Основи здоров’я. 8 клас. Гущина

Розділ 3. Психічна і духовна складова здоров’я

Ви дізнаєтеся про:

 • стадії і завдання психосоціального розвитку особистості;
 • біосоціальний характер формування особистості;
 • складові свого духовного розвитку;
 • структуру потреб людини;
 • ознаки зовнішньої та внутрішньої краси;
 • чинники, що сприяють і перешкоджають розвитку інтелекту;
 • можливі небезпечні наслідки татуювання, пірсингу, пластичної хірургії;
 • принципи ефективного запам’ятовування, концентрації уваги;

навчитеся розпізнавати

 • рекламні стратегії, пов’язані з індустрією моди;

сформуєте навички:

 • планування свого майбутнього;
 • користування прийомами ефективного читання і запам’ятовування;
 • складання карти пам’яті;
 • концентрації уваги;
 • підготовки до іспитів;
 • налаштування на успіх;

засвоїте алгоритми:

 • постановки й досягнення мети;
 • підготовки до контрольної роботи (іспитів).

§ 12. Становлення особистості

Один учень хотів дізнатися в Майстра, як стати хорошою людиною, знайти істину, і ставив багато різних запитань.

Майстер сказав йому:

— Тільки ти знаєш відповіді на свої запитання, бо відповіді на них у твоєму серці.

Наступного дня він додав:

— Шлях людини до істини не може бути освітлений кимось іншим. Замість того щоб дати тобі на деякий час мій ліхтар, я хочу навчити тебе виготовити власний.

Біосоціальний характер особистості

Поняття «особистість» означає соціальну характеристику людини, тобто її якості, які формуються під впливом спілкування і стосунків з іншими людьми, суспільством в цілому. Розвиток і формування особистості є цілісним процесом, що визначається активністю людини, наполегливістю у досягненні поставлених цілей.

Григорій Костюк

(1899-1982)

Видатний український психолог Григорій Костюк зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією, індивід стає особистістю тоді, коли у нього формуються свідомість і самосвідомість, здатність брати участь у житті суспільства, виконувати соціальні функції.

Схема 11

Особистість розвивається в анатомо-фізіологічному (збільшення і розвиток кісткової та м’язової систем, внутрішніх органів, нервової системи), психічному (розумовий розвиток, формування характеру), соціальному напрямах.

На розвиток особистості впливають спадковість, соціальне середовище, виховання, діяльність людини.

Особистістю людина може стати лише в соціумі. Біологічне і соціальне нероздільні в людині, і це робить її особливою біосоціальною істотою.

 • Виберіть із переліку те, що характеризує людину як особистість у соціумі.

Здатність виробляти знаряддя праці, мовлення, мова, спілкування, прихильність, дружба, кохання, мораль, релігія, усвідомлення своїх потреб, трудова діяльність, творча діяльність, здатність перетворювати світ, свідомість, здатність мислити, здатність ставити цілі; потреби дихати, харчуватися, спати; потреби у самозбереженні, продовженні роду; здатність пристосуватися до навколишнього середовища.

Стадії і завдання психосоціального розвитку особистості

Ерік Еріксон визначив стадії розвитку людини протягом життя. У таблиці (с. 65-66) подано стадії та завдання психосоціального розвитку, що представлені як короткі слогани чи запитання. Ви зараз перебуваєте на порозі переходу від підліткового віку до юнацтва — це дуже важливий і відповідальний період життя. Відповіді на запитання «Хто я?», «Куди я рухаюся?», «Ким я хочу стати?» допоможуть сформувати себе як особистість.

Ерік Еріксон (1902-1994) — всесвітньо відомий психолог і письменник. Його книги видають багатотисячними тиражами майже усіма мовами світу. У 1969 р. він отримав Пулітцерівську премію та Національну книжкову премію США.

Дитинство

«Я сам» і «Я те, що я можу»

Вік гри

«Я — те, що я буду»

Шкільний вік

«Я — те, чого я навчився»

Підлітковий вік та юнацтво

«Хто я?»

«Куди я йду?»

«Ким я хочу стати?»

Молодість

«Чи можу я виявити душевну теплоту?»

«Із ким я хочу прожити своє життя?»

«Чи можу я повністю довіритись іншій людині?»

Дорослість

«Що я можу запропонувати нащадкам?»

«Чи можу я бути лідером і служити людству?»

Зрілість

«Чи задоволений я прожитим життям?»

 • 1. Проаналізуйте стадії психосоціального розвитку особистості. Складіть список своїх якостей та соціальних ролей (який ви син / яка ви донька, який ви учень / яка ви учениця, який ви друг / яка ви подруга, яке у вас хобі, які у вас таланти, здібності та схильності).
 • 2. Продумайте, яким (якою) ви хочете бути в майбутньому. Доповніть список якостями, що сприятимуть досягненню цього, та способами їх формування, прийнятними для вас — створіть модель себе успішного (успішної).
 • 3. Попрацюйте в парах. Обговоріть із другом чи подругою створені вами моделі. Чим вони схожі? Чим відрізняються? Чому?

Формування самосвідомості в підлітковому віці

У підлітковому віці ви починаєте спостерігати за собою: оцінювати свої позитивні й негативні риси, критично ставитись до власних вчинків, вчитеся бути відповідальними за них.

Так формується самосвідомість — усвідомлення себе у власних розумових діях і станах.

 • Пригадайте притчу на початку цього параграфа. Подумайте, чому важливо, щоб людина сама обирала свій шлях і планувала майбутні дії. Чому необхідно вміти самому приймати рішення? Чим слід керуватись, приймаючи рішення?

Піраміда потреб

Завдяки формуванню самосвідомості потреби людини змінюються. Із розвитком людини стають різноманітнішими також її потреби. Для немовляти основні потреби — фізіологічні, для малюка — це дбайливий догляд і ніжність тих, хто за ним доглядає. Для дорослої людини, крім задоволення базових потреб, є важливими визнання у суспільстві, соціальний статус, ролі, які вона виконує, успішність у професії.

 • Проаналізуйте піраміду потреб. Визначте, чи усі щаблі потреб актуальні для вас. Які більшою мірою? Які менш актуальні? Чи усі ваші потреби задовольняєте ви самі? Чи можете ви обійтись без допомоги дорослих, батьків?

Мал. 26. Піраміда потреб

Найвищий щабель піраміди потреб — «Самоактуалізація», чи «Самореалізація», або «Самовираження». Усі ці терміни означають прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх можливостей, здібностей і талантів.

Ключові ідеї параграфа

Побудуйте свою піраміду потреб і продумайте свої кроки на близьке та далеке майбутнє, щоб піднятись на найвищий її щабель.

 • 1. Поясніть, чим із біологічної точки зору людина відрізняється від тварин.
 • 2. Що впливає на розвиток особистості?
 • 3. Як соціум впливає на розвиток особистості?
 • 4. Визначте, на якій стадії психосоціального розвитку особистості перебуваєте ви зараз.
 • 5. Які завдання, зумовлені відповідною стадією психосоціального розвитку, стоять перед вами зараз? Чи маєте проблеми в їх вирішенні? Чому?
 • 6. Наведіть приклади фізіологічних, соціальних і духовних потреб підлітка.
 • 7. Щаблі піраміди заповнюються потребами поступово. А чи відомі вам випадки, коли це правило порушується? Наведіть їх.

Моделювання

Відпрацювання алгоритму постановки й досягнення мети

Мета — це формулювання бажаного результату, який має бути досягнутий за певний період. Розрізняють короткострокову і довгострокову мету. Необхідно планувати свій час і свою діяльність так, щоб досягти бажаної мети.

Відомий вислів: «Мета — це мрія, що має термін виконання». Коли ви ставите чітку мету, ваша свідомість направляє вас на її досягнення.

Прочитайте китайську притчу. Поясніть, яка її основна думка.

Одного разу три воїни засперечалися, хто з них краще за всіх вистрілить із лука. Влаштували змагання, а суддею собі покликали старого мудрого ченця, який знав усе на світі. Вирішили так: чия стріла залетить якнайдалі, той і переможець.

Ось перший воїн натягнув тятиву і похвалився: «Моя стріла полетить геть за той дальній ліс на протилежному березі озера». Вистрілив він, і стріла зникла далеко за озером.

Зібрався стріляти другий воїн і вигукнув: «А моя стріла пролетить крізь хмари прямо в небесне склепіння! Цю відстань навіть не виміряєш». Вистрілив він, і стріла зникла в небі.

Третій воїн не сказав ані слова, тільки намітив червоною фарбою мішень на корі дерева, що росло неподалік. Потім підняв лук і вистрілив. Його стріла встромилася точно в середину мішені. Ще не затих дзвін його тятиви, а старий чернець промовив: «Ти переміг, синку». Двоє інших воїнів не погоджувались із його рішенням. Чернець відказав їм так: «Знаєте, яка стріла летить далі за інші? Та, що потрапить в намічену ціль».

Існують певні прийоми планування часу для досягнення мети. Один із них — SMART.

Саме слово SMART у перекладі з англійської означає «розумний». Ця назва є абревіатурою, утвореною від англійських слів (мал. 27).

Мал. 27

Розгляньте на прикладі, як застосовувати SMART для постановки та досягнення мети.

Мета: підкорити найвищу вершину України під час літніх канікул

S від specific — конкретний

Чітко визначте та письмово сформулюйте результат, якого ви хочете досягти

Підкорити гору Говерлу

М від measurable — вимірний

Результат досягнення мети повинен бути вимірним: досягнута вона повністю, частково чи ні

Можна зійти на саму гору, а можна бути біля її підніжжя

А від attainable — досяжний

Ставте реальну мету, щоб вона була досяжна для вас. Якщо ж досягти мети неможливо — змініть її

Мета реальна, бо піднятись на Говерлу під силу навіть підлітку; влітку родина відпочиватиме у Карпатах

R від relevant — актуальний

Мета має бути вам цікава, корисна, важлива та значуща

Це найвища з українських гір

Т від time-bound — обмежений у часі

Визначайте час, протягом якого ви реалізуєте мету, щоб спланувати конкретні кроки та етапи

Літні канікули

1. Сформулюйте мету на найближчий час або довгострокову.

2. Сплануйте свої дії для досягнення мети, використовуючи прийом SMART.

3. Визначте першочерговість та важливість завдань і кроків, запишіть їх, наприклад, у квадраті Кові. Зазначте, чия допомога та які ресурси будуть вам необхідні для досягнення мети.

4. Поясніть, як ви розумієте вислів: «Правильно сформульована мета — це мета конкретна, вимірна, досяжна, значуща, із конкретним терміном досягнення».

5. Розплануйте час для навчання, використовуючи шкільний чи власний щоденник.