Основи здоров’я. 8 клас. Гущина

§ 3. Надзвичайні ситуації

У невеличкому місті є фабрика, електростанція і навіть аеропорт. Працює декілька шкіл та дитячих садків. Неподалік міста — ліс, а далі — гори. На березі повноводної гірської річки жителі міста обладнали зручний пляж.

На околиці міста один бізнесмен побудував меблевий комбінат та лісопильню, почав вирубувати навколишній ліс та возити його на лісопильню величезними машинами. На річці поставив загату, щоб вода збиралась у басейн-відстійник, та ще й проклав труби від комбінату так, щоб використана вода виливалась нижче за течією.

Для приїжджих робітників бізнесмен розпорядився побудувати тимчасовий гуртожиток — під самісінькою горою.

Восени пішли рясні дощі. Річка ставала все стрімкішою. Із гір, де вирубали ліс, стрімким потоком стікала вода і згодом підступила до гуртожитку. Коли почався буревій, перед містечком його ніщо не зупинило. Сильний вітер зніс гуртожиток, повикорчовував дерева, позривав дахи з будинків; пляж залило водою. Людям було складно виїхати з міста, бо дороги були розбиті вантажівками, що возили ліс.

1. Попрацюйте в парах. Проаналізуйте текст. Класифікуйте надзвичайну ситуацію за походженням. Що саме її спричинило? Оцініть рівень ризику (високий чи помірний) у цій ситуації за показниками:

 • надзвичайна чи екстремальна ситуація;
 • ймовірність виникнення: висока, незначна;
 • масштаби наслідків: постраждає велика кількість людей, значні території чи невеликі тощо.

2. Вкажіть причини настання описаної надзвичайної ситуації. Яка у цьому роль бізнесмена, місцевої влади? Як антропогенний та природний фактори поєднались і спричинили ці умови? Чому?

3. Яких збитків заподіяно місцевому населенню, природі?

4. Як можна було уникнути цих небезпек?

Ознаки надзвичайних ситуацій (НС):

 • порушення нормальних умов життєдіяльності людей;
 • загроза життю або здоров’ю населення;
 • матеріальні збитки;
 • загроза стану довкілля.

Захист людей, довкілля, майна від надзвичайних ситуацій — державна справа. Усі питання, пов’язані з надзвичайними ситуаціями, регулює Кодекс цивільного захисту України. Це документ, у якому класифіковано надзвичайні ситуації, визначено, хто і як має забезпечувати захист населення в разі надзвичайних обставин, які права та обов’язки, що стосуються надзвичайних ситуацій, мають громадяни, підприємства, установи та організації.

Класифікація надзвичайних ситуацій

Стаття 5.

Класифікація надзвичайних ситуацій

1. Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.

2. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 1) техногенного характеру; 2) природного характеру; 3) соціальні; 4) воєнні.

3. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій: 1) державний; 2) регіональний; 3) місцевий; 4) об’єктовий.

(Витяг із Кодексу цивільного захисту України)

Схема 3

Приклади надзвичайних ситуацій різного характеру походження

 • 1. Які надзвичайні ситуації сталися останнім часом у світі, в Україні або у вашому місті (селі)? Що є причинами згаданих вами надзвичайних ситуацій?
 • 2. Класифікуйте наведені вами приклади надзвичайних ситуацій відповідно до схеми 3.

Ключові ідеї параграфа

 • 1. Назвіть ознаки надзвичайних ситуацій.
 • 2. Який документ регулює питання, пов’язані із надзвичайними ситуаціями?
 • 3. Наведіть приклади надзвичайних ситуацій: а) техногенного характеру; б) природного характеру; в) соціальних; г) воєнних.
 • 4. Які види надзвичайних ситуацій трапляються найчастіше в тій місцевості, де ви живете?
 • 5. Яким чином ви зможете використати в реальному житті знання про класифікацію надзвичайних ситуацій?