Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас. Ходзицька

Практична робота

Визначення інтересів і нахилів до певного типу професій

Послідовність виконання роботи:

  • 1. Ознайомитися з інструкцією до питальника та запропонованими завданнями.
  • 2. Заповнити бланк відповідей.
  • 3. Обробити результати тестування.
  • 4. За результатами роботи зробити висновки щодо своїх інтересів і нахилів до певного типу професій.

Інструкція

Кожне запитання містить два альтернативні варіанти (а і б). Ви маєте для кожного з 20 пунктів питальника уважно прочитати варіанти а і б та вибрати той вид занять, яким би ви хотіли займатися. Уявіть, що вам довелося обирати з двох можливих пропозицій роботи. Якій би ви надали перевагу?

У бланку відповідей знайдіть номер з відповідним варіантом відповіді (наприклад, 1а, 1б) та поставте поряд із ним знак:

«+» — якщо вид заняття подобається;

«-» — якщо вид заняття не подобається.

Бланк відповідей побудований так, щоб можна було підрахувати кількість знаків «+» у кожному з п'яти рядків. Рядки відповідають певному типу професій за предметами праці: П — природа, Т — техніка, Л — людина, З — знакова система, Х — художній образ.

Диференційно-діагностичний питальник «Я віддам перевагу»

1а Доглядати за тваринами

1б Обслуговувати машини, прилади (стежити за їхньою роботою, регулювати)

2а Допомагати хворим людям, лікувати їх

2б Складати таблиці, схеми, програми для комп'ютерів

3а Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, носіїв музики

3б Стежити за станом, розвитком рослин

4а Обробляти матеріал (дерево, тканину, метал тощо)

4б Пропонувати товари споживачам (рекламувати, продавати)

5а Обговорювати науково-популярні книги, статті

5б Обговорювати художні книги, п'єси, концерти

6а Вирощувати молодняк (тварин певної породи)

6б Тренувати товаришів (або молодших) для виконання певних вправ (трудових, спортивних)

7а Копіювати малюнки, налаштовувати музичні інструменти

7б Керувати яким-небудь вантажним засобом — трактором, тепловозом

8а Повідомляти, пояснювати людям необхідну інформацію

8б Оформлювати виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)

9а Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку, житло

9б Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях

10а Лікувати тварин

10б Виконувати обчислення, розрахунки

11а Виводити нові сорти рослин

11б Конструювати, проектувати нові промислові вироби

12а Розбирати суперечки, конфлікти між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати

12б Читати й виконувати кресленики, схеми (перевіряти, коригувати)

13а Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності

13б Спостерігати, вивчати життя мікроорганізмів

14а Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

14б Надавати медичну допомогу в разі необхідності

15а Складати точні описи-звіти про явища, які спостерігав, про події

15б Описувати реальні або уявні події в художньому стилі

16а Робити лабораторні аналізи в лікарні

16б Лікувати людей, проводити з ними бесіди

17а Фарбувати й розписувати стіни приміщень, поверхні виробів

17б Здійснювати монтаж будівель або складати машини, прилади

18а Організовувати культпоходи ровесників, туристичні походи, екскурсії тощо

18б Грати на сцені, брати участь у концертах

19а Виготовляти згідно з креслениками деталі або вироби (машини, одяг), будувати будинки з конструктора

19б Займатися графічною діяльністю (виконувати, копіювати карти, схеми, кресленики)

20а Боротися із захворюваннями рослин, зі шкідниками лісу, саду

20б Здійснювати комп'ютерний набір тексту або верстку

Бланк відповідей

П

10а

11а

13б

16а

20а

Т

116

14а

17б

19а

Л

12а

14б

16б

18а

З

10б

12б

15а

19б

20б

X

13а

15б

17а

18б

Обробка результатів

Самостійно підрахуйте кількість знаків «+» у кожному з п'яти рядків і проставте відповідні суми в останньому стовпчику таблиці.

Максимальні суми в тих чи інших рядках указують на перевагу інтересів, а можливо, і нахилів до тих чи інших сфер діяльності.

Ключові слова: професія, спеціальність, класифікатор професій, класифікація професій, предмет праці, професійна придатність, професійна непридатність, центр зайнятості, інтереси, бажання, схильність, здібність.

Контрольні запитання

  • 1. У чому полягає принцип вибору професії?
  • 2. У чому спільні й чим відрізняються поняття «прагнення» і «бажання»?
  • 3. Чи потрібно враховувати потребу ринку праці у фахівцях під час вибору професії?

Перевірте свої знання за розділом «Основи техніки, технологій і проектування», виконавши тестові завдання на сайті.