробку порталу Вільям Шекспір в українській Вікіпедії.

Хмара «Найуживаніші слова в оригіналі трагедії “Гамлет”»

Підсумовуємо вивчене

1. Усно виправте записи неуважного читача:

Шекспір народився 23 квітня 1616 року в Лондоні.

Перу Шекспіра належать 35 п’єс, 152 сонети і 2 поеми.

2. Підготуйтесь до дискусії «Чи був Шекспір?» Використовуючи матеріали підручника та додаткові джерела, доберіть аргументи до розв’язання шекспірівського питання.

3. Проаналізуйте таблицю «Основні особливості античної і шекспірівської драматургії», подану в електронному додатку до підручника. Зробіть висновки про новаторство Шекспіра в галузі драматургії.

4. Який конфлікт перебуває в центрі трагедії «Гамлет»?

5. Визначте зав’язку, кульмінацію та розв’язку в сюжеті твору.

6. На які групи можна розподілити дійових осіб? Аргументуйте свою відповідь.

7. У чому полягає трагедія Гамлета? Що примусило його надіти маску божевілля?

8. Дайте оцінку світу, який оточує бунтівного принца.

9. Продовжте речення: «Данське королівство — це символ ...» Аргументуйте свою думку.

10. Чому монолог «Бути чи не бути» називають вищою точкою роздумів і сумнівів головного героя?

11. Порівняйте сонет 66 і монолог «Бути чи не бути».

12. Чи демонструє автор свою позицію щодо зображуваного в трагедії? Аргументуйте відповідь.

13. Доведіть, що «Гамлет» — філософська трагедія.

14. Підготуйте доповідь на одну з тем. «Система образів трагедії В. Шекспіра “Гамлет”», «Проблематика п’єси», «Провідні мотиви твору».

15. Чим схожі данська легенда про принца Амлета й історія, розказана Шекспіром? Що в них відмінного?

16. Наведіть приклади шекспірівських фраз, які увійшли в українську мову. Розтлумачте їх значення.

17. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

• «Бути чи не бути?» (Проблема вибору в трагедії В. Шекспіра «Гамлет»);

• «Гамлет — переможець чи переможений?»;

• «Трагедія «Гамлет» — енциклопедія людських характерів».

Або есе на одну з таких тем:

• «Я і Гамлет: діалог крізь століття»;

• «Мої роздуми над перекладом монологу “Бути чи не бути...”»;

• «Порівняльний аналіз оригіналу й кількох перекладів монологу Гамлета».

18. Чи дивились ви вистави, художні фільми, створені за прочитаною п’єсою? Порівняйте твір В. Шекспіра з його постановками на сцені та в кіно.

19. За допомогою комп’ютерних засобів змакетуйте афішу до трагедії «Гамлет».

20. Проаналізуйте хмару «Найуживаніші слова в оригіналі трагедії “Гамлет”, подану на попередній сторінці. Яку інформацію про твір вона несе? (Звертайте увагу не лише на іменники, а й на інші частини мови.)

21. Підготуйтесь до конкурсу «Шекспір надихнув мена на...». Поміркуйте, що саме і як ви хотіли б представити на цю тему (власний переклад, вірш, квест, колаж, кроссенс, фотомонтаж, інсценування, скрапбукінг, кардмейкінг, буктрейлер, макет сайту тощо).

22. Уважно роздивіться інформаційний плакат, поданий на наступній сторінці. Спираючись на нього, пригадайте найцікавіші факти з життєпису Шекспіра. Розшифруйте, що означають наведені цифри та символи, а також портрети М. Старицького й жінки з маскою. Придумайте розповідь на тему «Шекспір безмежний» або створіть інформаційний плакат «Мій Шекспір».

ПІДСУМОВУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Які літературні твори, представлені у цьому розділі, вас зацікавили, можливо, схвилювали або змусили про щось замислитися? Поясніть чому.

2. Установіть відповідність між трьома колонками:

Гомер

Англія

«Божественна комедія»

Данте

Греція

«Гамлет»

Шекспір

Італія

«Одіссея»

3. Поясніть, чому Античність називають колискою європейської культури.

4. Чи можна «Одіссею» назвати твором на всі часи? Аргументуйте свою думку.

5. Чи згодні ви з твердженням Михайла Грушевського про те, що«Гомерові поеми такі ж широкі, як життя». Обґрунтуйте відповідь.

6. Прочитайте висловлювання українського філософа Дмитра Чижевського: «...Ренесанс відродив античний ідеал гармонійної, урівноваженої краси; ренесанс був “відкриттям” та “звільненням” людини; нарешті — ренесанс “відкрив” наново природу. Це, звичайно, дуже важливі духовні надбання, щоб із них почати нове літочислення європейської культури. Під ці три формули можна підвести майже всі здобутки ренесансної культури». Використовуючи «формули» Чижевського, схарактеризуйте добу Відродження в Італії.

7. Укладіть асоціативний кущ «Культура італійського Відродження».

8. Прочитайте синквейн, присвячений Данте:

Перший рядок

Данте.

Другий рядок

Величний, правдивий.

Третій рядок

Кохає, бореться, творить.

Четвертий рядок

Духовний батько італійського Відродження.

П’ятий рядок

Гуманіст.

Складіть на його основі зв’язну розповідь про Данте Аліґ’єрі. Запропонуйте свій варіант синквейну про поета.

9. На прикладі прочитаних вами пісень «Божественної комедії» доведіть, що цей твір утверджує гуманістичні ідеї Відродження.

10. Складіть асоціативний кущ на одну з тем: «Вільям Шекспір», «Гомер», «Одіссей», «Гамлет».

11. Розкрийте особливості шекспірівської драматургії порівняно з античною.

12. Підготуйте п’ять запитань до класу за трагедією «Гамлет».

13. Прокоментуйте назву розділу та епіграфи до нього. Запропонуйте свій варіант назви цього розділу.

14. У класі проведіть дискусію на тему «Для чого сучасній людині цифрової епохи знати про твори далеких епох?».