Основи здоров’я. 8 клас. Гущина

Розділ 2. Фізична складова здоров’я

Ви дізнаєтеся про:

 • традиційні і сучасні оздоровчі системи;
 • основні складові оздоровчих систем;
 • види спорту, які розвивають фізичні якості людини;
 • небезпеку та наслідки незбалансованого харчування;
 • необхідність консультування щодо вживання харчових добавок;
 • отруйні рослини та гриби своєї місцевості;
 • причини харчових отруєнь;

навчитеся розпізнавати:

 • міфи і факти про дієти;
 • симптоми харчового отруєння;

сформуєте навички

 • харчування для здоров’я;

засвоїте алгоритм

 • надання домедичної допомоги у випадках харчових отруєнь і кишкових інфекцій.

§ 7. Оздоровчі системи

Хлопчик народився і виріс у небагатій родині. Через нестатки бувало, що й недоїдав, часто хворів. Коли хлопець став дорослим, у нього виявили серйозне захворювання хребта. Хвороба заважала повноцінно жити. Він вирішив піклуватися про свій фізичний стан і створив власну систему оздоровлення «Режим обмежень і навантажень».

Система включає три основні складові: фізичне навантаження, здорове харчування і правильне мислення.

Ця історія — про Миколу Михайловича Амосова — кардіохірурга, академіка, професора Національної академії наук України, доктора медичних наук, філософа й письменника.

Микола Амосов

(1913-2002)

Амосов особистим прикладом довів, що цілком реально жити довго і повноцінно. Його батьки померли молодшими за 60 років, а Микола Михайлович прожив до 89 років.

Поняття про оздоровчі системи

Вже за часів перших людських цивілізацій люди дбали про своє здоров’я. Із часом накопичувався досвід, як зберігати та примножувати здоров’я задля високої життєздатності. Було помічено, що життєздатність визначається можливостями організму, проте її можна корегувати поведінкою, способом життя, ставленням до себе й оточуючих.

Система (від грец. systema — ціле, складене з частин) — безліч елементів, що перебувають у певних зв’язках та залежностях один від одного, які утворюють певну цілісність, єдність.

 • Чи знаєте ви людей, які одужали після важкої хвороби чи від народження мали слабке здоров’я та зуміли зміцнити його? Завдяки чому їм це вдалося?

Оздоровча система — це певна система знань, навичок і звичок, що сприяють формуванню та зміцненню здоров’я. Людству відомі різні за походженням оздоровчі системи. На Сході з давніх часів значну увагу приділяли проблемам духовного й фізичного вдосконалення. Задля цього східні культури створили різноманітні системи, що поєднують методи оздоровлення й певні філософські погляди — їх вважають традиційними оздоровчими системами. Серед представників східних народів багато довгожителів — завдяки правильному способу життя. Поступово ознайомлюючись із культурами Сходу, європейці зрозуміли переваги східних оздоровчих систем і почали переймати їх. Так виникли сучасні оздоровчі системи.

Розрізняють традиційні та сучасні оздоровчі системи. До традиційних відносять такі оздоровчі системи: йогу, ушу, цигун, що прийшли до нас з Індії та Китаю — країн, де оздоровчі системи й досі є частиною національної культури.

Сучасні оздоровчі системи — це, наприклад, система оздоровлення Миколи Амосова, оздоровлення за методами Костянтина Бутейка, Олександри Стрельникової.

 • Які оздоровчі системи вам відомі? Які їх особливості?

Складові оздоровчих систем

Усі оздоровчі системи мають певні обов’язкові складові та деякі особливі.

Мал. 17. Складові оздоровчих систем

Якщо проаналізувати різні оздоровчі системи, можна помітити в них багато спільного. Проте в різних системах спільні складові мають різну пріоритетність. У деяких на першому місці харчування, в інших найважливішими є фізичні вправи, у якихось — духовна складова.

Схема 6

Сучасні оздоровчі системи виникають і продовжують формуватися на основі глибокого вивчення традиційних і вже визнаних оздоровчих систем. У деяких подано протилежні думки щодо харчування, фізичного навантаження, системи дихання. Проте кожна з них базується на вірі в себе, у свої можливості та в досягнення успіху.

Важливо, що в сучасних оздоровчих системах велике значення має особистий приклад засновника або людини, що досягла значних успіхів у застосуванні оздоровчої системи.

Чому існують різні оздоровчі системи? Відповідь така: усі люди різні. Кожен використовуватиме ту систему, яка підходить особисто йому.

Микола Амосов створив систему, що допомогла йому прожити довге та продуктивне життя, отже, вона підійшла саме йому.

Кожна оздоровча система ґрунтується на певних наукових знаннях і народних традиціях. Їх співвідношення суттєво різниться залежно від автора або походження оздоровчої системи.

Ключові ідеї параграфа

 • 1. Наведіть приклади традиційних і сучасних оздоровчих систем.
 • 2. Перелічіть основні складові більшості оздоровчих систем.
 • 3. Оберіть одну з відомих вам оздоровчих систем та охарактеризуйте її. Обґрунтуйте свій вибір.
 • 4. Спрогнозуйте, чи підійде вибрана вами система комусь із ваших знайомих. Чому?
 • 5. Розкажіть про членів вашої родини, які використовують певні оздоровчі системи.
 • 6. Знайдіть в Інтернеті шість «золотих» порад Миколи Амосова. Ознайомтеся з ними.