Основи здоров’я. 8 клас. Гущина

§ 16. Прийоми й техніки ефективного запам’ятовування

Сучасний світ перевантажений різноманітною інформацією. Щоб запам’ятати потрібне, нам доводиться свідомо докладати зусиль. Переписування текстів і механічне зубріння малоефективні, бо не змушують аналізувати, не розвивають пам’ять, увагу, мислення.

Принципи запам’ятовування

Інструментом запам’ятовування та інших видів розумової діяльності є мозок. За якими ж принципами ми запам’ятовуємо? Як працює наш мозок?

Те, що не має сенсу, ми забуваємо.

• За короткий час мозок сприймає багато інформації з різних джерел, але не вся вона може знадобитись. Тому, аби щось запам’ятати, слід докласти зусиль і переконати себе, що це важливо.

Пам’ять прив’язана до емоцій.

• У всьому знаходьте позитив, тоді й запам’ятати матеріал уроку, навіть, на перший погляд, зовсім не цікавого, буде набагато легше.

Рветься нитка, а не канат.

• Підбирайте асоціації, будуйте уявні цілісні образи, додавайте деталі до подій, явищ. Цілісна картина вирине з пам’яті у потрібний момент та «підтягне» окремі деталі: дати, імена, факти.

«Загострюйте пилку»: принцип збалансованого самовідновлення (за С. Кові).

• Відпочивайте, постійно відновлюйте і розвивайте всі сторони особистості: фізичну, духовну, інтелектуальну й емоційну.

Ефективне запам’ятовування інформації — одна з умов успішного навчання. Для кращого запам’ятовування можна використовувати різні прийоми й техніки.

Прийоми й техніки запам’ятовування

Інтервальне запам’ятовування

Прийом інтервального запам’ятовування (ІЗ) використовуйте для важливої інформації, яку потрібно запам’ятати надовго. Як це працює? Інформація не забудеться, якщо повторювати її через певні проміжки часу:

 • спочатку через годину;
 • потім через шість годин;
 • потім через добу і так далі...

Вивчати матеріал можна за книжкою, за конспектом та за допомогою карток. Прийом ІЗ з використанням карток можна застосувати для вивчення практично будь-якого предмета.

Наприклад, напишіть на одній стороні картки запитання, на іншій — відповідь на нього. Вивчіть зміст картки та через годину спробуйте згадати його. Якщо ви правильно згадали відповідь, вказану на звороті картки, — відкладіть її на шість годин до наступного повторення. Якщо помилилися, — повторіть наступного дня. Що довшим буде ланцюжок успішних пригадувань, то більший інтервал має бути перед наступним повторенням.

Прийом ІЗ особливо ефективний для вивчення іноземних слів. Наприклад, в електронному додатку для вивчення іноземних мов Memrise є автоматичне нагадування про час повторення.

Інтелект-карти

Інтелект-карти, або карти розуму, використовуйте для аналізу, систематизації та запам’ятовування інформації, для створення нових ідей, для планування, ухвалення рішень тощо. Вони дають змогу виділяти головне, «стискати» великий об’єм інформації на одну сторінку. Прихильники цієї техніки вважають, що це більш природний спосіб організації мислення, на відміну від традиційного.

Схема 14

1. Попрацюйте в парах. Розгляньте схему 14. Дайте відповіді на запитання.

• Що є в центрі карти? Які гілки виходять із центру? Які з них розгалужуються на другому рівні?

• Які ключові слова підкріплені малюнками?

• Чи асоціюються у вас ключові слова із відповідними малюнками?

2. Складіть зв’язний текст про переваги карт пам’яті та розкажіть його одне одному.

Оволодіти цією технікою нескладно. Створюючи інтелект-карти, дотримуйтесь таких принципів:

 • головну тему розмістіть у центрі аркуша;
 • використовуйте лише ключові слова — найбільш характерні, яскраві;
 • ключові слова розміщуйте на гілках, що розходяться від головної теми, — це гілки першого рівня, вони можуть розгалужуватися на гілки другого рівня і т. д.;
 • підкріплюйте ключові слова символічними малюнками, фото, наклейками.

Застосовуйте інтелект-карти, якщо потрібно візуалізувати нове, складне і важливе.

Мнемотехніки

Існують спеціальні техніки запам’ятовування великих обсягів інформації — так звані мнемотехніки (від грец. mneme — пам’ять). Мнемотехніки базуються на створенні зв’язків, асоціацій між новим і тим, що вже відомо. Нове ніби «нанизується» на старе за певним принципом. Що більше людина знає, то простіше «асоціює» нову інформацію.

Наведемо декілька методів, що базуються на мнемотехніці.

Виділення перших букв слів певного переліку, який потрібно запам’ятати, для формування нової фрази. Ви точно запам’ятаєте порядок кольорів веселки за фразою: «Чи Омелько Жити Зможе Без Своїх Фантазій?» (мал. 34).

Мал. 34

Складання віршів із простими римами чи ритмом допоможе запам’ятовувати означення, правила тощо. Наприклад, так можна запам’ятати запитання до прислівників:

«Де?» «Куди?» «Коли?» «Навіщо?»

«Як?» і «Звідки?» і «Чому?»

Або опис реакції горіння сірки:

Підморгнувши синім оком,

сірка стала газом,

та покваптесь, склянку з газом

закривайте зразу.

Метод Цицерона полягає в умовному прив’язуванні чи прикріпленні певних подій чи понять до об’єктів добре знайомої обстановки. Наприклад, можна уявити те, що треба запам’ятати, у своїй кімнаті, у знайомому парку чи на рідній вулиці. Це допомагає згадувати — разом із обстановкою ви згадуєте й необхідну інформацію (мал. 35, с. 92).

Мал. 35. Метод Цицерона

Ейдотехніка (від грец. eidos — образ) — це техніка створення візуального конспекту (шпаргалки), схеми, малюнка тощо. Запам’ятати допоможуть створені вами яскраві картинки, асоціативні образи на основі почутого або прочитаного.

Наприклад, для запам’ятовування літературних творів можна намалювати будиночок:

 • на першому поверсі стисло описати сюжет та персонажів твору;
 • на другому — вказати дані про автора, про обставини, час написання твору;
 • на третьому — записати жанр, стиль, літературний напрям.

Інший приклад використання ейдотехніки: для дослівного запам’ятовування текстів можна зображати кожне слово (чи сполучення слів) якимось зрозумілим символом, який легко можна відновити в пам’яті. Запам’ятовувати вірші теж стає легко. Наприклад, даний уривок із поезії Максима Рильського можна запам’ятати за зображеннями, як на мал. 36.

Яблука доспіли, яблука червоні!

Ми з тобою йдемо стежкою в саду.

Ти мене, кохана, проведеш до поля,

Я піду — і може більше не прийду.

Мал. 36. Ейдотехніка

Ключові ідеї параграфа

Попрацюйте в групах. Виконайте завдання на вибір:

 • складіть візуальний конспект цього параграфа, використовуючи ейдотехніку;
 • складіть інтелект-карту технік і прийомів ефективного запам’ятовування та використовуйте їх, готуючись до уроків.
 • 1. Назвіть принципи запам’ятовування. Поясніть, як ви їх розумієте, наведіть приклади їх дотримання у власному житті.
 • 2. Назвіть техніки і прийоми ефективного запам’ятовування, про які ви дізналися з цього параграфа.
 • 3. Якими техніками чи прийомами ефективного запам’ятовування ви хотіли би оволодіти? Поясніть свій вибір.

Моделювання

Засвоєння технік і прийомів ефективного запам’ятовування, концентрації уваги. Підготовка до контрольної роботи

І. Техніки і прийоми ефективного запам’ятовування

Спробуйте використати різні техніки і прийоми ефективного запам’ятовування. Оберіть кілька, що підходять вам для виконання цих вправ.

Вправа 1. Подивіться уважно на будь-який предмет, наприклад, на годинник, ключ чи телефон, протягом 30 секунд. Потім заплющте очі і згадайте всі деталі цієї речі. Якщо деякі деталі не можете уявити чітко, подивіться на предмет знову. Потім заплющте очі і знов пригадайте деталі. Повторюйте дії до чіткого відтворення образу предмета у своїй пам’яті.

Вправа 2. Попрацюйте в парі. Індивідуально за одну хвилину доберіть якомога більше спільних ознак для пар предметів та порівняйте із тими, які підібрав ваш сусід.

Наприклад: книга і планшет; дерево і будинок; крейда і борошно; лялька-мотанка і конструктор; блюдо і човен.

Вправа 3. Подивіться на малюнок (с. 94) 30 секунд, намагайтеся запам’ятати всіх тварин і їхні клички. Закрийте малюнок, назвіть кожну тварину та її кличку.

Мал. 37

Вправа 4. Запитайте у вчителя української літератури, які вірші ви будете вчити найближчим часом. За допомогою ейдотехніки створіть до одного з віршів малюнок, який допоможе його запам’ятати.

II. Підготовка до контрольної роботи

1. Ознайомтеся з прийомом ефективного читання. Він допомагає усвідомлювати текст, виділяти в ньому відоме, невідоме, цікаве, «сортувати» матеріал.

Під час читання тексту на полях роблять позначки:

«+» — відома інформація;

«-» — нова інформація;

«?» — незрозуміла інформація;

«!» — що здивувало, збентежило.

Після цього в блокнот чи зошит записують усі цікаві та корисні ідеї, посилання на інші книжки, цитати, значення незнайомих слів, питання, які слід уточнити, тощо. Це привчає до ефективної самостійної роботи з текстом, полегшує запам’ятовування.

2. Попрацюйте в групах. Проаналізуйте подану інформацію, використовуючи прийом ефективного читання.

Як підготуватись до контрольної роботи

3. Дайте відповіді на запитання, виконайте завдання.

• Що було для вас новим, несподіваним в інформації про підготовку до контрольної роботи?

• Яку техніку запам’ятовування використано в подачі матеріалу про підготовку до контрольної роботи?

• Яких прийомів (технік) ефективного запам’ятовування ви навчилися? Які з них ви будете використовувати, готуючись до контрольної роботи?

• Наведіть приклад, коли позитивний настрій допоміг вам досягти успіху.

4. Складіть карту пам’яті «Підготовка до контрольної роботи».