Підручник з Технології. 10 (11) клас. Ходзицька - Нова програма

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «РОЗРОБКА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВИГОТОВЛЕННЯ САДОВОЇ ЛАВКИ»

І. Організаційно-підготовчий етап

1. Вибір та обґрунтування теми проекту

Садові лавки є одним із декоративних елементів ландшафтного дизайну. Вони прикрашають сади й парки і є важливою складовою загального вигляду території. Сьогодні популярними є дерев’яні лавки, оскільки вони красиві та виготовляються з екологічно чистих матеріалів. Правильно спроектовані та встановлені лавки створюють комфортні умови для відпочинку на свіжому повітрі.

2. Мета виконання проекту

Розроблену конструкторсько-технологічну документацію можна використати для створення особистого варіанта пропонованого виробу, яким можна буде обладнати один із куточків саду чи двору.

3. Яким має бути проект

Проект має бути чітким у графічному плані, зрозумілим. Містити зображення виробу, за яким можна визначити його конструктивні особливості та всі необхідні дані для його виготовлення.

4. Банк ідей та аналіз виробів-аналогів

Для розробки конструкторсько-технологічної документації потрібно визначитись із власним варіантом виробу, сформувавши його на основі аналізу виробів-аналогів. Для цього можна скористатись ідеями Інтернет-ресурсів, зокрема сайта всесвітнього банку ідей Pinterest.

Після аналізу обраних виробів-аналогів (мал. 51) очевидно, що у варіантах 1 та 5 сидіння підняте на висоту верхньої основи квіткової клумби, що згодом призведе до розростання рослин на площину сидіння та створить незручні умови. Варіант 2 складний у конструюванні й виготовленні та зобов’язує розмістити садову лавку на твердій основі через наявність тонких ніжок.

Мал. 51. Моделі-аналоги

Конструкції варіантів 3 і 4 прості, однак виглядають оригінально завдяки пропорціям висоти квіткових тумб і розміщенням площини сидіння. До того ж вони мають конструктивні перспективи росту рослин. Ці варіанти також найкраще підходять за складністю виготовлення.

5. Орієнтовний час роботи над проектом

Час на виготовлення конструкторсько-технологічної документації залежатиме від складності обраного варіанта виробу.

ІІ. Конструкторський етап

1. Клаузура

Для того щоб визначитися з оптимальним варіантом майбутнього виробу, на основі моделей-аналогів виконаємо декілька ескізних рисунків своїх варіантів (мал. 52).

Мал. 52. Клаузура: варіанти виробу

Зі сформованих ескізних рисунків обираємо два найбільш оптимальні варіанти та виконуємо технічні рисунки у фронтальній диметричній проекції (мал. 53, с. 202).

Мал. 53. Технічний рисунок

На цьому етапі визначаємо, які конструктивні елементи будуть входити в конструкцію виробу, чи будуть вони фігурними з плавними переходами (містити елементи спряження). Параметри (ширину, довжину, висоту) виробу розраховують залежно від того, де буде розташований виріб. Висота від землі до рівня сидіння має бути в межах 500-600 мм. Необхідно визначитися з наявністю спинки та її нахилом, наявністю підлокітників тощо.

2. Аналіз конструкції (геометричної форми виробу)

Визначившись із остаточним варіантом, здійснимо аналіз геометричної форми виробу за його наочним зображенням (мал. 54). Виріб подумки розчленовуємо на прості геометричні тіла (деталі), називаємо їх і розповідаємо, як вони розташовані одна відносно іншої у просторі.

Мал. 54. Наочне зображення виробу

Отже, наш виріб складатиметься з трьох основних частин: двох бокових тумб для квітника і сидіння, яке буде розміщено між тумбами та кріпитися до боків тумб. Тумби мають форму правильної чотирикутної призми із внутрішньою порожниною. Основою тумб є квадрат, сформований із двох поздовжніх та трьох поперечних брусків у формі прямокутних паралелепіпедів, до нього доєднується дно квадратної форми.

Між тумбами за допомогою болтового з’єднання кріпиться решітка у формі прямокутного паралелепіпеда, поздовжні сторони якої з’єднані між собою ребрами жорсткості для забезпечення стійкості кріплення. Решітка є основою сидіння. У внутрішню порожнину тумби монтується кошик для рослин у формі чотирикутної призми або чотирикутної зрізаної піраміди.

ІІІ. Технологічний етап

1. Виконання кресленика виробу в трьох проекціях

На основі створеного наочного зображення виконуємо кресленик виробу в трьох проекціях із метою визначення його конструкції із нанесенням основних параметрів (габаритних розмірів) (мал. 55). Кресленик розробляємо на форматі А4 із виконанням рамки основного напису.

Мал. 55. Кресленик садової лавки в трьох проекціях

Форму, розміри, зміст, розташування граф основного напису, а також розміри рамок на кресленнях і схемах встановлено стандартами. Їх можна знайти в посібниках із креслення або інших джерелах.

У графах рамки основного напису слід зазначити: назву виробу, матеріал виробу, масштаб графічного зображення, порядковий номер кресленика, прізвище особи, яка виконувала кресленик, та дату виконання.

2. Виконання складального кресленика квіткової тумби

Під час вивчення кресленика садової лавки ми не можемо достеменно визначити конструктивні особливості квіткової тумби та сидіння. Для цього створюємо кресленики лавки та тумби, застосувавши місцеві розрізи. Місцевий розріз допоможе нам показати на кресленику внутрішню будову виробу чи його елемента в обмеженому місці. На малюнку 56 позначено такі складальні одиниці:

№ з/п

Назва

К-ть

Матеріал

Примітка

1

Квіткова тумба

2

Деревина

2

Сидіння

1

Деревина

3

Кошик

2

Пластик

Купований

Мал. 56. Складальний кресленик садової лавки із застосуванням місцевого розрізу

3. Деталювання квіткової клумби

Окрім того, на форматі А4 виконуємо кресленик квіткової тумби, на якому показуємо її внутрішню конструкцію, схему монтажу днища та самої тумби, спосіб з’єднання, а також виконуємо стандартну таблицю специфікації (мал. 58, с. 204), до якої заносимо порядковий номер кожної деталі (її позицію), назву, матеріал та розміри. Позиції деталей проставляємо на горизонтальних поличках-виносках (мал. 57, с. 204).

Мал. 57. Деталювання квіткової тумби (а), днища (б), спосіб з'єднання (в)

Мал. 58. Специфікація

4. Деталювання решітки сидіння

На форматі А4 виконуємо кресленик решітки для сидіння, на якому показуємо її внутрішню конструкцію, схему монтажу основи (мал. 59) та виконуємо таблицю специфікації.

Мал. 59. Деталювання решітки сидіння

№ з/п

Назва

К-ть

Матеріал

Примітка

1

Зовнішня каркасна дошка 1100 х 80 х 30

2

Деревина

2

Ребро жорсткості 300 х 80 х 20

5

Деревина

3

Дошка для сидіння 1100 х 90 х 15

4

Деревина

4

Саморіз чорний 3,2 х 100

20

Сталь

Купований

5

Саморіз чорний 3,2 х 40

40

Сталь

Купований

5. Зображення системи дренажу квіткової тумби

Для практичної реалізації проекту доцільно графічно зобразити систему дренажу у квітковому кошику. Для цього викреслюємо квіткову тумбу, застосовуючи місцевий розріз, і показуємо внутрішню систему посадки та дренажу (мал. 60).

Мал. 60. Наочне зображення розрізу квіткової тумби в аксонометричній проекції: 1 — дренажний шар; 2 — ґрунт; 3 — мульча

6. Пояснення до кресленика

Днище тумби з циліндричними отворами та отвори в кошику забезпечать належний відтік води та надходження кисню до корінців рослин.

Для дренажного шару використано дрібну гальку, керамзит, подріблений пінопласт тощо. Керамзит можна використовувати також для мульчування верхнього шару ґрунту. Це унеможливить потрапляння ґрунту на сидіння лавки під час дощу.

IV. Завершальний етап

1. Фото спроектованого та виготовленого виробу.

2. Чи досягнуто мету проекту

Розроблено конструкторсько-технологічну документацію, яка допоможе технологічно реалізувати сконструйований виріб.

3. Що можна змінити у виробі, якщо доведеться виготовити його ще раз

Під час повторної розробки документації можна передбачити:

• у конструкції елемент опори, який був би розташований під сидінням;

• на тумбах змоделювати декоративні накладки (мал. 61);

Мал. 61. Варіанти накладок на квіткову тумбу

• передбачити відкидну кришку для квіткової тумби, яка забезпечить накриття тумби взимку та рослин під час великих опадів.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст