Трудове навчання (для дівчат). 6 клас. Ходзицька

§ 18. Основи проектної діяльності

  • 1. Методи проектування: метод комбінування.
  • 2. Інформаційні джерела та пошук інформації.

Методи проектування: метод комбінування

У сучасному житті нас оточує велика кількість предметів, якими ми користуємось. Вони постійно змінюються та вдосконалюються залежно від технічного прогресу, потреб людей, використання нових матеріалів, технологій тощо (мал. 246, 247).

Мал. 246. Один із перших літаків

Мал. 247. Сучасний літак

Ти вже знаєш, що створення людиною нових об’єктів в різних сферах життя (будівництві та архітектурі, легкій промисловості, дизайні тощо) відбуваються у процесі проектування.

Одним із засобів проектування для створення нових об’єктів є метод комбінування. Слово «комбінування» у перекладі з латинської означає об’єднання, поєднання.

Суть цього методу полягає у поєднанні в новому об’єкті окремих рис, властивостей, частин інших предметів. За його допомогою фахівці різних напрямів і спеціальностей (конструктори, модельєри, дизайнери, інженери та ін.) створюють нові вироби. Для створення меблів, автомобілів, побутової техніки тощо метод комбінування є незамінним, адже для розробки нових об’єктів ретельно вивчають подібні конструкції та вибирають їх найкращі ознаки. Так, наприклад, було створено сучасний ноутбук (мал. 248), який поєднує в собі роботу магнітофона, друкарської машини, телевізора, мольберта для малювання, книги тощо.

Сутність методу комбінування полягає у поєднанні ознак різних виробів, їхніх форм, стилів, матеріалів, деталей виробу, способів їх обробки, оздоблення тощо. Наприклад, під час виготовлення вимпела (мал. 249) були використані: традиційна форма цього виробу, матеріали (льняна тканина для вишивки, як основа виробу), різні види оздоблення (вишивання косим хрестиком, в’язання шнура, в’язання по колу обличчя дівчини та хлопця, виготовлення китиць).

Мал. 248. Використання методу комбінування для створення ноутбуку: а — виріб, утворений методом комбінування; б — друкарська машина, як засіб для набирання тексту в ноутбуці; в — книга; г — програвач; ґ — телевізор; д — мольберт

Мал. 249. Використання методу комбінування для виготовлення вимпела з вишивкою

З усіх характеристик предмета форма виробу є найбільш незмінною. Так, колір і оздоблення побутових речей, як правило, змінюються швидше, ніж форма. Як видно з нижче наведеного малюнка (мал. 250) різниця у часі їх виготовлення значна, але форма телевізорів залишилася сталою, тобто майже незмінною, а вигляд, колір та оздоблення зазнали значних змін.

Мал. 250. Перші (а, б) та сучасні (в, г) телевізори

Кожен предмет характеризується певного зовнішньою формою. Це можуть бути найпростіші геометричні форми — куля, конус, циліндр, призма. Але частіше вироби ужиткового призначення та інші об’єкти проектування мають значно складнішу форму. У процесі художнього конструювання розробці досконалої форми приділяється велика увага. Форму виробу, яку використовують для розробки цілого ряду нових виробів, називають базовою.

Виріб, що створений на основі базової, але відрізняється формою деталей чи оздобленням, називається виробом-аналогом. На малюнку 251 можна побачити приклад використання виробів-аналогів. У даному випадку базова форма — прямокутник, а всі мобільні телефони, виготовлені саме на основі цієї форми, є виробами-аналогами, або моделями-аналогами.

Мал. 251. Базова форма та вироби-аналоги телефонів

Інформаційні джерела та пошук інформації

Ми живемо в інформаційному суспільстві. Для виготовлення будь-якого проекту (виготовлення виробу, надання послуг тощо) необхідна певна інформація. Уміле опрацювання інформації дає змогу проектувальнику більш чітко та ясно визначити проблему, швидко віднайти власні способи для вирішення поставлених завдань.

Коли перед дизайнером (конструктором) постає завдання з вивчення досліджуваної проблеми, йому необхідно визначити джерела, до яких він буде звертатись у першу чергу, та інформацію як головний етап створення проекту.

Інформація (від лат. Information — повідомляти) — це теоретичні відомості, які отримує людина у результаті сприйняття, аналізу та переробки будь-яких повідомлень.

Під час створення проекту важливо знати, що існують різні джерела інформації, та розуміти, де їх шукати. До них належать такі:

  • документ — книги, журнали, довідники, словники, енциклопедії;
  • людина — можливість отримати необхідну інформацію від вчителя, фахівця тієї галузі, яка є близькою до теми проекту;
  • навколишнє середовище — предмети та речі, які оточують нас;
  • Інтернет — найбільш зручний та сучасний засіб пошуку необхідної інформації для створення нового проекту.

Це цікаво

Інтернет — всесвітня асоціація комп’ютерних мереж, яка має ще одну назву — «всесвітня широка павутина». З нього можна отримати досить різноманітну інформацію — від прогнозу погоди до повідомлень про політику, техніку і технології, меблеве виробництво, медицину, наукові відкриття та багато іншого.

Чисельність користувачів Інтернету стрімко зростає з кожним роком і становить приблизно 2,2 млрд людей.

Під час пошуку моделей-аналогів досліджується велика кількість інформаційних джерел, які дають можливість обрати бажану форму, види оздоблення, кольорову гаму, техніки виготовлення різних об’єктів проектування.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота з інформаційними джерелами

Матеріали: інформаційні джерела, прості та кольорові олівці.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомитися з різними інформаційними джерелами з метою пошуку виробів-аналогів для виготовлення серветки (вишитої хрестиком, стебловим швом чи гладдю; серветка, оздоблена шовковими стрічками або аплікацією).

2. Проаналізувати вироби-аналоги серветок, накреслити в зошиті таблицю та заповнити її.

№ з/п

Назва виробу

Використана тканина

Вид оздоблення

Кольорова гама

Базова форма

Функціональність

1

2

3

4

3. Використовуючи окремі ознаки та якості моделей-аналогів, які сподобались, створити ескіз проектованої серветки.

1. Для чого використовують метод проектування?

2. У яких сферах життєдіяльності застосовується проектування?

3. Що лежить в основі методу комбінування?

4. Яку форму виробу називають базовою?

5. Що називається моделлю-аналогом?

6. Які джерела інформації ти знаєш?

1. Дослідивши інформаційні джерела, проаналізуйте різні види наволочок. Один учень добирає моделі наволочок, у яких базовою формою є коло, а другий — які мають базову форму прямокутник.

2. Проаналізуйте та зробіть висновок щодо визначення виробу-аналогу відповідно до базової форми.

3. Виконайте ескізи дібраних наволочок.

Досліди та проаналізуй разом з дорослими форми предметів, що вас оточують в одній з кімнат вашої квартири. Дай відповідь на запитання: яка базова форма предметів переважає. Висновки запиши у зошит.