Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас. Ходзицька

Практична робота

Вправи з набирання петель початкового ряду

Інструменти та матеріали: в'язальні спиці, пряжа для в'язання, ножиці.

Правила безпечної праці: роботу виконувати з дотриманням правил безпечної праці в шкільних майстернях.

Послідовність виконання роботи:

  • 1. Набрати 30-40 петель початкового ряду способом набирання петель з одного кінця нитки (використовуйте алгоритм, поданий в таблиці 1).
  • 2. Розрахувати довжину вільного кінця нитки для набирання петель із двох кінців ниток.
  • 3. Набрати 30-40 петель на здвоєні спиці способом набирання петель із двох кінців ниток (використовуйте алгоритм, поданий в таблиці 2).
  • 4. Після набирання потрібної кількості петель витягнути одну спицю.

Ключові слова: початковий ряд, набирання петель, набирання петель з одного кінця нитки, набирання петель із двох кінців ниток.

Контрольні запитання

  • 1. Які основні види петель ви знаєте?
  • 2. Які існують два основні прийоми в'язання?
  • 3. Як розрахувати довжину вільної нитки для набирання петель початкового ряду?
  • 4. Які бувають види початкових рядів?

Працюємо в парах

Перший учень набирає 20 петель першим способом (табл. 1), другий — 20 петель другим способом (табл. 2). Після виконання набору петель розпустити їх та порівняти довжину використаної нитки.

Працюємо творчо й самостійно

  • 1. Знайдіть в інформаційних джерелах інший спосіб набирання петель.
  • 2. Самостійно виконайте набирання початкового ряду способом, не поданим у підручнику.