Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 9 клас. Ходзицька

§ 12. Проектування майбутньої професійної діяльності

  • 1. Назвіть три професії, що приваблюють вас найбільше.
  • 2. Які засоби й предмети праці характерні для цих професій?
  • 3. Які кваліфікаційні вимоги необхідні для праці, на яку спрямована ваша професійна орієнтація?

Професії в різних галузях людської діяльності

Кожен з вас у період навчання замислюється над проблемою вибору професії. Що для цього необхідно знати? Що враховувати? У якому навчальному закладі здобути спеціальність? Які умови праці за обраною спеціальністю? На ці та багато інших запитань необхідно буде відповісти, перш ніж вибрати професію. Насамперед кожен з вас має проаналізувати власні можливості та відповісти на три важливі запитання: «Що я можу?», «Що я хочу?» та «Які професії затребувані в моєму регіоні?».

Світ професій різноманітний, і кожен має знайти найкращу для себе (мал. 12.1). Хтось мріє стати видатним спортсменом, а комусь більше подобається конструювання. Є люди, які мріють працювати з технікою на виробництві, а інших захоплює робота, пов'язана з природою.

Мал. 12.1. Різноманітність професій

«Сто доріг — одна твоя»,— говорить народна мудрість. Непросто вибрати серед них свою. Кожна професія, як і кожна людина, має свої особливості й певні вимоги до професійної діяльності. Так, наприклад, щоб стати дизайнером, треба мати розвинену фантазію, добре розрізняти кольори, уміти малювати. Столяр має бути вправним у роботі з інструментами для обробки деревини, мати добрий окомір. Контролер має бути спостережливим, уважним, принциповим.

Сьогодні люди рідко обирають одну професію на все життя, оскільки в сучасному суспільстві зміни відбуваються дуже швидко, але важливість правильного вибору професії складно переоцінити.

Вибір професії — один із найважливіших і найвідповідальніших кроків у житті людини.

Якщо професію обрано відповідно до власних інтересів і здібностей та було враховано стан особистого здоров'я, професійну придатність і можливість працевлаштування (потреби у спеціалістах), то професійна діяльність приноситиме очікувані результати й допоможе здійснити найзаповітніші мрії.

Якщо ж вибір професії здійснено необдумано, без урахування індивідуальних особливостей або за компанію з кимось із однокласників чи тільки в прагненні слави й грошей, то професійна діяльність може дуже швидко розчарувати й суворо покарати, позбавляючи радості, натхнення, а іноді й здоров'я. Тож не помиліться у виборі професії!

Правильний вибір професії — це відповідність інтересів та індивідуальних особливостей людини вимогам обраної професії.

Збір інформації про різні професії

Професія — це рід занять, який об'єднує групу споріднених спеціальностей. Наприклад: професія — учитель, а спеціальності — учитель трудового навчання, учитель фізики, учитель інформатики тощо. Такі спеціальності, як слюсар механоскладальних робіт, слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматів, слюсар-ремонтник об'єднують у професію «слюсар», а професія «столяр» об'єднує такі спеціальності, як столяр-червонодеревник, столяр-меблевик, столяр-будівельник тощо. Поняття «професія» ширше, ніж поняття «спеціальність», тому їх не можна ототожнювати.

Спеціальність — це сфера діяльності, що вимагає певної підготовки і є основним засобом для існування й розвитку людини, її життєзабезпечення. Висококваліфікований працівник, який досконало оволодів професією, може очолювати на підприємстві групу відповідних фахівців, наприклад бути бригадиром слюсарів-складальників, начальником відділу технічного контролю, начальником навчального цеху, заступником директора заводу тощо.

Як зорієнтуватися в складному й цікавому різноманітті професій? Які їхні особливості? Для цього розроблено спеціальні класифікатори та класифікації професій.

Мал. 12.2. Класифікатор професій

Мал. 12.3. Інформаційні джерела для пошуку інформації про професії

Класифікатор професій — це довідник, що містить систематизований перелік професій (виробничих стандартів) (мал. 12.2). Класифікація професій — це розподіл професій відповідно до галузевої структури народного господарства (виробничої й невиробничої сфер).

Із класифікатором професій ви можете ознайомитися в Інтернеті й отримати уявлення про різноманітність професійної діяльності людини. Окремі інформаційні джерела (мал. 12.3) поглиблюють інформацію про світ професій. Наприклад, журнал «Довідник кадровика» призначений для менеджерів з персоналу та професіоналів у сфері управління людськими ресурсами.

Оскільки в одній галузі працюють різні спеціалісти, необхідно знати особливості їхньої праці. Наприклад, у виробничій сфері працюють оператори ліній автоматичного монтажу, дизайнери, інженери, конструктори, будівельники та інші працівники, характер праці яких значно відрізняється. Уявлення про характер праці спеціаліста дає кваліфікація професій.

Мотиви вибору професії

Як же правильно обрати професію? Для цього вчені-психологи розробили науково обґрунтовану теорію трьох компонентів — хочу, можу, потрібно — як складових успіху у вирішенні цієї важливої проблеми.

Хочу — указує на необхідність урахування потреб, бажань, ідеалів людини, того, що її приваблює, до чого вона прагне. Під інтересом до професії розуміють позитивне ставлення до певної сфери праці, активну пізнавальну спрямованість людини до предмета праці.

Прагнення людини до певного виду діяльності з урахуванням своїх природних здібностей та бажань називають схильністю. Дуже часто схильність до певних предметів у школі визначає майбутню професію.

Отже, інтереси та схильності людини є мотиваційним компонентом діяльності: хочу знати і вміти!

Щоб бути активним, організованим і успішним у житті, ви маєте обрати ті види діяльності, що відповідають вашим природним задаткам і здібностям, тобто вирішити складову можу. Задатки — це ваші внутрішні потенційні можливості, дані вам природою.

Здібність — це природна схильність людини до певного виду діяльності. Це обдарування, талант, які допомагають досягненню успіху в певній справі. Наприклад, якщо людина вміє добре запам'ятовувати формули, визначення, цифри та оперувати ними, робити логічні висновки, абстрактно мислити, ці здібності допоможуть оволодіти професіями математика, програміста, конструктора тощо.

Отже, задатки й здібності людини є мотивом вибору професії: можу діяти!

Останньою складовою формули вибору професії є компонент потрібно. Це означає, що для вибору сфери майбутньої діяльності необхідно знати й ураховувати потреби у фахівцях на ринку праці (потреби виробництв). Дані про потреби виробництв у кадрах можна отримати в регіональних центрах із працевлаштування населення, які є в кожному місті, області.

Отже, мотивом вибору професії є також: хочу бути потрібним!

Вирішуючи, яка професія цікавить вас найбільше, намагайтеся враховувати насамперед те, що подобається саме вам. Подумайте, чи могли б ви займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, багатьох років, докладаючи максимум зусиль. Адже сьогодні, щоб досягти успіху в житті, потрібно прагнути бути кращим у вибраній спеціальності.

Більше про інтерес як мотив вибору професії та профілі обдарованості людини ви можете прочитати в додатковому матеріалі до параграфа на сайті.

Типи професій

Об'єкти, на які спрямована професійна діяльність людини, називають предметом праці.

З урахуванням предмета праці професії поділяють на п'ять типів: «людина — людина», «людина — природа», «людина — техніка», «людина — знакові системи», «людина — художні образи» (мал. 12.4).

Тип професій людина — природа об'єднує професії, предметом праці яких є жива природа: рослинні й тваринні організми. До цього типу належать такі професії, як агроном, тракторист, кінолог, виноградар, геолог, птахівник, біолог, зоотехнік тощо.

До типу професій людина — людина належать професії, предметом праці яких є люди. Це такі професії, як учитель, лікар, продавець, адвокат, стиліст, офіціант, дипломат, спортивний тренер, поліцейський тощо.

Предметом праці професій людина — техніка є технічні об'єкти (машини, механізми). Найпоширенішими професіями цього типу є токар, слюсар, механік, електромонтажник, інженер-технолог, водій, бортінженер тощо.

Тип професій людина — знакова система об'єднує професії, де людина має справу з креслениками, схемами, картами, текстами, символами. До цього типу належать такі професії, як коректор, редактор, бухгалтер, економіст, програміст, логіст, оператор зв'язку, телеграфіст, кресляр, топограф, технік-геодезист тощо.

Професії, пов'язані з образотворчою, музичною, акторсько-сценічною діяльністю, об'єднуються в групу людина — художній образ. Це — художник, артист ансамблю, актор, композитор, скульптор, конструктор-модельєр одягу.

Класифікація професій за предметом праці допомагає визначити, які загальні вимоги висуває об'єкт праці до людини. Так, тип професій людина — людина, крім професійних знань, передбачає тактовність, чуйність, доброзичливість, уміння стримувати себе, спілкуватися з людьми різного характеру й темпераменту.

Професії типу людина — художній образ потребують від людини образного мислення, уяви, здібностей до сприймання кольорів, спостережливості.

Якщо людина відповідає вимогам, що висуває професія до здібностей, особистих якостей, фізичного стану, то вона є професійно придатною. Наприклад, той, хто має намір обрати професію слюсаря механоскладальних робіт, повинен відповідати таким вимогам: високий рівень технічного мислення, здатність до швидких, чітких дій, зосередженість, увага, добрий зір і рухова активність тощо.

Людина — людина

Людина — природа

Людина — техніка

Людина — знакова система

Людина — художні образи

Мал. 12.4. Типи професій за предметами праці

Коли людина не відповідає професії, то має місце професійна непридатність. Наслідком професійної непридатності є різні захворювання робітника, втрата працездатності. Крім того, профнепридатність завдає економічних збитків через випуск продукції низької якості, повторний вибір професії та навчання.

Причини професійної непридатності можуть бути різними, наприклад фізіологічними. Якщо людина не розрізняє кольорів, вона не може бути водієм, художником, дизайнером, маляром. У разі наявності алергічних захворювань не можна освоювати фармацевтичні й медичні професії. Оператор комп'ютерного набору повинен швидко й точно виконувати операції пальцями рук, йому мають бути притаманні зосередженість, уважність, знання мов тощо.

Отже, щоб обрати професію, необхідно з'ясувати її вимоги до людини.

Тестування для виявлення схильності до певного типу професій

Для визначення інтересів і схильності до певного типу професій ученими-психологами розроблено спеціальні тести, завдання, питальники, комп'ютерні програми. Для надання допомоги з вибору професії створюють центри зайнятості, у яких працюють психологи, педагоги тощо. У них можна визначити індивідуальні особливості людини та її придатність до тієї чи іншої професії.