Основи здоров’я. 9 клас. Гущина

§ 20. Цінність родини

Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя

За результатами дослідження, що проводилося в одній із соціальних мереж, серед українців вікової групи 15-17 років 58 % вказали, що головним у житті є сім'я та діти. Інші більше сконцентровані на саморозвитку, освіті, кар'єрі, облаштуванні життя.

Чому б ви надали перевагу, якби брали участь у цьому опитуванні?

У відкритій і благополучній родині усі спілкуються одне з одним, завжди чесні та готові на поступки або навіть на самопожертву заради рідної людини чи інтересів родини в цілому.

У міцних сім’ях визнають та підтримують кожну особистість, враховуючи її інтереси та вподобання, з повагою ставляться до потреб і запитів кожного. Родина визнає право на друзів і поважає їх. Узагалі відчуття родини-команди, родини — групи однодумців — це найвищий прояв її цінності.

Буває, що родина зовні благополучна: батьки працюють, виконують елементарні сімейні обов’язки, діти слухняні, постійно зайняті в школі, секціях, сидять в Інтернеті тощо.

Та ось трапилася неординарна подія — донька пізно ввечері не повернулася додому, її телефон не відповідає. І виявилося, що ніхто з сім’ї не знає, де вона може бути, хто її друзі, номери їхніх телефонів, де вони живуть. Та й взагалі, кожен із них нічого не знає про інших членів родини. Наче вони не близькі люди, не сім’я, а просто кілька людей, що живуть під одним дахом. Без сварок чи з’ясування стосунків, але й без душевного тепла, взаємної підтримки. Вони не проводять разом дозвілля, не переймаються проблемами одне одного, у них відсутні спільні інтереси, немає теплих спільних спогадів... і за таких обставин не буде й щасливого спільного майбутнього.

Ефективна комунікація — це найголовніша запорука й гарантія міцної та здорової родини.

Чи можна сказати, що в четвертому абзаці йдеться про благополучну сім'ю? Чому? Які обов'язкові ознаки міцної родини (мал. 35) відсутні?

Мал. 35

Останнім часом у європейських родинах часто планують виховувати одну дитину, а дехто й взагалі зорієнтований жити «чайлд-фрі» — без дітей. Сучасна молодь не цурається цивільних шлюбів.

Кожному доведеться для себе визначитися зі ставленням до сімейного життя, зробити вибір на користь того чи іншого рішення.

Дослідженням «Шлюб, сім’я та дітородні орієнтації населення України» Інституту демографії та соціальних досліджень Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка встановлено, що на першому місці в українців:

 • сім’я — так відповіли 90 % жінок і 80 % чоловіків;
 • діти — так вважають 80 % жінок і 60 % чоловіків.

Далі в рейтингу цінностей: друзі, релігія, хобі, політика та дозвілля.

Ранні шлюби втратили популярність, про це свідчить те, що українці надають перевагу одруженню після 25 років. Крім того, 86 % українців висловлюються за один шлюб на все життя.

Отже, сучасні молоді люди налаштовані на відповідальний зареєстрований неранній і єдиний шлюб. Вони готуються до спільної відповідальності за майбутнє сім’ї та виховання дітей.

1. Охарактеризуйте свою родину за правилом 5-3-1:

 • п'ять слів про вашу родину;
 • три найбільш пам'ятні сімейні події;
 • головна цінність вашої родини.

2. Розгляньте малюнок 36. Пригадайте міжнародні та українські свята, присвячені родині.

Мал. 36. Дні, присвячені родині

Ще в дохристиянський період родинно-побутова культура наших предків відзначалася особливою духовністю, була тісно пов'язана з міфологією. Давні українці вважали сім'ю і рід святинею, виховання дітей — святим обов'язком батьків. Людину, що не знає історії свого роду, вважали безрідною.

Уеред головних богів, яких шанували язичники, — Рід і Рожаниці. Рід — бог, пов'язаний із творінням і народженням. Рожаниці — давньоруські першобогині, покровительки роду, сім'ї, домашнього вогнища.

З давніх-давен українці підносили союз чоловіка і жінки майже до рівня святині. Богиня любові, покровителька родини Лада своїм ім'ям свідчить про лад у сім'ї як найвищу цінність.

Мал. 37. М. Кулешов. Рід

Мал. 38. М. Кулешов. Лада

Прочитайте текст статті 51 Конституції України та коментар до неї. Дайте відповіді на запитання.

 • 1. У чому полягає рівність прав та обов’язків подружжя в сім'ї?
 • 2. Яким Кодексом, перш за все, регулюються питання сім’ї та шлюбу в Україні?

Стаття 51 Конституції України

 • Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.
 • Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
 • Сім’я, дитинство, материнство і батьківство: охороняються державою.

Коментар

Вільна згода чоловіка і жінки передбачає, що ніхто із них не може бути примушений до укладення шлюбу.

Рівні права і обов’язки чоловіка і жінки у сімейних відносинах забезпечуються чинним законодавством, перш за все Сімейним кодексом України. Рівність жінки і чоловіка полягає в тому, що вони мають однакові за кількістю і змістом права та обов’язки (стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин, пункт 6. Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї). Батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей. Так, питання виховання дітей та інші подібні вирішуються подружжям спільно (глава 15. Обов’язок матері, батька утримувати дитину та його виконання; стаття 180. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття). Кожен із подружжя має право на вільний вибір занять, професії і місця проживання (стаття 21).

Держава виявляє піклування про сім’ю шляхом створення і розвитку широкої мережі пологових будинків, дитячих ясел і садків, шкіл-інтернатів та інших дитячих закладів, організації і вдосконалення служби побуту та громадського харчування, виплати допомоги в разі народження дитини, надання допомоги і пільг одиноким матерям і багатодітним сім’ям, а також інших видів допомоги сім’ї.

(За матеріалами сайта «Право України»)

Не може бути загальних чи однозначних сімейних правил та одного для всіх рецепта родинного благополуччя. Адже всі люди унікальні, дотримуються різних традицій, мають різні характери. Шлюб дає можливість здійснити позитивні зміни в житті обох із подружжя, доповнити життя одне одного чимось новим і важливим.

Прочитайте поради про те, як зміцнити сім'ю (мал. 39). Наведіть приклади реалізації цих порад у знайомих вам сім'ях чи в родинах із літературних творів, фільмів.

Мал. 39. Як зміцнити сім'ю

Щаслива родина забезпечує людину практично на кожному щаблі піраміди потреб: від потреб безпеки та фізіологічних до потреб особистісних та самореалізації.

Саме родина вперше в житті дає людині відчуття приналежності до групи людей, об’єднаних і кровними, й емоційними зв’язками, які дарують любов і забезпечують психологічний комфорт.

Міцна родина допомагає людині самореалізуватись, прожити щасливе й успішне життя.

Ключові ідеї параграфа

 • 1. Назвіть загальноприйняті родинні цінності.
 • 2. Перелічіть ознаки міцної родини.
 • 3. Поясніть роль родини в задоволенні ваших потреб.
 • 4. Яке місце у ваших колах спілкування посідає родина? Чому?
 • 5. Чи існують у вашій родині сімейні традиції? Які?
 • 6. Створіть, можливо за допомогою онлайнових сервісів, генеалогічне дерево свого роду.
 • 7. Знайдіть інформацію про сімейні традиції інших народів, країн. Проаналізуйте ці традиції з позицій гендерності, дотримання прав людини, Конвенції ООН про права дитини.