Основи здоров’я. 8 клас. Гущина

§ 13. Духовний і моральний розвиток особистості

Формування системи цінностей

Уже маючи певний життєвий досвід, кожен із вас має й певну систему цінностей та продовжує формувати її. Переживання, пов’язані з пізнанням навколишнього світу, примножують або змінюють цінності людини. Це сприяє визначенню життєвої мети та побудові алгоритму її реалізації.

 • Поміркуйте, чи тотожні поняття цінність і мета. Поясніть свою думку.

Система цінностей визначає і духовний, і моральний розвиток людини, закладає характер і тип поведінки, спонукає людину до дій заради досягнення мети.

Система цінностей людини визначає її ставлення до життя, до навколишніх, до культурної спадщини своєї родини, народу та людства. Високі цінності спонукають людину бути толерантною в колективі й суспільстві, розкривають можливості людини, мобілізують її найкращі якості.

Омелян Вишневський

(1931 р. н.)

Добро, обов’язок, совість, справедливість, достоїнство, любов належать до найважливіших особистісних моральних цінностей.

Професор Дрогобицького педагогічного університету Омелян Вишневський запропонував «Кодекс цінностей» сучасного українського виховання, у якому назвав головні групи життєвих цінностей (схема 12).

Схема 12

 • 1. Розгляньте схему 12. Наведіть приклади життєвих цінностей кожної групи. Порівняйте із тими, що навели ваші однокласники. Чи вважаєте ви за потрібне удосконалювати свою систему цінностей?
 • 2. Складіть список цінностей, які ви хотіли б сформувати найближчим часом. Чи знаєте ви, як формувати названі вами цінності? Ознайомтесь із матеріалом, поданим далі, та доповніть список методами формування ваших цінностей.

Духовний розвиток особистості

Духовні потреби є не що інше, як потреби в удосконаленні й задоволенні почуття прекрасного. До головних духовних потреб людини належать потреби у самовираженні, самоствердженні, пізнанні, творчості, сприйнятті творів мистецтва.

Духовне життя дорослої людини нерозривно пов’язане з усіма сферами життєдіяльності: політичною, правовою, соціальною та ін.

Прочитайте текст.

Духовно розвинена людина прагне зробити власне життя і життя своїх близьких кращим, щасливішим, гармонійним. Еволюція людської волі, свідомості й любові подарувала людям неоціненну якість — духовність.

Основами духовного розвитку є насамперед самопізнання, саморозвиток і самовдосконалення. Саме ці три основи — джерело особистих звершень людини.

Самопізнання — це пошук життєвого призначення, розуміння свого місця в навколишньому світі, потреба у знаннях.

Саморозвиток — це еволюційний хід сходами знань, які наближають людину до визначення свого місця в житті, до розгадки буття.

Самовдосконалення — це особистісне вдосконалення, що сприяє покращенню якості життя, свідомому контролю та управлінню його процесами.

(Із науково-публіцистичної статті)

Визначте складові духовного розвитку людини. Дайте відповіді на запитання.

 • 1. Яким ви бачите шлях свого духовного розвитку?
 • 2. Які якості потрібні людині для того, щоб розвиватися духовно?

Якщо живеш із любов’ю, з любов’ю навчаєшся, спілкуєшся з друзями й рідними, тоді й розвиваєшся духовно. Але для цього потрібно докладати зусиль.

Люди завжди прагнули удосконалювати своє тіло, мати хорошу фізичну форму. Зараз для цього існує безліч спортивних клубів, оздоровчих центрів тощо. Удосконалюючи зовнішній вигляд, людина, безперечно, стає кращою, але це лише частка тих зусиль, яких необхідно докласти для свого розвитку. Щоб бути гармонійною особистістю, необхідно також розвиватися духовно, творити красу як зовнішню, так і внутрішню. Для справжнього духовного розвитку людина повинна змінюватись ізсередини. Хто рівняється думками, словами і справами на ідеали, живе по совісті, той духовно розвивається, досягає гармонії, передусім із собою.

Ваш духовний розвиток — це робота над собою, прагнення до знань, прийняття життя в позитивному і творчому руслі. Щоб духовно розвиватися, необхідно самовдосконалюватися протягом усього життя: підтримувати хорошу фізичну форму, позитивно мислити, доброзичливо ставитись до людей.

Гармонійному розвитку також сприяють прослуховування музики, читання класичної і сучасної літератури, відвідування театру, спілкування з цікавими людьми тощо.

Спілкуйтеся із природою. Для цього можна обрати різні способи: поїздка на дачу, прогулянка парком, спостереження за заходом і сходом сонця. Якщо шум джерельця чи шурхіт опалого осіннього листя викликають у вас позитивні відчуття — це сприяє вашому духовному розвитку.

Вивчайте твори мистецтва. У світі багато прекрасного: музика, архітектура, живопис, танець, література тощо. Обов’язково щось із цього буде вас радувати, надихати на творчість, додаватиме сил і впевненості у собі. Ознайомтеся з різними видами мистецтва та з’ясуйте, який із них вас цікавить найбільше.

 • Розгляньте сучасні твори мистецтва. Чи зацікавили вони вас? Чим? Який настрій викликали?

Мал. 28: а) А. Крайнєва, картина «Кольорові сни»; б) Ж. Пленса, скульптура «Дім знань»; в) В. Лупійчук, скульптура «Я в серці маю те, що не вмирає...»

Прислухайтеся до внутрішнього голосу. Найкраща рефлексія — це оцінювання того, що для вас важливе, чому ви навчилися, що зрозуміли, що є для вас проблемою. Ваш внутрішній голос може повідомити вам багато важливої інформації. Можливо, його найкраще чути в тиші вашої кімнати, під час прогулянки наодинці або відвідування храму. Коли ви плануватимете майбутнє, визначатимете важливу для вас мету, прийматимете рішення, внутрішній голос вам допомагатиме.

Спілкуйтеся з тваринами. Тварини хоч і не розмовляють, але дуже гостро відчувають наші переживання, сприймають наш біль, допомагають позбавитись негативних емоцій. Є навіть методи лікування захворювань, що ґрунтуються на спілкуванні з тваринами.

Мал. 29. Тварини — вірні друзі й помічники

Значення та задоволення духовних потреб

Духовність — вищий рівень розвитку особистості, коли вона потребує задоволення духовних потреб більше, ніж матеріальних. Кращими засобами задоволення духовних потреб є три найважливіші цінності:

Добро — це почуття і усвідомлення людиною своєї здатності творити благо. Добро взаємопов’язане зі своєю протилежністю — злом.

Краса — це те, що задовольняє людину в процесі чуттєвого споглядання навколишнього світу.

Істина — це відображення дійсності такою, якою вона є, без ідеалів і прикрас.

У духовному розвитку особистості важливим є не тільки задоволення особистих духовних потреб, а й участь у духовному житті суспільства.

Що сильніша особистість духовно, що морально стійкіша, то простіше їй вирішувати різні проблеми, переживати життєві негаразди.

Моральний розвиток особистості

Про стадії та етапи морального розвитку детально писав американський психолог Лоуренс Кольберг у книзі «Теорія морального розвитку Кольберга». Він описував різні ситуації й те, як на них реагували люди різного віку та різного рівня морального розвитку.

За Кольбергом, моральний розвиток маленьких дітей розпочинається, коли вони розуміють, як слід поводитись, щоб їх не покарали, — перша стадія.

У віці приблизно 10-13 років — друга стадія — підліток у своїй поведінці спирається на моральні принципи родини, школи. Суспільне у цей час вважається важливішим за особисте. Підліток контролює свою поведінку, може соромитись, не дозволяти собі робити зауваження дорослим.

У юнацькому віці — третя стадія — людина помічає розбіжності у моральних устоях різних родин, молодіжних груп, інших людей, із якими спілкується. Тоді в людини починають формуватися особисті поняття: добро — зло, свій — чужий, законно — незаконно, морально — аморально.

Моральність є найвищим вираженням розвитку людини, а отже, повного сформування особистості з її внутрішнім світом. Мораль регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного життя.

Два приятелі, Петро і Василь, восьмикласники спеціалізованої математичної школи, готувалися до районної олімпіади з математики. Обоє хотіли перемогти, тому працювали старанно.

Якось на перерві Василь заніс в учительську класний журнал і випадково побачив на полиці папку із завданнями для олімпіади, що їх підготувала вчителька математики. Після деякого вагання хлопець все ж відкрив папери та передивився завдання. Товаришеві він нічого не сказав.

У день олімпіади виявилося, що серед конкурсних задач значна частина підготовлена їхньою вчителькою. Василь досить швидко виконав роботу і зайняв призове третє місце. Петро працював набагато довше, призового місця не зайняв, але дуже радів перемозі товариша.

 • 1. Чого варта «перемога» Василя?
 • 2. Як, на ваш погляд, будуть далі розвиватися стосунки між друзями?
 • 3. У який момент Василь зробив свій моральний вибір?
 • 4. Чи добре вчинив би Василь, поділившись завданнями з Петром?
 • 5. Чи солідарні ви з Василем?

Ключові ідеї параграфа

Створіть інтелект-карту вашої системи життєвих цінностей.

 • 1. Назвіть складові духовного розвитку людини.
 • 2. У чому полягає основне значення духовних потреб людини?
 • 3. Наскільки сформована ваша система цінностей порівняно із системами цінностей однокласників?
 • 4. Які методи духовного розвитку прийнятні для вас? Що вам категорично не підходить? Чому?
 • 5. Чи відрізняються поняття моральний розвиток і духовний розвиток?
 • 6. Пройдіть тест на моральну стійкість. Прочитайте кожне твердження та дайте відповідь «так» чи «ні» (відповіді записуйте на аркуші).

1. Я завжди дотримую слова і виконую свої зобов’язання перед іншими.

2. Я охоче допомагаю своїм друзям, причому роблю це безкорисливо.

3. Мені неприємно, коли я бачу несправедливість.

4. Грубість і невихованість людей викликають у мене обурення.

5. Я незлопам’ятна людина, не тримаю зла на інших.

6. Я дуже люблю тварин.

7. Я з повагою ставлюся до літніх людей.

8. Я прагну бути чесним (чесною) не тільки з іншими, а й із самим (самою) собою.

9. Вирішуючи свої проблеми, я ніколи не забуваю про інших.

10. Я люблю робити подарунки, мені подобається, коли людина радіє.

 • За кожну відповідь «так» поставте собі по одному балу. Визначте результат, підрахувавши загальну суму балів.

1-3 бали. У вас не дуже висока моральна стійкість. Напевно, ви просто ще не замислювалися над цим або наслідуєте погані приклади. Подумайте над своєю поведінкою, якщо хочете змінитися на краще.

4-6 балів. Ваш спосіб життя свідчить про те, що ви в основному дотримуєтеся моральних норм, прийнятих у суспільстві. Проте вам є над чим попрацювати, щоб дотримання цих норм стало вашою внутрішньою потребою.

7-10 балів. Ви практично ідеальна людина, на яку можуть рівнятись навколишні. Однак не слід розслаблятися, потрібно і далі працювати над собою.