Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас. Ходзицька

Практична робота

Визначення характерних спільних рис та ознак українського етнічного стилю одягу різних регіонів України

Обладнання та матеріали: комп'ютер, плакати, фотографії із зображеннями видів українських народних костюмів, зошит, олівець, лінійка.

Послідовність виконання роботи:

 • 1. Уважно розглянути зображення видів українських народних костюмів двох різних регіонів, запропонованих учителем або зображених на малюнку 3.32.

Мал. 3.32. Варіанти народних костюмів: а — Волинь; б — Полтавщина; в — Київщина; г — Львівщина; д — Поділля; е — Чернігівщина

Мал. 3.33. Жінки в українському народному строї

 • 2. Проаналізувати складові цих костюмів, назвати окремі частини ансамблю.
 • 3. Визначити спільні ознаки костюмів двох регіонів.
 • 4. Визначити особливості, притаманні кожному з двох регіонів.
 • 5. Для кожного регіону заповнити в зошиті таблицю.
 • 6. Зробити висновок щодо спільних рис і відмінних ознак українського етнічного стилю одягу різних регіонів.

Назва етнографічного регіону України

Складові костюма

Матеріал для виготовлення, тип крою

Оздоблення

Тип орнаменту, розташування на виробі

Колірна гама

Сорочка

Поясний одяг

Нагрудний одяг

Аксесуари

Прикраси

Працюємо в парах

 • 1. Розгляньте уважно світлину (мал. 3.33). Доберіть тканину, колірну гаму до представлених виробів відповідно до регіону Київщини. Перший учень добирає це до сорочок і головних уборів, а другий — до поясного й нагрудного одягу.
 • 2. Визначте, які деталі одягу належать до аксесуарів.
 • 3. Обґрунтуйте, чому керсетки мали таку конструкцію.

Працюємо творчо й самостійно

 • 1. Знайдіть удома та роздивіться вироби, виконані в українському етнічному стилі.
 • 2. З'ясуйте їхнє призначення.
 • 3. Спробуйте розробити сучасний виріб-реплікант за мотивами етнічного виробу.
 • 4. Зробіть ескіз запропонованого виробу в зошиті, запишіть, які техніки виконання та кольори можна застосувати до нього.

Ключові слова: український етнічний стиль, типи крою сорочок, поясний одяг, запаска, плахта, спідниця-літник, мальованка, шорц, кабат, шарафан, шаровари, керсетка, уси, кептар, кожушок, каптан, жупан, юпка, кісники, вінки-шнури, стрічки-бинди, намітка, площинні вінкоподібні головні убори, хустка, бриль, крисаня, намисто, нашийні стрічкові ґердани, дукачі, ознаки етнічного інтер'єру, сволок, покуть, божник, лава, скриня, полик, мисник.

Контрольні запитання

 • 1. Назвіть ознаки українського народного костюма.
 • 2. У яких регіонах України найбільші відмінності в колірній гамі оздоблення вишитих виробів?
 • 3. У чому полягає головна різниця в сорочках Правобережної та Лівобережної України?
 • 4. Які види народних жіночих головних уборів носили у вашому регіоні?
 • 5. Які були особливості носіння головних уборів та аксесуарів за віковою приналежністю в Україні?
 • 6. Які частини сорочок традиційно вишивалися та яке призначення орнаменту?
 • 7. Що, на вашу думку, є найважливішим під час компонування частин народного костюма?
 • 8. Яких правил слід дотримуватися, якщо для облаштування приміщення обрано український етнічний стиль?
 • 9. Які існують види українських етнічних виробів?